Thành Phố Boston

Dân số (2022) 11,614
0%
5 năm qua
Chi phí sinh hoạt
54%
Cao hơn mức trung bình.
Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Trường ngoại trú (16)

Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
()