Phân hạng Trường Nội trú Mỹ 2024 từ FindingSchool
Đánh giá theo hệ giá trị châu Á Từ khi ra đời vào năm 2017, Bảng xếp hạng của FindingSchool về các trường nội trú Mỹ đã dần được các gia đình châu Á xem như một nguồn thông tin quan trọng. Khác với các bảng xếp hạng vốn dành cho học sinh từ Mỹ, phương pháp xếp hạng của FindingSchool tập trung vào năm mục chính gồm: Năng lực học tập, Xét tuyển đại học, Hoạt động ngoại khoá, Cộng đồng địa phương và Nhận xét từ FindingSchool. Với lượng lớn thông tin được chọn lọc trực tiếp từ chính các trường, bảng xếp hạng này đảm bảo tính dễ hiểu, đáng tin cậy cho bất kỳ người dùng nào.
Bảng xếp hạng của FindingSchool về các trường nội trú Mỹ (Thang đánh giá)
Các mục dữ liệu quan trọng với PHHS Việt Nam: Tìm kiếm ngôi trường hoàn hảo. Có 9 điểm cần được quan tâm thấu triệt khi các gia đình Việt tham gia vào hành trình tìm kiếm môi trường học tập lý tưởng cho con em mình. Trong các đầu mục này, sĩ số học sinh tại một trường trung học là dữ liệu có vai trò to lớn trong việc xây dựng môi trường học đường và nuôi dưỡng những kết nối xã hội trong cộng đồng học sinh. Trung bình, các trường nội trú có khoảng 400 học sinh theo học, một số trường có thể có đến hơn 1.000 học sinh trong khi một số khác chỉ có khoảng 100 em. Sĩ số học sinh lớn thường biểu thị học sinh được tiếp xúc hệ thống cơ sở vật chất và cơ hội giáo dục nổi trội hơn, chẳng hạn đa dạng lựa chọn về hoạt động câu lạc bộ hoặc thi đấu thể thao. Tuy nhiên, điều này cũng yêu cầu học sinh tích cực tìm kiếm hỗ trợ cũng như thể hiện bản thân. Ngược lại, sĩ số học sinh nhỏ lại cho phép học sinh xây dựng kết nối gần gũi giữa các bạn đồng trang cũng như thầy cô giáo, từ đó đem đến những trải nghiệm có lớp lang và định hướng tốt.
$1300 million Phillips Exeter Academy
$1129 million Phillips Academy Andover
$633.3 million St. Paul's School
$532 million Deerfield Academy
$475 million Groton School

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng