Or via social:
Admission office admission@sps.edu

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A+
Ngoại khóa A+
Cộng đồng B+
Đánh giá A
Thành lập năm 1865, St. Paul's School là một trường nội trú đồng giáo ở bang New Hampshire. Triết lý giáo dục của trường là dạy cho mọi học sinh những điều bắt buộc phải trải qua: học tập, điền kinh, hoạt động ngoại khóa, cuộc sống nội trú, thi đấu, hoạt động nhà nguyện, v.v. Đây là trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục và chăm sóc cho từng học sinh, được thể hiện trong mọi phương diện giáo dục. Trường giáo dục mỗi học sinh sẵn sàng đối mặt với thay đổi và thách thức của thế giới. Nhà trường hỗ trợ và nuôi dưỡng sự phát triển về trí tuệ, tinh thần, thể chất và tình cảm của học sinh. Trường có môi trường tuyệt đẹp, non nước hữu tình. Hiện có 524 học sinh, đến từ 38 tiểu bang và 18 quốc gia, trong đó học sinh quốc tế chiếm khoảng 17%. Trên cơ sở tôn trọng truyền thống, nhà trường phát triển tình hữu ái, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau giữa các học sinh và giáo dục học sinh tôn trọng người khác và tất cả các tín ngưỡng tôn giáo khác. St. Paul's School là một trường trung học nổi tiếng của Mỹ, trong số cựu học sinh của trường có 3 ứng cử viên Tổng thống, 6 thượng nghị sĩ, 12 đại sứ Mỹ tại nước ngoài, 10 người đứng đầu cơ quan hành chính Mỹ, họ đều là những cựu học sinh xuất sắc của trường St. Paul's school.
Xem thêm
Trường St. Paul's School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$65410
Sĩ số học sinh
540
Học sinh quốc tế
22%
Tỷ lệ giáo viên cao học
77%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
$633.3 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1395
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2020-2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
Amherst College 2
Arizona State University 2
Babson College 8
Barnard College 1
Bates College 7
Baylor University 1
binghamton university, state university of new york 1
Boston College 11
Boston University 5
Bowdoin College 11
Brandeis University 2
Brigham Young University-Idaho 1
Brown University 29
Bucknell University 3
Carnegie Mellon University 5
Case Western Reserve University 1
City University of New York: City College 1
Claremont McKenna College 1
Colby College 14
Colgate University 10
College of Charleston 1
College of the Holy Cross 1
Colorado College 4
Columbia University 18
Concordia University 2
Cornell University 11
Culinary Institute of America 1
Dalhousie University 1
Dartmouth College 9
Davidson College 7
Denison University 1
Dickinson College 3
Duke University 2
Fordham University 2
Georgetown University 27
Grinnell College 1
Hamilton College 10
Harvard College 11
Harvey Mudd College 1
Haverford College 2
Hobart and William Smith Colleges 6
Howard University 1
Indiana University Bloomington 4
Johns Hopkins University 3
Kenyon College 1
Lehigh University 3
Massachusetts Institute of Technology 7
McGill University 5
Michigan State University 1
Middlebury College 5
Montana State University 2
Morehouse College 2
Mount St. Mary's University 1
New Jersey Institute of Technology 1
New York University 15
Northeastern University 10
Northwestern University 6
Norwich University 1
Pitzer College 2
Princeton University 7
Purdue University 1
Queen's University 1
Reed College 1
Rensselaer Polytechnic Institute 4
Rhode Island School of Design 1
Rhodes College 1
Rochester Institute of Technology 1
Sacred Heart University 1
Saint Joseph's University 1
Santa Clara University 4
School of the Art Institute of Chicago 1
Scripps College 1
Skidmore College 7
Smith College 1
Southern Methodist University 8
St. Lawrence University 4
Stanford University 2
Stonehill College 1
SUNY University at Albany 1
Swarthmore College 1
Syracuse University 4
Texas A&M University 2
Trinity College 4
Tufts University 18
Tulane University 8
United States Military Academy 1
United States Naval Academy 2
University of Alabama 2
University of British Columbia 1
University of California: Irvine 1
University of California: Los Angeles 2
University of California: San Diego 1
University of California: Santa Barbara 1
University of Chicago 10
University of Colorado Boulder 1
University of Denver 2
University of Illinois at Chicago 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Maine 1
University of Massachusetts Lowell 2
University of Miami 2
University of Michigan 3
University of New Hampshire 4
University of North Carolina at Chapel Hill 2
University of Notre Dame 4
University of Pennsylvania 10
University of Rochester 2
University of Southampton 1
University of Southern California 2
University of St. Andrews 11
University of Texas at Austin 1
University of Vermont 2
University of Virginia 20
University of Wisconsin-Madison 1
Vanderbilt University 5
Villanova University 2
Wake Forest University 6
Washington and Lee University 4
Washington University in St. Louis 5
Wellesley College 11
Wesleyan University 2
Western New England University 1
Western University 1
Wheaton College 1
Williams College 4
Worcester Polytechnic Institute 1
Yale University 22
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2023 2018-2021 2017-2020 2016-2019 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 370 368 341 343 189
#1 Princeton University 7 7 8 9 13 44
#2 Massachusetts Institute of Technology 7 8 9 8 32
#3 Yale University 22 19 18 16 15 90
#3 Stanford University 2 5 4 8 19
#3 Harvard College 11 15 17 19 22 84
#6 University of Chicago 10 12 8 11 41
#7 University of Pennsylvania 10 14 17 17 20 78
#7 Johns Hopkins University 3 3 2 2 10
#9 California Institute of Technology 1 1 1 3
#10 Duke University 2 2 2 6
#10 Northwestern University 6 7 1 4 18
#12 Dartmouth College 9 8 14 16 21 68
#13 Brown University 29 28 28 23 24 132
#13 Vanderbilt University 5 1 1 3 10
#15 Washington University in St. Louis 5 3 2 2 12
#17 Cornell University 11 17 21 21 19 89
#18 University of Notre Dame 4 4 3 5 16
#18 Columbia University 18 21 1 16 14 70
#20 University of California: Los Angeles 2 4 4 3 13
#20 University of California: Berkeley 3 3 6 12
#22 Georgetown University 27 27 22 25 27 128
#22 Emory University 1 1 2 4
#22 Carnegie Mellon University 5 4 3 3 15
#25 New York University 15 9 9 7 40
#25 University of Michigan 3 3 5 9 20
#25 University of Virginia 20 15 14 11 60
#25 University of Southern California 2 4 7 6 19
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 2 1 2 3 8
#29 Wake Forest University 6 9 9 8 32
#32 Tufts University 18 13 11 10 52
#32 University of California: Santa Barbara 1 1 2 4
#34 University of California: San Diego 1 2 2 2 7
#34 University of California: Irvine 1 1 2
#36 Boston College 11 12 14 11 14 62
#36 University of Rochester 2 2 1 5
#38 University of California: Davis 1 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of Texas at Austin 1 2 3 3 9
#41 Boston University 5 5 5 4 19
#44 Georgia Institute of Technology 1 2 3 6
#44 Tulane University 8 6 4 2 20
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 1 4
#44 Brandeis University 2 1 3
#44 Northeastern University 10 9 7 6 32
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 4 2 3 3 12
#51 Purdue University 1 1
#51 Lehigh University 3 4 3 2 12
#51 Villanova University 2 1 1 4
#55 University of Miami 2 1 1 1 5
#55 Santa Clara University 4 3 3 10
#57 Penn State University Park 1 1 1 3
#62 Rutgers University 1 1 2
#62 Syracuse University 4 3 1 2 10
#62 George Washington University 1 2 2 5
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 2 1 1 5
#67 Texas A&M University 2 2 1 5
#67 University of Connecticut 1 1 1 3
#72 Southern Methodist University 8 6 6 6 26
#72 Indiana University Bloomington 4 3 7
#72 Fordham University 2 2 1 1 6
#77 Clemson University 1 1 2
#77 Baylor University 1 1
#77 Michigan State University 1 1
#89 Howard University 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 1
#97 New Jersey Institute of Technology 1 1 2
#103 University of California: Santa Cruz 1 1 1 3
#105 Drexel University 2 2
#105 University of Denver 2 2 1 2 7
#105 Rochester Institute of Technology 1 1 1 3
#121 Arizona State University 2 2
#121 University of Vermont 2 3 3 3 11
#121 University of Missouri: Columbia 1 1 2
#137 University of New Hampshire 4 4 4 12
#137 University of Alabama 2 1 3
#176 University of Massachusetts Lowell 2 1 1 4
#182 SUNY University at Albany 1 1 1 3
#219 University of Maine 1 1
#219 Texas Tech University 1 1 2
#219 Sacred Heart University 1 1
#234 Western New England University 1 1
#263 Montana State University 2 4 6 12
#285 University of Montana 1 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 3
University of Colorado Boulder 1 4 5 4 14
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2023 2018-2021 2017-2020 2016-2019 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 140 115 122 114 0
#1 Williams College 4 4 4 4 16
#2 Amherst College 2 2 4 4 12
#3 Pomona College 2 4 5 11
#4 Swarthmore College 1 1 1 2 5
#5 Wellesley College 11 2 1 1 15
#6 Bowdoin College 11 7 7 10 35
#6 Carleton College 2 2 4
#6 United States Naval Academy 2 2 4
#9 Claremont McKenna College 1 2 3 3 9
#11 Washington and Lee University 4 1 1 2 8
#11 Middlebury College 5 8 8 12 33
#13 Smith College 1 1 1 3 6
#15 Grinnell College 1 1 2
#15 Hamilton College 10 7 3 7 27
#15 Davidson College 7 10 11 4 32
#18 University of Richmond 1 1 2 4
#18 Barnard College 1 2 2 5
#18 Haverford College 2 2 3 1 8
#18 Colgate University 10 5 6 4 25
#18 Wesleyan University 2 1 2 5 10
#24 Colby College 14 10 8 8 40
#25 Bates College 7 4 5 3 19
#27 Colorado College 4 4 5 5 18
#27 Macalester College 1 1 2
#29 Harvey Mudd College 1 1 2
#31 Kenyon College 1 2 2 3 8
#33 Scripps College 1 1
#33 College of the Holy Cross 1 1 1 3
#33 Pitzer College 2 1 1 1 5
#36 Oberlin College 1 1 2 4
#37 Bucknell University 3 3 2 2 10
#39 Trinity College 4 3 11 10 28
#39 Skidmore College 7 4 4 15
#39 Denison University 1 1 2
#51 The University of the South 1 1 2
#51 Spelman College 1 1 2
#51 Dickinson College 3 2 1 6
#55 Connecticut College 1 3 3 7
#55 Centre College 1 1 1 3
#55 Rhodes College 1 1 2
#68 St. Lawrence University 4 3 7
#72 Reed College 1 1 1 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 6 7 5 18
#84 Bennington College 1 1
#89 Stonehill College 1 1 2
#120 Roanoke College 1 1
#124 Morehouse College 2 2
United States Military Academy 1 3 2 1 7
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2023 2018-2021 2017-2020 2016-2019 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 11 7 7 0 0
#2 University of British Columbia 1 1
#3 McGill University 5 7 7 19
#10 Western University 1 1
#12 Dalhousie University 1 1
#16 Queen's University 1 1
#21 Concordia University 2 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2023 2018-2021 2017-2020 2016-2019 2015-2018 Tổng số
Tất cả các trường 12 0 0 0 0
#11 University of Southampton 1 1
#33 University of St. Andrews 11 11

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(17)
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Floor Hockey Khúc côn cầu trên sàn
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Lacrosse Bóng vợt
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Squash Bóng quần
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(5)
FUNKDEFIED
CHESS CLUB
ST. PAW’S CLUB
GAINS
HORAE SCHOLASTICAE

Khóa học nghệ thuật

(20)
Dance Khiêu vũ
Ballet Múa ba lê
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Computer Graphic Đồ họa máy tính
Dance Khiêu vũ
Ballet Múa ba lê
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Computer Graphic Đồ họa máy tính
Architecture Kiến ​​​​trúc
Sculpture Điêu khắc
Glass Chế tác thủy tinh
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Portfolio Bộ sưu tập
Music Theory Nhạc lý
Music Âm nhạc
Acting Diễn xuất
Improvisation Biểu diễn ngẫu hứng
Directing Đạo diễn
Theater Nhà hát
Public Speaking Nói trước công chúng
Metal Kim loại
Scene Study Nghiên cứu cảnh phim
Xem tất cả

Liên hệ St. Paul's School


Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường St. Paul's School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

5.0/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 24/03/2020
Trong thời gian dịch bệnh ở Mỹ, nhà trường tiếp nhận du học sinh không có nơi ở sau kỳ nghỉ xuân quay trở lại trường. Nhà trường đặc biệt bố trí 2 ký túc xá cho học sinh quay lại trường, đồng thời cắt cử giáo viên chăm sóc. Văn phòng y tế mở cửa cả ngày như thường lệ, và thư viện cũng mở cửa cho học sinh và không thu phí. Học sinh muốn về nước cũng có thể trở về, nhà trường cố gắng sắp xếp các lớp học trực tuyến vào buổi sáng, đồng thời cũng tổ chức một số lớp ghi hình, giáo viên phụ trách ký túc xá và giáo viên cố vấn (adviser) sẽ liên hệ với học sinh qua email. Phải cho trường của chúng tôi một "like", dù trường xếp thứ hạng cao nhưng không hề lạnh lùng, mà rất ấm áp.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 13/11/2019
"1. Con tôi được tiếp xúc với nguồn tri thức rộng, đáp ứng sự phát triển và biến đổi của thế giới trong tương lai.
2. Học sinh được giáo dục tốt, có tinh thần đồng đội, có khả năng lãnh đạo. Con hiểu rõ lợi ích của thắng và thua. Nhân cách của trẻ được thể hiện trong đời sống, bao gồm các trận thi đấu, thể thao, nghệ thuật và phục vụ cộng đồng.
3. Môi trường tốt, trường cung cấp cơ sở vật chất và giáo viên để hỗ trợ sự phát triển của học sinh.
4. Coi trọng giáo dục đạo đức.

Về tôn giáo, nhà trường không yêu cầu học sinh phải tin vào tôn giáo, phụ huynh cho rằng trường tôn giáo không có gì sai, thậm chí phụ huynh còn đề cập đến một chi tiết nhỏ, khi học sinh cảm thấy căng thẳng hay buồn bực thì có thể đến nhà thờ của trường để thiền, hay thậm chí chỉ cần ngửi mùi gỗ cổ xưa cũng có thể giúp học sinh bình tĩnh lại."
Xem thêm

Hỏi đáp về St. Paul's School

Các thông tin cơ bản về trường St. Paul's School.
St. Paul's School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang New Hampshire, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1856, và hiện có khoảng 540 học sinh, với khoảng 22.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.sps.edu.
Trường St. Paul's School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường St. Paul's School cũng có 77% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường St. Paul's School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 17.4% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 19.26% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 21.79% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường St. Paul's School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của St. Paul's School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường St. Paul's Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường St. Paul's School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường St. Paul's School cho năm 2024 là $65,860 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@sps.edu .
Trường St. Paul's School toạ lạc tại đâu?
Trường St. Paul's School toạ lạc tại bang Bang New Hampshire , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 63. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường St. Paul's School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường St. Paul's School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 30 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường St. Paul's School cũng được 882 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường St. Paul's School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường St. Paul's School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường St. Paul's School tại địa chỉ: http://www.sps.edu hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 603-229-4700.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường St. Paul's School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Tilton School, Proctor Academy and High Mowing School.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường St. Paul's School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường St. Paul's School là A+.

Đánh giá theo mục của trường St. Paul's School bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A+ Học thuật
A+ Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
A Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()