Or via social:
Admission office thow@besanthill.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
B
Tốt nghiệp B
Học thuật B+
Ngoại khóa B+
Cộng đồng B+
Đánh giá B
Tỷ lệ trúng tuyển đại học 100%
Sứ mệnh của Besant Hill School là nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân về tri thức và nghệ thuật ở mỗi học sinh. Thông qua việc đánh thức tinh thần tự học, nhà trường khuyến khích học sinh theo đuổi tính chính trực & sự thông thạo. Cộng đồng dự bị đại học phi cạnh tranh của trường hướng đến mục tiêu xây dựng sự trung thực, tôn trọng, lòng vị tha và tính trách nhiệm. Chúng tôi nguyện kiến tạo truyền thống học tập trọn đời như chính khẩu hiệu của nhà trường: “Aún Aprendo - Tôi còn đang học.”
Xem thêm
Trường Besant Hill School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School Besant Hill School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$75400
Sĩ số học sinh
100
Học sinh quốc tế
40%
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Quỹ đóng góp
$1.5 Million
Số môn học AP
10
Điểm SAT
1080
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG

Vietnam

Số lượng học sinh Việt Nam hiện tại
1

Tài liệu trường học

Hỗ trợ tài chính

Besant Hill School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Mức % học phí phổ biến mà Besant Hill School hỗ trợ là bao nhiêu?
20%-30%
0 10 20 30 40

Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại Besant Hill School.
Tổng chi phí
$75,200
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $71,400 Bắt buộc
#2 Lệ phí chung $3,800 Bắt buộc
#3 Công nghệ Bao gồm
#4 Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
#5 Sách Bao gồm
#6 Chi phí Trung tâm y tế Bao gồm
Tổng chi phí: $75,200
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2024)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#9 Northwestern University 1
#22 University of California: Berkeley 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#28 University of California: Santa Barbara 1
#34 University of Rochester 1
#36 Boston College 1
#38 University of California: Davis 1
#49 Purdue University 1
#63 University of Connecticut 1
#68 University of Massachusetts Amherst 1
LAC #17 Smith College 1
#93 University of Denver 1
#99 University of Oregon 1
#103 Drexel University 1
#103 Loyola University Chicago 1
#103 University of Arizona 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#104 University of California: Merced 1
#104 University of Colorado Boulder 1
#117 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1
#117 University of Vermont 1
#122 Chapman University 1
#127 DePaul University 1
#127 Seattle University 1
#136 Simmons University 1
#136 University of La Verne 1
#136 University of New Hampshire 1
LAC #30 Kenyon College 1
LAC #30 Mount Holyoke College 1
LAC #30 Scripps College 1
LAC #38 Skidmore College 1
LAC #38 Whitman College 1
LAC #42 Occidental College 1
LAC #50 Connecticut College 1
Art Center College of Design 1
Bard College 1
Belmont University 1
Bennington College 1
Berklee College of Music 1
Boise State University 1
Bradley University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
California State Polytechnic University: Pomona 1
california state university channel islands 1
California State University: Chico 1
California State University: Fullerton 1
California State University: Monterey Bay 1
California State University: Northridge 1
Cornish College of the Arts 1
Emerson College 1
Lawrence University 1
Lewis & Clark College 1
Metropolitan State University of Denver 1
Middle Tennessee State University 1
Montana State University 1
Parsons The New School for Design 1
Portland State University 1
Pratt Institute 1
Regis University 1
Rhode Island School of Design 1
Saint Mary's College of California 1
San Francisco State University 1
San Jose State University 1
Sarah Lawrence College 1
Savannah College of Art and Design 1
School of the Art Institute of Chicago 1
School of Visual Arts 1
Sonoma State University 1
University of Colorado Colorado Springs 1
University of Glasgow 1
University of Montana 1
University of Nevada: Reno 1
University of Portland 1
University of Redlands 1
Wheaton College-Norton-MA 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024 2023 2022 2021 2014-2019 Tổng số
Tất cả các trường 36 3 57 35 26
#3 Stanford University 1 1
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1
#25 New York University 1 1 2
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 2
#34 University of California: San Diego 1 1
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 2
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 1 1
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1
#44 Brandeis University 1 1
#46 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1 2
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Washington 1 1
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#57 Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 2
#62 George Washington University 1 1
#62 Rutgers University 2 trúng tuyển 2
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1 2
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1
#67 Texas A&M University 1 1
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 2
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1
#72 American University 1 trúng tuyển 1 2
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 2
#83 Marquette University 1 1
#83 Gonzaga University 2 trúng tuyển 2
#88 University of California: Riverside 2 trúng tuyển 2
#89 SUNY University at Buffalo 1 trúng tuyển 1
#97 University of San Diego 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 trúng tuyển 1
#103 University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 4
#104 University of California: Merced 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 6
#105 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1 trúng tuyển 1
#105 University of San Francisco 3 trúng tuyển 2 trúng tuyển 5
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#105 University of Utah 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 6 trúng tuyển 1 trúng tuyển 8
#105 University of Oregon 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 DePaul University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#137 Seattle University 1 trúng tuyển 1
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 University of the Pacific 2 trúng tuyển 2
#151 San Diego State University 2 trúng tuyển 2 trúng tuyển 4
#151 University of La Verne 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 3 trúng tuyển 2 trúng tuyển 5
#151 Simmons University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#166 California State University: Fullerton 1 trúng tuyển 1
#166 Bradley University 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#182 Adelphi University 3 trúng tuyển 3
#194 Pacific University 2 trúng tuyển 2
#194 California State University: San Bernardino 2 trúng tuyển 2
#234 San Francisco State University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#263 Bowling Green State University 1 trúng tuyển 1
#263 Montana State University 1 trúng tuyển 1
#285 Portland State University 1 trúng tuyển 1
#285 University of Montana 1 trúng tuyển 1
#299 Middle Tennessee State University 1 trúng tuyển 1
#317 Northern Arizona University 1 trúng tuyển 1
#317 Morgan State University 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Boise State University 1 trúng tuyển 1
Wright State University 1 trúng tuyển 1
California State University: East Bay 2 trúng tuyển 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024 2023 2022 2021 2014-2019 Tổng số
Tất cả các trường 13 0 26 20 3
#9 Claremont McKenna College 1 trúng tuyển 1 2
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1
#33 Scripps College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#33 Pitzer College 1 trúng tuyển 1
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#37 Occidental College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#39 Trinity College 1 1
#39 Lafayette College 1 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#63 Lawrence University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#63 St. Olaf College 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 4
#72 Reed College 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 trúng tuyển 1
#81 Beloit College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#81 Earlham College 1 trúng tuyển 1
#84 Bennington College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1
#85 Lake Forest College 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#94 Lewis & Clark College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#100 Cornell College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#102 Hanover College 1 trúng tuyển 1
#107 Whittier College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#111 Drew University 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#111 Ohio Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1
#142 Hartwick College 1 trúng tuyển 1
#142 Coe College 1 trúng tuyển 1
Guilford College 1 trúng tuyển 1
Oberlin College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024 2023 2022 2021 2014-2019 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#8 University of Glasgow 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(10)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Environmental Science Khoa học môi trường
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Human Geography Địa lý và con người
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Environmental Science Khoa học môi trường
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Human Geography Địa lý và con người
Statistics Thống kê
Psychology Tâm lý học
United States History Lịch sử nước Mỹ
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(12)
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Volleyball Bóng chuyền
Swimming Bơi lội
Aquatics Thể thao dưới nước
Dance Khiêu vũ
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Volleyball Bóng chuyền
Swimming Bơi lội
Aquatics Thể thao dưới nước
Dance Khiêu vũ
Soccer Bóng đá
Surfing Lướt sóng
Yoga Yoga
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(15)
Model UN
Community Service
Peer Tutoring
Book and Poetry
Fashion
Gym
Model UN
Community Service
Peer Tutoring
Book and Poetry
Fashion
Gym
Knitting and Craft
Dance
Soccer
Board Game
Astronomy
Engineering
DEI
Skiing
Camping
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(20)
Acting Diễn xuất
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Book Arts Nghệ thuật sách
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Acting Diễn xuất
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Book Arts Nghệ thuật sách
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Art Nghệ thuật số
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Publishing Xuất bản
Film Phim điện ảnh
Performing Biểu diễn
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Art History Lịch sử mỹ thuật
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Xem tất cả

Liên hệ Besant Hill School


Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Besant Hill School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

5.0/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 07/02/2023
Ngôi trường mà tôi theo học suốt bốn năm phổ thông đã đặt nền móng tốt cho cuộc sống và học tập sau này của tôi. Tỷ lệ giáo viên - học sinh là 1: 4. Mọi giáo viên đều rất quan tâm đến học sinh và khiến các em luôn cảm thấy như ở nhà khi đến trường.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 05/02/2023
Tôi tốt nghiệp trường Besant Hill vào năm 2016 và đến đại học New York để học làm phim. Trải nghiệm học tập và cuộc sống tại trường Besant Hill đã cho tôi trải nghiệm trung học rất độc đáo, nuôi dưỡng sở thích học nghệ thuật điện ảnh của tôi và chuẩn bị vững chắc cho các môn học đại học của tôi. Khuôn viên tại Besant Hill rất đẹp và chúng tôi rất may mắn được học ở đó. Các môn học nghệ thuật và khoa học môi trường của trường rất tốt. Niềm yêu thích nghệ thuật của tôi cũng từ đó mà phát triển, đồng thời tôi cũng học được nhiều kiến ​​thức về môi trường tự nhiên. Đặc biệt là vì khuôn viên trường được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp, khiến tôi lại càng yêu thêm, hiểu thêm về thiên nhiên. Tôi đánh giá rất cao ngôi trường này!
Xem thêm

Hỏi đáp về Besant Hill School

Các thông tin cơ bản về trường Besant Hill School.
Besant Hill School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1946, và hiện có khoảng 100 học sinh, với khoảng 40.00% trong số đó là học sinh quốc tế. Hiện tại có 1 học sinh tại trường đến từ Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.besanthill.org.
Trường Besant Hill School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Besant Hill School cung cấp 10 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 22 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Besant Hill School cũng có 80% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Besant Hill School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 3.62% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 0.72% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 0% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Besant Hill School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Besant Hill Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Besant Hill Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, kết quả các bài thi chuẩn hoá ( TOFEL ), và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Besant Hill School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Besant Hill School cho năm 2024 là $75,200 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@besanthill.org .
Trường Besant Hill School toạ lạc tại đâu?
Trường Besant Hill School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Los Angeles, có khoảng cách chừng 62. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Los Angeles International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Besant Hill School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Besant Hill School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 218 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Besant Hill School cũng được 91 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Besant Hill School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Besant Hill School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Besant Hill School tại địa chỉ: http://www.besanthill.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 805-646-4343.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Besant Hill School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: The Thacher School, Ojai Valley School and Villanova Preparatory School.

Thành phố chính gần trường nhất là Los Angeles. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Los Angeles.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Besant Hill School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Besant Hill School là B.

Đánh giá theo mục của trường Besant Hill School bao gồm:
B Tốt nghiệp
B+ Học thuật
B+ Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Los Angeles, thường được gọi bằng tên viết tắt L.A., là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa của Nam California. Los Angeles là thành phố lớn nhất ở bang California, thành phố đông dân thứ 2 ở nước Mỹ, sau Thành phố New York và là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Với dân số khoảng 3,9 triệu người tính đến năm 2020, Los Angeles được biết đến với khí hậu Địa Trung Hải, sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa, là quê hương của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và khu vực đô thị rộng lớn.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 21,981
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()