Bang Massachusetts

Dân số (2022) 6,985,000
Diện tích (km2) 27336
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 50,459
6.81%
5 năm qua
Thành phố chính
Massachusetts là tiểu bang đông dân nhất trong khu vực New England của vùng đông bắc nước Mỹ. Tiểu bang tiếp giáp với Đại Tây Dương và vịnh Maine ở phía đông, Connecticut và Rhode Island ở phía nam, New Hampshire và Vermont ở phía bắc, và New York ở phía tây. Massachusetts là tiểu bang nhỏ thứ 6 tính theo diện tích nhưng lại là tiểu bang đông dân thứ 15 và có mật độ dân số cao thứ 3, sau New Jersey và Rhode Island. Thủ phủ và thành phố đông dân nhất cũng như trung tâm văn hóa và tài chính của bang là Boston.

Trường nội trú (36)

Nổi bật
Nổi bật
Nổi bật
Nổi bật
A+ 5.0
A+ 5.0
Xem toàn bộ
Loading...

Trường ngoại trú (38)

Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
()