Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A-
Tốt nghiệp B+
Học thuật A
Ngoại khóa B+
Cộng đồng A
Đánh giá A+
Thành lập bởi John và Abby MacDuffie vào năm 1890, MacDuffie School luôn cam kết phát triển trí tuệ, hình thành thói quen, tiêu chuẩn đạo đức cao và tôn trọng sự đa dạng của học sinh trong suốt hơn 130 năm qua. MacDuffie là một trường trung học đồng giáo từ lớp 6 đến lớp 12, cung cấp một chương trình giảng dạy đầy tính thách thức, các cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo, và các hoạt động ngoại khóa phong phú về nghệ thuật, thể thao và dịch vụ cộng đồng. Học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đang theo học tại một số trường đại học tốt nhất của Mỹ, cổ vũ học sinh tiếp tục đạt được thành công và theo đuổi sự nghiệp suốt đời mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội.
Xem thêm
Thông Tin Trường The MacDuffie School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School The MacDuffie School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$60050
Sĩ số học sinh
230
Học sinh quốc tế
60%
Tỷ lệ giáo viên cao học
76%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$250 Million
Số môn học AP
15
Điểm SAT
1386
Trường đồng giáo dục
Nội trú 6-12, PG

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#5 Yale University 1
LAC #1 Williams College 1
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 California Institute of Technology 2
#9 Johns Hopkins University 1
#9 Northwestern University 2
#14 Brown University 1
#14 Washington University in St. Louis 2
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Los Angeles 2
LAC #4 Pomona College 1
#21 Emory University 3
#22 University of California: Berkeley 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 2
LAC #5 Wellesley College 3
#28 New York University 4
#28 Tufts University 2
#34 University of California: San Diego 2
#34 University of Rochester 4
#36 University of California: Irvine 3
#38 University of Texas at Austin 6
#42 Case Western Reserve University 3
#42 University of Wisconsin-Madison 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 4
#49 Lehigh University 3
#49 Northeastern University 4
#49 Ohio State University: Columbus Campus 4
#57 Penn State University Park 3
#57 University of Pittsburgh 5
#59 Syracuse University 5
#63 George Washington University 3
#63 University of Connecticut 4
#68 University of Massachusetts Amherst 8
SUNY University at Stony Brook 3
#103 Clark University 4
#103 University of Illinois at Chicago 2
Arizona State University 5
LAC #38 Skidmore College 1
LAC #46 Trinity College 3
#234 Pace University 5
Babson College 2
Berklee College of Music 2
Colby-Sawyer College 6
Curry College 3
Massachusetts College of Art and Design 4
University of Guelph 2
University of New Haven 2
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 111 26 32 31 37
#1 Princeton University 1 1
#3 Yale University 1 1 trúng tuyển 2
#6 University of Chicago 1 1
#7 University of Pennsylvania 1 1 trúng tuyển 2
#7 Johns Hopkins University 1 1
#9 California Institute of Technology 2 2
#10 Northwestern University 2 2
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 1 trúng tuyển 2
#15 Washington University in St. Louis 2 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#17 Cornell University 1 1 trúng tuyển 2
#20 University of California: Berkeley 1 1
#20 University of California: Los Angeles 2 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 8
#22 Emory University 3 2 trúng tuyển 5
#22 Carnegie Mellon University 1 1 trúng tuyển 2
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#25 University of Virginia 2 2 trúng tuyển 4
#25 New York University 4 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 8
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1
#32 Tufts University 2 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#34 University of California: Irvine 3 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#34 University of California: San Diego 2 4 trúng tuyển 2 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 11
#36 University of Rochester 4 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 8
#36 Boston College 2 trúng tuyển 2
#38 University of Wisconsin-Madison 3 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 6
#38 University of Texas at Austin 6 6
#38 University of California: Davis 4 trúng tuyển 4 trúng tuyển 1 trúng tuyển 9
#41 Boston University 4 trúng tuyển 3 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3 trúng tuyển 12
#44 Case Western Reserve University 3 3
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 4 4
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 4 1 trúng tuyển 5
#49 Ohio State University: Columbus Campus 4 3 trúng tuyển 7
#51 Lehigh University 3 1 trúng tuyển 4
#51 Purdue University 2 trúng tuyển 3 trúng tuyển 5
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#57 Penn State University Park 3 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 7
#62 University of Pittsburgh 5 5
#62 Syracuse University 5 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4 trúng tuyển 11
#62 George Washington University 3 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#62 Rutgers University 3 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#67 University of Massachusetts Amherst 8 1 trúng tuyển 9
#67 University of Connecticut 4 2 trúng tuyển 6
#72 American University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1
#77 SUNY University at Stony Brook 3 1 trúng tuyển 4
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#97 University of Illinois at Chicago 2 1 trúng tuyển 3
#97 Clark University 4 1 trúng tuyển 5
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 5 5
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 5 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 7
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 9 0 10 6 15
#1 Williams College 1 1 trúng tuyển 2
#3 Pomona College 1 1 trúng tuyển 2
#5 Wellesley College 3 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#18 University of Richmond 2 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#31 Bryn Mawr College 1 trúng tuyển 1
#39 Trinity College 3 1 trúng tuyển 4
#39 Lafayette College 2 trúng tuyển 2
#39 Skidmore College 1 1
#55 Trinity University 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 4 trúng tuyển 5
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#81 Beloit College 1 trúng tuyển 1
#94 Augustana College 1 trúng tuyển 1
#100 Cornell College 1 trúng tuyển 1
#107 Luther College 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0 0
#19 University of Guelph 2 2

Chương trình học

Chương trình AP

(15)
Statistics Thống kê
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Statistics Thống kê
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Latin Tiếng Latin
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
Biology Sinh học
Environmental Science Khoa học môi trường
United States History Lịch sử nước Mỹ
World History Lịch sử thế giới
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(11)
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Badminton Cầu lông
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Ultimate Frisbee Ném đĩa
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(12)
Acting Diễn xuất
Choreography Biên đạo múa
Dance Khiêu vũ
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Theater Nhà hát
Acting Diễn xuất
Choreography Biên đạo múa
Dance Khiêu vũ
Guitar Đàn ghi ta
Music Âm nhạc
Theater Nhà hát
Painting Hội họa
Portfolio Bộ sưu tập
Art Nghệ thuật
Music Production Sản xuất âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Drawing Hội họa
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(24)
International Thespian Society
National Dance Honor Society
National Art Honor Society
Spanish Club
Soccer Club
Run for Hope
International Thespian Society
National Dance Honor Society
National Art Honor Society
Spanish Club
Soccer Club
Run for Hope
Queer-Straigh Alliance (QSA)
Photography Club
Musical Mustangs
MUSE (poetry competition)
Movie Club
MOSAIC (Diversity Group)
Mock Trial 
Math Club
Magnolia (Yearbook) Magnet (School Newspaper)
Key Club (Community Service)
Gundam Club
Go Club
Chess and card club Celebrate Diversity Day planning team
Card Making
As Schools Match Wits (Quiz team)
AI Club
Dance
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

413-255-0000
Admissions@MacDuffie.org
Nổi bật
Trường nội trú
Williston Northampton School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Avon Old Farms School United States Flag

5.0/5 3 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 19/06/2022
Trường MacDuffie có các dự án hợp tác với Đại học Cornell, Đại học Massachusetts Amherst, Đại học Dược và Y tế Massachusetts và Đại học Harvard, giảng dạy trong các lớp học nhỏ, chú ý đến đặc điểm học tập cá nhân của học sinh, đồng thời cung cấp thông tin và tư vấn tuyển sinh đại học. Thành phố Granby: gần Armhurst, cách Boston 1,5 giờ lái xe, cách khu thương mại và văn hóa Tây An Fenggu chỉ vài phút, vì vậy học tập tại đây không chỉ có được sự yên tĩnh nơi điền viên, mà còn được chiêm ngưỡng sự phồn hoa của đô thị.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 18/05/2022
Con tôi hiện đang học lớp 8 tại trường MacDuffie. Trước khi quyết định nộp đơn, chúng tôi đã hỏi thăm, đọc thông tin và so sánh nhiều trường. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn MacDuffie. Trước hết, lịch sử hàng trăm năm của trường đã thu hút chúng tôi, thêm vào đó là tỷ lệ giáo viên-học sinh thấp (1:5), thành tích học tập xuất sắc và nhiều hoạt động ngoại khóa, vị trí tuyệt vời, cộng với trong quá trình tư vấn, các giáo viên luôn kiên nhẫn và trung thực khi trả lời câu hỏi của chúng tôi. Tất cả những điều này làm yên lòng những người làm cha mẹ như chúng tôi. Bây giờ con tôi đang thích nghi tốt ở trường, tính cách của cháu ngày càng hoạt bát hơn, cũng kết bạn với những người bạn tốt. Thành tích của cháu cũng rất ổn định. Giáo viên cũng thường xuyên phản hồi kịp thời về tình hình học tập và cuộc sống của cháu ở trường. Chúng tôi rất yên tâm và hài lòng với lựa chọn ban đầu của mình. Tôi hy vọng ngôi trường sẽ ngày càng tốt hơn, cũng tin rằng con cái của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 17/11/2020
Công tác chăm sóc và quản lý lưu học sinh của trường rất tốt, trong thời gian dịch bệnh càng thể hiện rõ nét hơn thông qua việc sắp xếp cho lưu học sinh rất tỉ mỉ và chu đáo, mỗi học sinh đều được bố trí một phòng riêng trong trường. Phó hiệu trưởng mới của trường là thạc sĩ giáo dục của Đại học Harvard, đội thi toán chủ yếu gồm học sinh châu Á đã đánh bại Deerfield, một trường lớn, trong 4 năm liên tiếp và giành được nhiều chức vô địch.
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()