Điều khoản dịch vụ của FindingSchool

Chính sách bảo mật

  1. Nhằm phục vụ việc thu thập dữ liệu nội bộ, người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bất cứ lúc nào khi sử dụng một số dịch vụ từ FS. Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ một người dùng cụ thể.
  2. Dữ liệu cá nhân của người dùng không được tiết lộ, bán, cho thuê hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào bởi trang web này.
  3. FS có thể thu thập các thông tin như nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã khu vực, mã định danh thiết bị, URL tham chiếu, vị trí và múi giờ nơi người dùng sử dụng sản phẩm của FS nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo.
  4. Tương tự các dịch vụ khác trên internet, FS tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong các tệp nhật ký. Những thông tin này bao gồm địa chỉ Internet Protocol (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang nguồn và trang thoát của website và ứng dụng, hệ điều hành, ngày giờ, và dữ liệu clickstream.
  5. FS có thể sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để hiểu và phân tích xu hướng, quản lý trang web, nắm bắt hành vi của người dùng trên trang web, và cải thiện sản phẩm dịch vụ. FS thu thập thống kê nhân khẩu học về người dùng trên nền tảng. FS có thể sử dụng thông tin này trong công tác truyền thông tiếp thị và quảng cáo.
  6. Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân theo luật, quy định áp dụng, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có quyền yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan chính phủ có yêu cầu về các thủ tục pháp lý. Việc chia sẻ thông tin cũng sẽ đảm bảo các yêu cầu của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam như đã đề cập ở trên.

Miễn trừ trách nhiệm

  1. FS không đảm bảo tính chính xác và xác thực của bất kỳ câu trả lời từ người dùng nào đối với câu hỏi và nhận xét về các trường học.
  2. Các bài viết trên FS chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả, không đại diện cho quan điểm và ý kiến của FS. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho mọi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự phát sinh từ hành vi của riêng mình. FS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào.
  3. FS sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất do việc tạm ngưng dịch vụ do hỏng hóc phần cứng hoặc trường hợp bất khả kháng.
  4. Nếu việc khai thác các sản phẩm truyền thông của FS liên quan đến bản quyền và các vấn đề khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Email: help@findingschool.org.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng