giới thiệu chung Trường nội trú Trường NGOẠI trú Các thang đánh giá khác

Tiêu chuẩn đánh giá

Ra đời năm 2017, Bảng xếp hạng của FindingSchool về các trường nội trú Mỹ đến nay đã trở thành nguồn thông tin du học thiết yếu của hàng triệu gia đình. Phương pháp đánh giá của FindingSchool tập trung vào 5 điểm: Chất lượng học thuật, Trúng tuyển đại học, Hoạt động ngoại khoá, Cộng đồng địa phương và Người dùng nhận xét. Các giá trị này đáp ứng tiêu chí của phụ huynh/học sinh người Việt nói riêng và các nước châu Á nói chung.

Dễ hiểu, Chính xác, Uy tín là những đặc điểm nổi trội của bảng xếp hạng này nhờ vào kho dữ liệu khổng lồ được thu thập từ chính các trường.

Đánh giá theo hệ giá trị châu Á Từ khi ra đời vào năm 2017, Bảng xếp hạng của FindingSchool về các trường nội trú Mỹ đã dần được các gia đình châu Á xem như một nguồn thông tin quan trọng.

Top trường nội trú

Trường bán trú
A+ 5.0 (1 Bình luận)
Trường bán trú
A+ 5.0 (2 Bình luận)
Trường bán trú
A+ 5.0 (2 Bình luận)

Top trường ngoại trú

Các yếu tố xếp hạng khác

Có 9 điểm mà cha mẹ Việt cần quan tâm khi tìm kiếm môi trường học tập lý tưởng cho con em mình. Dưới đây là những yếu tố quan trọng dành cho phụ huynh/học sinh Việt Nam khi tìm kiếm ngôi trường hoàn hảo.
Khảo sát
So sánh trường ()
()