Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Dân số (2022) 33,272,500
#5 in the world
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 677,507
8.20%
5 năm qua
GDP (2022) $25,035,000,000
#1 in the world
GDP per capita (2022) $75,179
#11 in the world
Diện tích (km2) 9,834,000
#4 in the world
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (U.S.A. hoặc USA), thường được gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (U.S. hoặc US) hoặc Châu Mỹ, là một quốc gia chủ yếu nằm ở Bắc Mỹ. Nó bao gồm 50 tiểu bang, một đặc khu liên bang, năm lãnh thổ lớn chưa hợp nhất, chín đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh,[g] và 326 khu bảo tồn của người da đỏ. Hoa Kỳ cũng liên kết tự do với ba quốc gia có chủ quyền trên đảo Thái Bình Dương: Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Cộng hòa Palau. Đây là quốc gia lớn thứ ba thế giới tính theo diện tích đất liền và tổng diện tích.[b] Nước này có biên giới đất liền với Canada ở phía bắc và với Mexico ở phía nam và có biên giới biển với Bahamas, Cuba, Nga và các quốc gia khác.[ h] Với dân số hơn 333 triệu người,[i] đây là quốc gia đông dân nhất ở châu Mỹ và đông dân thứ ba trên thế giới. Thủ đô quốc gia của Hoa Kỳ là Washington, D.C. và thành phố đông dân nhất và trung tâm tài chính chính của nó là thành phố New York.
Khảo sát
So sánh trường ()
()