Or via social:

Giới thiệu trường

Trường trung học Lexington Catholic là một trường dự bị đại học tư thục. Sứ mệnh của trường là giảng dạy cho các bạn trẻ về những kiến thức nghệ thuật tự do và khoa học phù hợp với đức tin của Kitô giáo. Các bậc phụ huynh đánh giá ngôi trường Ki-tô Lexington này có nền giáo dục xuất sắc và tin rằng con cái họ khi học ở đây sẽ được trang bị tốt để lên đại học và có nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Chúng tôi muốn tất cả học sinh học cách yêu mến Chúa và những người xung quanh bằng cả trái tim, khối óc và sức mạnh như họ yêu chính bản thân mình. Chúng tôi tin rằng khi rời khỏi đâu, họ sẽ có đủ can đảm và quyết tâm để trở thành những hình mẫu và người ủng hộ đạo đức trong cộng đồng của mình. Chúng tôi tin rằng họ sẽ được thúc đẩy bởi ý thức mạnh mẽ về công lý và được dẫn dắt bởi lòng trắc ẩn. Chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ những giá trị như vậy bên mình suốt đời.
Xem thêm
Trường Lexington Christian Academy Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy Lexington Christian Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$38800
Sĩ số học sinh
315
Học sinh quốc tế
13%
Tỷ lệ giáo viên cao học
28%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Quỹ đóng góp
$11 Million
Số môn học AP
13
Điểm SAT
1280
Trường đồng giáo dục
Nội trú 7-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
LAC #1 Williams College 1
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 Duke University 1
#9 Johns Hopkins University 1
LAC #2 Amherst College 1
#13 Dartmouth College 1
#14 Washington University in St. Louis 1
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#21 Emory University 1
#22 University of California: Berkeley 1
#23 University of Michigan 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 1
#27 University of Southern California 1
#28 New York University 1
#28 Tufts University 1
#28 Wake Forest University 1
LAC #6 United States Naval Academy 1
#36 Boston College 1
#38 Georgia Institute of Technology 1
#40 College of William and Mary 1
#42 Boston University 1
#42 Brandeis University 1
#49 Northeastern University 1
#49 Pepperdine University 1
LAC #11 United States Military Academy 1
#75 Baylor University 1
LAC #17 Colby College 1
LAC #17 Colgate University 1
LAC #17 Wesleyan University 1
LAC #22 University of Richmond 1
LAC #26 Colorado College 1
LAC #30 Mount Holyoke College 1
#151 Gordon College 1
LAC #35 College of the Holy Cross 1
LAC #38 Bucknell University 1
LAC #38 Skidmore College 1
LAC #50 Connecticut College 1
LAC #50 Dickinson College 1
LAC #60 Bard College 1
Babson College 1
Bentley University 1
Bryant University 1
Calvin College 1
Liberty University 1
Wheaton College-Norton-MA 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2016-2017 Tổng số
Tất cả các trường 26 26 26 34
#1 Princeton University 1 1
#3 Stanford University 1 1
#3 Harvard College 1 1
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#7 Johns Hopkins University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#13 Brown University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#18 University of Notre Dame 1 1
#20 University of California: Los Angeles 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#22 Georgetown University 1 1
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#29 Wake Forest University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#32 University of California: Santa Barbara 1 1
#34 University of California: San Diego 1 1
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#40 College of William and Mary 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#47 Penn State University Park 1 1
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#55 University of Washington 1 1
#62 University of Pittsburgh 1 1
#62 Syracuse University 1 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1
#72 American University 1 1
#72 North Carolina State University 1 1
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#89 University of Delaware 1 1
#97 Clark University 1 1
#105 University of Denver 1 1
#105 Drexel University 1 1
#121 University of Vermont 1 1
#137 University of Alabama 1 1
Liberty University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2016-2017 Tổng số
Tất cả các trường 17 17 17 14
#1 Williams College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#2 Amherst College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#5 Wellesley College 1 1
#6 United States Naval Academy 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#11 United States Military Academy 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#13 Smith College 1 1
#15 Davidson College 1 1
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#23 Oberlin College 1 1
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#25 Bates College 1 1
#27 Colorado College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#38 Union College 1 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#61 Gettysburg College 1 1
#151 Gordon College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3

Chương trình học

Chương trình AP

(13)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
United States History Lịch sử nước Mỹ
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
United States History Lịch sử nước Mỹ
Statistics Thống kê
Calculus BC Giải tích BC
Physics 2 Vật lý 2
Computer Science A Khoa học máy tính A
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Chemistry Hóa học
Psychology Tâm lý học
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(13)
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Lacrosse Bóng vợt
Wrestling Đấu vật
Softball Bóng mềm
Track and Field Điền kinh
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(13)
Robotics
DECA
Science Olympiad (SciOly)
Model UN (MUN)
eSports
LCA Math Team
Robotics
DECA
Science Olympiad (SciOly)
Model UN (MUN)
eSports
LCA Math Team
LCSC (LCA Community Service Club)
Girls Who Code (GWC)
Black and Brown Connection
ASiA (Asian Students in Alliance)
FCA (Fellowship of Christian Athletes)
Blue & White - LCA’s School Newspaper
Cadence
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(16)
Acting Diễn xuất
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Glass Chế tác thủy tinh
Painting Hội họa
Architecture Kiến ​​​​trúc
Acting Diễn xuất
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Glass Chế tác thủy tinh
Painting Hội họa
Architecture Kiến ​​​​trúc
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Choreography Biên đạo múa
Chorus Dàn đồng ca
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Playwriting Biên kịch
Photography Nhiếp ảnh
Design Thiết kế
String Đàn dây
Drawing Hội họa
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Applewild School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Cushing Academy United States Flag

Hỏi đáp về Lexington Christian Academy

Các thông tin cơ bản về trường Lexington Christian Academy.
Lexington Christian Academy là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1946, và hiện có khoảng 315 học sinh, với khoảng 13.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.lca.edu.
Trường Lexington Christian Academy có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Lexington Christian Academy cung cấp 13 môn AP.

Trường Lexington Christian Academy cũng có 28% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Lexington Christian Academy thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Williams College, University of Chicago, University of Pennsylvania, Duke University và Johns Hopkins University.
Yêu cầu tuyển sinh của Lexington Christian Academy bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Lexington Christian Academycũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Lexington Christian Academy là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Lexington Christian Academy cho năm 2024 là $73,550 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@lca.edu .
Trường Lexington Christian Academy toạ lạc tại đâu?
Trường Lexington Christian Academy toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 8. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Lexington Christian Academy trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Lexington Christian Academy nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 176 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Lexington Christian Academy cũng được 128 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Lexington Christian Academy?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Lexington Christian Academy trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Lexington Christian Academy tại địa chỉ: http://www.lca.edu hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 781-862-7850.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Lexington Christian Academy?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Chapel Hill-Chauncy Hall School, The Fessenden School and The Cambridge School of Weston.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Lexington Christian Academy là ở mức nào?
Chúng tôi xin lỗi nhưng FindingSchool chưa đánh giá Lexington Christian Academy, vui lòng kiểm tra lại sau.

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()