Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A
Học thuật A
Ngoại khóa A
Cộng đồng A
Đánh giá A-
Thành lập vào năm 1965, The Athena School có diện tích 75 mẫu Anh, nằm dưới chân núi Te Apollo. Đây là ngôi trường trung học nội trú phi tôn giáo duy nhất ở khu vực Vịnh San Francisco. Gần 100% học sinh của trường được nhận vào các trường đại học theo nguyện vọng đầu tiên: Đại học California, Đại học Stanford và tất cả các trường Ivy League đều có học sinh tốt nghiệp từ Athena. Các đặc điểm quan trọng của trường bao gồm: chương trình giảng dạy chuyên sâu và mang tính thử thách cao, các hoạt động phục vụ cộng đồng, huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã và nhiều cơ hội trao đổi quốc tế. Các khóa học đáng chú ý khác bao gồm: Dự án chế tạo máy bay, đội Robotics, v.v.
Xem thêm
Trường The Athenian School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School The Athenian School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$89750
Sĩ số học sinh
366
Học sinh quốc tế
15%
Tỷ lệ giáo viên cao học
74%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Quỹ đóng góp
$8.7 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1388
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
LAC #1 Williams College 1
#7 University of Pennsylvania 1
#10 Northwestern University 1
#12 Dartmouth College 1
#15 Washington University in St. Louis 2
LAC #3 Pomona College 1
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Berkeley 2
#20 University of California: Los Angeles 3
#22 Emory University 1
#22 Georgetown University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 3
LAC #6 Bowdoin College 1
#34 University of California: Irvine 2
#34 University of California: San Diego 1
#36 University of Rochester 1
#38 University of California: Davis 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1
#41 Boston University 4
#44 Brandeis University 1
#44 Case Western Reserve University 1
#44 Northeastern University 5
#44 Tulane University 1
#51 Lehigh University 1
#51 Purdue University 1
#55 Santa Clara University 1
#55 University of Miami 1
LAC #11 Washington and Lee University 1
LAC #13 Smith College 1
#67 Texas A&M University 1
#72 American University 1
#77 Loyola Marymount University 1
LAC #18 Barnard College 1
#94 Lewis & Clark College 1
#105 University of Oregon 1
#121 Chapman University 1
#137 Seattle University 1
LAC #33 Pitzer College 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1
LAC #37 Occidental College 5
LAC #39 Trinity College 1
LAC #51 Dickinson College 1
Art Center College of Design 1
Babson College 1
California State University: Chico 1
Diablo Valley College 1
Endicott College 1
Las Positas College 1
Otis College of Art and Design 1
Rose-Hulman Institute of Technology 1
Saint Mary's College of California 1
University of California: Riverside 1
University of California: Santa Cruz 1
University of Colorado Boulder 1
University of Maryland: College Park 1
Wentworth Institute of Technology 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2019-2022 2018-2021 2016-2020 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 52 69 68 62 50
#1 Princeton University 1 1
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1
#3 Stanford University 1 1 1 1 4
#3 Yale University 1 1
#3 Harvard College 1 1 2
#6 University of Chicago 1 1 1 3
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 1 1 5
#7 Johns Hopkins University 1 1
#9 California Institute of Technology 1 1
#10 Duke University 1 1 1 3
#10 Northwestern University 1 1 1 1 4
#12 Dartmouth College 1 1 1 3
#13 Vanderbilt University 1 1 2
#13 Brown University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 2 1 1 1 5
#15 Rice University 1 1
#17 Cornell University 1 1 1 1 1 5
#18 Columbia University 1 1 1 1 4
#20 University of California: Berkeley 2 1 3
#20 University of California: Los Angeles 3 1 1 5
#22 Georgetown University 1 1 2
#22 Emory University 1 1 1 1 4
#22 Carnegie Mellon University 1 1
#25 New York University 1 1 1 1 1 5
#25 University of Southern California 3 1 1 1 1 7
#25 University of Michigan 1 1 1 1 1 5
#32 Tufts University 1 1 1 3
#34 College of William and Mary 1 1
#34 University of California: Irvine 2 2
#34 University of California: San Diego 1 1
#36 University of Rochester 1 1 1 1 4
#36 Boston College 1 1 1 1 4
#38 University of California: Davis 2 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 1 1 4
#38 University of Texas at Austin 1 1 1 3
#41 Boston University 4 1 1 1 1 8
#44 Georgia Institute of Technology 1 1
#44 Tulane University 1 1 1 1 4
#44 Brandeis University 1 1 1 1 1 5
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 1 1 5
#44 Northeastern University 5 1 1 1 1 9
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 1 4
#51 Lehigh University 1 1 1 1 1 5
#51 Purdue University 1 1 1 1 1 5
#51 Villanova University 1 1 2
#55 Santa Clara University 1 1 1 1 4
#55 University of Washington 1 1 1 3
#55 Pepperdine University 1 1
#55 University of Miami 1 1 2
#62 University of Pittsburgh 1 1 1 3
#62 George Washington University 1 1 1 1 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 2
#62 Syracuse University 1 1 1 1 4
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1 1 1 4
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#67 Texas A&M University 1 1
#69 University of Minnesota: Twin Cities 1 1
#72 American University 1 1 1 1 4
#72 Indiana University Bloomington 1 1 1 3
#72 Southern Methodist University 1 1 1 3
#72 Fordham University 1 1 1 3
#77 SUNY University at Stony Brook 1 1 1 3
#77 Loyola Marymount University 1 1 1 1 4
#77 Michigan State University 1 1
#77 Baylor University 1 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 1 1 3
#83 Marquette University 1 1 1 3
#89 Howard University 1 1 1 3
#89 Colorado School of Mines 1 1 1 3
#89 Elon University 1 1 1 3
#89 Texas Christian University 1 1 1 1 4
#97 University of San Diego 1 1 1 3
#97 University of Illinois at Chicago 1 1
#105 Drexel University 1 1 1 1 4
#105 University of Oregon 1 1 1 1 4
#105 Rochester Institute of Technology 1 1 2
#105 University of Denver 1 1 1 1 4
#105 University of San Francisco 1 1 1 3
#118 Iowa State University 1 1 2
#121 University of Vermont 1 1 1 1 4
#121 Chapman University 1 1 1 1 4
#121 Arizona State University 1 1
#137 DePaul University 1 1 1 3
#137 Seattle University 1 1 1 1 4
#151 Oregon State University 1 1 1 3
#151 University of the Pacific 1 1 1 3
#151 Colorado State University 1 1
#166 California State University: Fullerton 1 1 1 3
#166 University of Hawaii at Manoa 1 1 1 3
#182 Belmont University 1 1 2
#212 Washington State University 1 1 1 3
#317 Northern Arizona University 1 1 1 3
University of Maryland: College Park 1 1 1 3
Lesley University 1 1 1 3
University of Colorado Boulder 1 1 1 1 4
University of California: Santa Cruz 1 1
University of California: Riverside 1 1
Penn State University Park 1 1 2
Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 1 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2019-2022 2018-2021 2016-2020 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 15 37 36 25 26
#1 Williams College 1 1 2
#2 Amherst College 1 1 1 3
#3 Pomona College 1 1 1 1 1 5
#4 Swarthmore College 1 1 2
#5 Wellesley College 1 1
#6 Carleton College 1 1 2
#6 United States Naval Academy 1 1 1 3
#6 Bowdoin College 1 1 1 3
#9 Claremont McKenna College 1 1 2
#11 Middlebury College 1 1 1 3
#11 Washington and Lee University 1 1 1 3
#13 Smith College 1 1
#15 Grinnell College 1 1 2
#15 Davidson College 1 1
#15 Hamilton College 1 1 2
#18 Wesleyan University 1 1 1 1 4
#18 Haverford College 1 1 2
#18 Barnard College 1 1 1 1 4
#18 Colgate University 1 1 1 1 4
#22 United States Military Academy 1 1
#24 Colby College 1 1
#25 Bates College 1 1 1 1 4
#27 Colorado College 1 1 2
#27 Macalester College 1 1 2
#29 Harvey Mudd College 1 1
#31 Bryn Mawr College 1 1 1 3
#31 Kenyon College 1 1 1 3
#33 Pitzer College 1 1 1 1 1 5
#33 Scripps College 1 1 1 1 4
#36 Mount Holyoke College 1 1 1 3
#37 Occidental College 5 1 1 1 1 9
#38 Union College 1 1
#39 Lafayette College 1 1 1 3
#39 Skidmore College 1 1 2
#39 Denison University 1 1 2
#39 Trinity College 1 1
#48 Whitman College 1 1 1 1 4
#51 Dickinson College 1 1
#55 Connecticut College 1 1 2
#55 Trinity University 1 1 1 3
#55 Rhodes College 1 1
#60 Bard College 1 1 1 3
#61 Gettysburg College 1 1
#72 Sarah Lawrence College 1 1 1 3
#72 Reed College 1 1 2
#76 Willamette University 1 1
#85 University of Puget Sound 1 1 1 3
#85 Washington College 1 1
#94 Lewis & Clark College 1 1 1 1 4
#111 Drew University 1 1 2
#120 Hampshire College 1 1 2
#130 Eckerd College 1 1 1 3
Oberlin College 1 1 1 1 4
Franklin & Marshall College 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2019-2022 2018-2021 2016-2020 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 0 2 2 0 0
#2 University of British Columbia 1 1
#3 McGill University 1 1
#13 University of Victoria 1 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2019-2022 2018-2021 2016-2020 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 0 1 0 0 0
#33 University of St. Andrews 1 1

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(14)
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Sailing Đua thuyền buồm
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(36)
Airplane Construction Project
Asian Club
Athenian Wilderness Experience--required
Band/Orchestra
Basketball
Capoeira
Airplane Construction Project
Asian Club
Athenian Wilderness Experience--required
Band/Orchestra
Basketball
Capoeira
Chorus
Community Action Board
Conditioning
Conservative Club
Dance
Fencing
Hiking
Independent Physical Education Option
Interim Trips--teacher-led adventuresome trips or activities
Interweave-
Jew Crew
Latino Club
LIterary Magazine
Music and Dance Concerts
On Campus speakers and artists
Outdoor Adventure
Poetry Readings
QED Math Club
Robotics Team--award-winning
Rock Climbing
Round Square
Round Square Study Abroad
Running
Sailing
Students of Color
Theater Productions
Ultimate Frisbee
Weight Lifting
Yearbook
Yoga
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(20)
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Music Âm nhạc
Music Production Sản xuất âm nhạc
Theater Nhà hát
3D Design Thiết kế 3D
Choir Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Music Âm nhạc
Music Production Sản xuất âm nhạc
Theater Nhà hát
3D Design Thiết kế 3D
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Art Nghệ thuật số
Drawing Hội họa
Filmmaking Làm phim
Glass Chế tác thủy tinh
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Portfolio Bộ sưu tập
Printmaking In ấn
Sculpture Điêu khắc
Video Truyền hình
2D Art Nghệ thuật 2D
Art Nghệ thuật
Audition Thử âm
Xem tất cả

Basic Info

Year Founded: 1965
Campus Size: 75 acres
Boarding Rate: 16%
Religious Affiliation: No Religious Affiliation

Application Info

Deadline: 01/15
Interview: Skype, Phỏng vấn tại trường
Other Accepted Scores: TOEFL Jr., ISEE
School Code:
TOEFL: 9155
SSAT: 1414
ISEE: 50724

4.5/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 17/10/2021
Được thành lập vào năm 1965, The Athenian School có diện tích 75 mẫu Anh, nằm dưới chân núi Te Apollo. Đây là trường trung học nội trú phi tôn giáo duy nhất ở khu vực Vịnh San Francisco. Gần 100% học sinh của trường được nhận vào các trường đại học theo nguyện vọng đầu tiên: Đại học California, Đại học Stanford và tất cả các trường Ivy League đều có học sinh tốt nghiệp từ Athenian. Các đặc điểm quan trọng của trường bao gồm: chương trình giảng dạy chuyên sâu và đầy thử thách, các hoạt động phục vụ cộng đồng, huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, và nhiều cơ hội trao đổi quốc tế. Các khóa học đáng chú ý khác bao gồm: Dự án chế tạo máy bay, đội Robotics, v.v.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 13/07/2019
" - Trường nằm ở phía đông của vùng vịnh San Francisco, cách San Francisco 32 dặm.
- Là trường nội trú phi tôn giáo duy nhất tại Bay Area, trường tuyển sinh du học sinh từ năm 1994. Ngay từ đầu đã là một trường nội trú, sau đó mới có học sinh bán trú.
- Trường THCS không tuyển học sinh quốc tế.
- Trường có 130 người sống trong khuôn viên trường, bao gồm cả học sinh và giáo viên.
- Hàng năm, nhà trường đều mời ""agent"" tham dự trường.
- Trường đã được tu sửa rất nhiều trong 2 năm qua, xây mới một innovation studio và 4 tòa nhà giảng dạy.
- Các dự án nổi bật của trường là Robotics và Kỹ thuật.
- Điểm nổi bật của trường là: Vị trí/phong cách giảng dạy/robotic/nhiều chương trình chuyên sâu/hầu hết học sinh được du học 6 tuần."
Xem thêm

Hỏi đáp về The Athenian School

Các thông tin cơ bản về trường The Athenian School.
The Athenian School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1965, và hiện có khoảng 366 học sinh, với khoảng 15.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.athenian.org.
Trường The Athenian School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trong những năm gần đây, có 66 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường The Athenian School cũng có 74% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường The Athenian School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Williams College, University of Pennsylvania, Northwestern University, Dartmouth College và Washington University in St. Louis.
Yêu cầu tuyển sinh của The Athenian School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường The Athenian Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường The Athenian School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường The Athenian School cho năm 2024 là $89,425 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@athenian.org .
Trường The Athenian School toạ lạc tại đâu?
Trường The Athenian School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Oakland, có khoảng cách chừng 15. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Metropolitan Oakland International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường The Athenian School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường The Athenian School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 51 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường The Athenian School cũng được 630 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường The Athenian School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường The Athenian School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường The Athenian School tại địa chỉ: http://www.athenian.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 925-362-7223.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường The Athenian School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Archbishop Riordan High School, Woodside Priory School and San Domenico School.

Thành phố chính gần trường nhất là Oakland. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Oakland.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường The Athenian School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường The Athenian School là A.

Đánh giá theo mục của trường The Athenian School bao gồm:
A Tốt nghiệp
A Học thuật
A Ngoại khóa
A Cộng đồng
A- Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Oakland là một thành phố ở phía đông vịnh San Francisco, bang California. Quảng trường Jack London có một bức tượng của nhà văn, người thường lui tới khu vực này. Gần đó, Old Oakland nổi bật với các cửa hàng và kiến trúc thời Victoria đã được khôi phục. Gần Chinatown, Bảo tàng Oakland của California là nơi lưu giữ lịch sử, thiên nhiên và nghệ thuật của tiểu bang. Khu dân cư Uptown có các nhà hát Fox và Paramount, nhà hàng, quán bar và phòng trưng bày nghệ thuật.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 5,055
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 51%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế Oakland
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)