Or via social:

Giới thiệu trường

Trường The Newman cung cấp chương trình giáo dục dự bị đại học cho sinh viên quốc tế và sinh viên Mỹ. Ngoài ra còn có một chương trình ngoại khóa về thể thao và các hoạt động khác để bổ sung cho chương trình giảng dạy tập trung vào Tú tài Quốc tế (IB). Tất cả học sinh đều nhận được giá trị khi học IB và khoảng 15% trong số các em học sinh sẽ cố gắng đạt được bằng IB.
Trường The Newman School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School The Newman School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$70000
Sĩ số học sinh
250
Học sinh quốc tế
11.4%
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$10 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1301
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
LAC #3 Swarthmore College 1
#17 Cornell University 1
#34 University of California: San Diego 2
#36 Boston College 3
#38 University of California: Davis 1
#42 Boston University 2
#42 Case Western Reserve University 1
#42 Tulane University 1
#49 Northeastern University 2
#49 Purdue University 1
#55 University of Miami 1
#59 University of Maryland: College Park 1
#59 University of Washington 1
#62 Rutgers University 1
#63 George Washington University 1
#63 Worcester Polytechnic Institute 1
#79 American University 1
#83 Stevens Institute of Technology 1
LAC #17 Barnard College 1
#166 Quinnipiac University 2
#176 University of Massachusetts Lowell 1
#182 University of Rhode Island 1
#234 Suffolk University 2
#234 University of Massachusetts Boston 2
College of the Atlantic 1
Dominican University 1
ETH Zurich 1
Fitchburg State University 1
Savannah College of Art and Design 1
Southeastern Louisiana University 1
University of New Haven 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2020-2022 2017-2019 2016-2018 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 30 67 69 41 38
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#3 Harvard College 1 trúng tuyển 1
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1 2
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#17 Cornell University 1 1 trúng tuyển 1 3
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1 2
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 2
#22 Georgetown University 1 1
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 2
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1 2
#29 Wake Forest University 1 trúng tuyển 1 2
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1 2
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#34 University of California: San Diego 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#36 Boston College 3 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 7
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of California: Davis 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#41 Boston University 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 6
#41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 2
#44 Case Western Reserve University 1 1 trúng tuyển 2
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#44 Northeastern University 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 6
#44 Tulane University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Purdue University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Washington 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#55 University of Miami 1 1
#59 University of Maryland: College Park 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#62 Rutgers University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#62 George Washington University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 5
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1
#72 American University 1 1 trúng tuyển 2
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 2
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1 2
#83 University of Iowa 1 trúng tuyển 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 1
#83 SUNY University at Binghamton 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#84 University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1
#89 Howard University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#105 University of Utah 1 trúng tuyển 1
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 2
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Oregon 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#121 University of Kansas 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Simmons University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#166 Quinnipiac University 2 2
#176 University of Massachusetts Lowell 1 1 trúng tuyển 2
#182 University of Rhode Island 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#182 University of Houston 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#202 Loyola University New Orleans 1 trúng tuyển 1
#212 Washington State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 Suffolk University 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#234 University of Massachusetts Boston 2 1 trúng tuyển 3
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#285 University of New England 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
Liberty University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
American International College 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of California: Riverside 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2020-2022 2017-2019 2016-2018 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 2 21 17 11 10
#3 Pomona College 1 trúng tuyển 1
#4 Swarthmore College 1 1
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 Barnard College 1 1 2
#18 Haverford College 1 trúng tuyển 1 2
#18 Colgate University 1 1
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#38 Union College 1 trúng tuyển 1 2
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 2
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 2
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1 2
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 Sarah Lawrence College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#84 Bennington College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Stonehill College 1 trúng tuyển 1
#120 Roanoke College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#130 Massachusetts College of Liberal Arts 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Marymount Manhattan College 1 trúng tuyển 1
Johnson C. Smith University 1 trúng tuyển 1
Oberlin College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Bridgewater College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2020-2022 2017-2019 2016-2018 2014-2016 Tổng số
Tất cả các trường 0 6 0 0 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1
#2 University of British Columbia 4 trúng tuyển 4
#21 Concordia University 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình IB

(20)
IB English A: Language and Literature IB Tiếng Anh A: Ngôn ngữ và văn học
IB English A: Literature IB Tiếng Anh A: Văn học
IB French IB Tiếng Pháp
IB French B IB Tiếng Pháp B
IB Latin IB Tiếng Latin
IB Spanish IB Tiếng Tây Ban Nha
IB English A: Language and Literature IB Tiếng Anh A: Ngôn ngữ và văn học
IB English A: Literature IB Tiếng Anh A: Văn học
IB French IB Tiếng Pháp
IB French B IB Tiếng Pháp B
IB Latin IB Tiếng Latin
IB Spanish IB Tiếng Tây Ban Nha
IB Spanish ab Initio IB Tiếng Tây Ban Nha sơ cấp
IB Economics IB Kinh tế học
IB History IB Lịch sử
IB Biology IB Sinh học
IB Chemistry IB Hóa học
IB Environmental Systems and Societies IB Hệ thống môi trường và xã hội
IB Physics IB Vật lý
IB Analysis and Approaches IB Lý thuyết toán học
IB Applications and Interpretations IB Toán ứng dụng
IB Math Studies IB Toán cơ bản
IB Mathematics IB Toán học
IB Film IB Phim điện ảnh
IB Music IB Âm nhạc
IB Visual Arts IB Nghệ thuật thị giác
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(9)
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Fencing Đấu kiếm
Fitness Thể hình
Sailing Đua thuyền buồm
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Fencing Đấu kiếm
Fitness Thể hình
Sailing Đua thuyền buồm
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(24)
A Capella Group
Anime and Manga Club
Art Club
Book Discussion Group
Bridging the Gap – American and International Students
Business Club
A Capella Group
Anime and Manga Club
Art Club
Book Discussion Group
Bridging the Gap – American and International Students
Business Club
Chess
Engineering Club
Food Club
French Lunch
Hands for Haiti
History Club
Knitting/Embroidery
Math Club
Mock Trial
Model United Nations
NASA Club
Newspaper
Recycling
Red Cross
Robotics
Spanish Lunch
Student Tutoring in Chinatown
Yearbook - seniors are Staff leaders
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(3)
Music Âm nhạc
Theater Nhà hát
Film Phim điện ảnh

Thông tin liên hệ

617-267-4530
admissions@newmanboston.org
Nổi bật
Trường nội trú
Applewild School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Worcester Academy United States Flag

Hỏi đáp về The Newman School

Các thông tin cơ bản về trường The Newman School.
The Newman School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1945, và hiện có khoảng 250 học sinh, với khoảng 11.40% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.newmanboston.org.
Trường The Newman School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường The Newman School cũng có 75% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường The Newman School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Swarthmore College, Cornell University, University of California: San Diego, Boston College và University of California: Davis.
Yêu cầu tuyển sinh của The Newman School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường The Newman Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường The Newman School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường The Newman School cho năm 2024 là $70,000, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@newmanboston.org .
Trường The Newman School toạ lạc tại đâu?
Trường The Newman School toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 0. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường The Newman School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường The Newman School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 293 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường The Newman School cũng được 61 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường The Newman School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường The Newman School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường The Newman School tại địa chỉ: https://www.newmanboston.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 617-267-4530.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường The Newman School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Milton Academy, The Fessenden School and Lexington Christian Academy.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường The Newman School là ở mức nào?
Chúng tôi xin lỗi nhưng FindingSchool chưa đánh giá The Newman School, vui lòng kiểm tra lại sau.

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()