Bang Florida

Dân số (2022) 21,780,000
Diện tích (km2) 170304
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 83,136
18.29%
5 năm qua
Thành phố chính
Florida là tiểu bang cực đông nam nước Mỹ, với một bên là Đại Tây Dương và một bên là vịnh Mexico. Tiểu bang có hàng trăm dặm bãi biển. Thành phố Miami được biết đến với những ảnh hưởng văn hóa Mỹ Latinh và bối cảnh nghệ thuật độc đáo, cũng như cuộc sống về đêm, đặc biệt là ở South Beach cao cấp. Orlando nổi tiếng với các công viên giải trí, trong đó có Walt Disney World.

Trường nội trú (7)

Nổi bật
A+ 5.0
Nổi bật
Nổi bật
Xem toàn bộ
Loading...

Trường ngoại trú (8)

Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
()