Tỉ lệ nội trú
Tỉ lệ học sinh nội trú cho thấy số lượng học sinh thuộc nhóm này so với toàn trường, đồng thời là chỉ dấu cho tương quan giữa học sinh nội và ngoại trú. Tại Mỹ, phần lớn các trường có cả hai nhóm học sinh này. Tỉ lệ nội trú thường đạt khoảng 56%, cho thấy sự hiện diện quan trọng của cộng đồng học sinh lưu trú tại trường. Tuy vậy, cũng có một số ít trường như St. Paul đạt tỉ lệ nội trú đến 100%. PHHS cần hiểu rằng học sinh nội trú có thể bao gồm cả học sinh bản xứ từ các bang/thị trấn không thuận lợi về khoảng cách địa lý. Chính số lượng học sinh này là nhân tố giúp cộng đồng học tập càng thêm phong phú.
Rank
School Name
Tỉ lệ nội trú

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng