Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A+
Ngoại khóa A+
Cộng đồng A
Đánh giá A+
Deerfield Academy được thành lập vào năm 1797 với tư cách là một trường nội trú đồng giáo dục. Trường rất coi trọng việc học tập của học sinh, tập trung vào việc nuôi dưỡng tư duy khác biệt, sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng học tập độc lập của học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và làm việc trong tương lai của các em. Học sinh sau khi tốt nghiệp thường nhớ lại vai trò quan trọng của cuộc sống tại trường đối với tương lai của họ. Ngoài ra, trường cũng đề cao sự phát triển về thể thao và nghệ thuật, trau dồi tình cảm, rèn luyện thân thể và giúp học sinh trở thành những tài năng toàn diện. Trường có đội ngũ giáo viên xuất sắc, giáo viên và học sinh có mỗi quan hệ bạn bè thân thiết, mở rộng tầm nhìn của học sinh, đây là điểm mạnh cũng là điểm đặc biệt so với những ngôi trường khác.
Xem thêm
Trường Deerfield Academy Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$68230
Sĩ số học sinh
653
Học sinh quốc tế
11%
Tỷ lệ giáo viên cao học
70%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
$532 Million
Số môn học AP
8
Điểm SAT
1382
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 20
#2 Columbia University 30
#2 Harvard College 20
#2 Massachusetts Institute of Technology 3
#5 Yale University 10
LAC #1 Williams College 10
#6 Stanford University 3
#6 University of Chicago 20
#8 University of Pennsylvania 20
#9 Duke University 10
#9 Johns Hopkins University 3
#9 Northwestern University 3
LAC #2 Amherst College 10
#13 Dartmouth College 10
#14 Brown University 30
#14 Vanderbilt University 3
#14 Washington University in St. Louis 3
LAC #3 Swarthmore College 3
#17 Cornell University 30
#19 University of Notre Dame 3
#20 University of California: Los Angeles 3
#22 University of California: Berkeley 3
#23 Georgetown University 30
#23 University of Michigan 3
#25 Carnegie Mellon University 3
#25 University of Virginia 30
LAC #5 Wellesley College 3
#27 University of Southern California 10
#28 New York University 10
#28 Tufts University 10
#28 Wake Forest University 3
LAC #6 Bowdoin College 10
LAC #6 United States Naval Academy 3
#34 University of California: San Diego 3
#36 Boston College 10
#40 College of William and Mary 3
#42 Boston University 10
LAC #9 Carleton College 3
LAC #9 Middlebury College 20
#49 Northeastern University 10
#55 Rhodes College 3
#55 Santa Clara University 3
LAC #11 United States Military Academy 3
LAC #11 Washington and Lee University 3
#57 Penn State University Park 3
#63 George Washington University 3
LAC #13 Hamilton College 10
#68 Fordham University 3
#68 Southern Methodist University 10
#68 St. Lawrence University 3
#68 University of Massachusetts Amherst 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 3
#83 Howard University 3
LAC #17 Colby College 10
LAC #17 Colgate University 10
LAC #17 Wesleyan University 10
#117 University of Vermont 3
LAC #25 Bates College 3
LAC #26 Colorado College 3
LAC #30 Kenyon College 3
LAC #35 College of the Holy Cross 10
LAC #38 Bucknell University 3
LAC #38 Skidmore College 3
LAC #42 Denison University 3
LAC #42 Occidental College 3
LAC #46 Trinity College 10
LAC #50 Connecticut College 3
LAC #50 Dickinson College 3
Endicott College 3
McGill University 3
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2019-2023 2018-2022 2021 2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 373 48 46 48 393
#1 Princeton University 10 1 1 1 20 33
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 1 3 6
#3 Yale University 20 1 1 1 10 33
#3 Stanford University 1 1 1 10 13
#3 Harvard College 20 1 1 1 20 43
#6 University of Chicago 10 1 1 1 20 33
#7 Johns Hopkins University 10 1 1 1 3 16
#7 University of Pennsylvania 20 1 1 1 10 33
#10 Duke University 10 1 1 1 20 33
#10 Northwestern University 10 1 1 1 3 16
#12 Dartmouth College 10 1 1 1 10 23
#13 Vanderbilt University 1 1 1 1 3 7
#13 Brown University 30 1 1 1 30 63
#15 Rice University 1 1 1 3
#15 Washington University in St. Louis 1 1 3 5
#17 Cornell University 20 1 1 1 30 53
#18 Columbia University 20 1 1 1 30 53
#18 University of Notre Dame 1 1 1 3 6
#20 University of California: Los Angeles 1 1 1 3 6
#20 University of California: Berkeley 1 1 1 1 3 7
#22 Carnegie Mellon University 1 1 1 3 6
#22 Georgetown University 30 1 1 1 30 63
#25 University of Michigan 10 1 1 1 10 23
#25 University of Southern California 10 1 1 1 10 23
#25 New York University 10 1 1 1 10 23
#25 University of Virginia 30 1 1 1 30 63
#29 University of Florida 1 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 1 3
#29 Wake Forest University 10 1 1 1 3 16
#32 Tufts University 10 1 1 1 3 16
#32 University of California: Santa Barbara 1 1 2
#34 University of California: San Diego 1 1 1 3
#36 University of Rochester 1 1 1 3
#36 Boston College 10 1 1 1 10 23
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 2
#41 Boston University 10 1 1 1 10 23
#44 Northeastern University 10 1 1 1 10 23
#44 Tulane University 1 3 4
#44 Brandeis University 1 1
#51 Villanova University 1 1 1 3
#51 Purdue University 1 1
#51 Lehigh University 1 1 1 3 6
#55 University of Miami 1 1
#55 Santa Clara University 10 1 1 1 13
#62 George Washington University 1 1 1 3 6
#62 University of Pittsburgh 1 1
#62 Syracuse University 1 1 1 3 6
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 1 3 6
#67 University of Connecticut 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1
#72 Fordham University 1 1 1 3 6
#72 Southern Methodist University 10 1 1 3 15
#77 Loyola Marymount University 1 1
#89 Howard University 1 1 1 1 4
#97 University of Illinois at Chicago 1 1
#97 Clark University 1 1
#105 University of Denver 1 3 4
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#121 Temple University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 1 3 6
#151 San Diego State University 1 1
#202 Springfield College 1 1
#250 West Chester University of Pennsylvania 1 1
#250 Central Michigan University 1 1
Penn State University Park 1 1 1 1 4
College of William and Mary 1 1 3 5
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 1 4
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2019-2023 2018-2022 2021 2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 92 28 23 31 149
#1 Williams College 10 1 1 1 20 33
#2 Amherst College 10 1 1 1 10 23
#3 Pomona College 1 1 1 3 6
#4 Swarthmore College 1 3 4
#5 Wellesley College 1 1 1 3 6
#6 United States Naval Academy 1 1 1 3 6
#6 Carleton College 1 1 1 3
#6 Bowdoin College 10 1 1 20 32
#9 Claremont McKenna College 1 1
#11 Washington and Lee University 1 1 3 5
#11 Middlebury College 10 1 1 1 10 23
#13 Smith College 1 1
#15 Davidson College 3 3
#15 Grinnell College 1 1
#15 Hamilton College 10 1 1 1 3 16
#18 Colgate University 1 1 1 1 3 7
#18 University of Richmond 1 1 3 5
#18 Wesleyan University 1 1 1 1 3 7
#24 Colby College 10 1 1 1 3 16
#25 Bates College 1 1 3 5
#27 Colorado College 1 1 3 5
#27 Macalester College 1 1
#31 Kenyon College 1 1 2
#33 College of the Holy Cross 1 1 1 1 3 7
#36 Mount Holyoke College 3 3
#36 Oberlin College 1 1
#37 Occidental College 1 1 1 3
#37 Bucknell University 1 1 1 3 6
#39 Trinity College 10 1 1 1 10 23
#39 Lafayette College 3 3
#39 Denison University 1 1 1 3
#39 Skidmore College 1 1 1 1 3 7
#45 Furman University 1 1
#51 Dickinson College 1 1 1 3 6
#51 Spelman College 1 1
#55 Connecticut College 1 1 1 10 13
#55 Rhodes College 1 1
#61 Gettysburg College 1 1
#68 St. Lawrence University 1 1 1 1 3 7
#72 Sarah Lawrence College 3 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 1 1 4
#76 Muhlenberg College 1 1
#89 Stonehill College 1 1
#124 Morehouse College 1 1 1 3
Union College 1 1 1 1 3 7
United States Military Academy 1 1 1 1 3 7
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2019-2023 2018-2022 2021 2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 2 2 2 1 3
#1 University of Toronto 1 1 2
#3 McGill University 1 1 1 1 3 7
#16 Queen's University 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2019-2023 2018-2022 2021 2020 2015-2019 Tổng số
Tất cả các trường 2 2 0 0 0
#3 University College London 1 1 2
#33 University of St. Andrews 1 1 2

Chương trình học

Chương trình AP

(8)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Art History Lịch sử nghệ thuật
Seminar Thảo luận chuyên đề
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(21)
Baseball Bóng chày
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Baseball Bóng chày
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Water Polo Bóng nước
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Soccer Bóng đá
Squash Bóng quần
Swimming Bơi lội
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Ultimate Frisbee Ném đĩa
Diving Lặn
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(25)
Acting and Theater Club,2K Club
e (ASA)
Cheerleaders
Christian Fellowship
Deerfield Black Student Alliance (DBSA)
Deerfield Diversity Alliance
Acting and Theater Club,2K Club
e (ASA)
Cheerleaders
Christian Fellowship
Deerfield Black Student Alliance (DBSA)
Deerfield Diversity Alliance
Deerfield Environmental Action Group (DEAG) Deerfield Multiracial Alliance (DMA)
Food Committee
Gender-Sexuality Alliance (GSA)
Green Key IDEA
International Student Alliance (ISA)
Investment Club
Jewish Student Alliance (JSA)
Latin American Student Alliance (LASA)
Meat Club
Mellow-D’s
Native American Cultural Alliance (NACA)
Statistics Club Sustainable Development Club
Swivel
The Majorette Squad
The Radicle Lab
Ukulele and Bongo Orchestra
Weightlifting Club
Yearbook
Young Democrats
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(16)
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Vocal Thanh nhạc
Art History Lịch sử mỹ thuật
Drawing Hội họa
Film Studies Nghiên cứu phim
Photography Nhiếp ảnh
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Studio Production Sản xuất phòng thu
Video Truyền hình
Architecture Kiến ​​​​trúc
Design Thiết kế
Xem tất cả

Thông tin chung

Năm thành lập: 1797
Khuôn viên: 280 camp_size_unit
Tỷ lệ nội trú: 89%
Tôn giáo: No Religious Affiliation

Thông tin Tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ: 01/15
Phỏng vấn: Skype, Phỏng vấn tại trường
Điểm thi được chấp nhận: SSAT,ISEE,TOEFL,SAT,PSAT
Mã trường:
TOEFL: 9577
SSAT: 2770
ISEE: 220685

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/01/2022
Môn tiếng Anh của Deerfield rất tốt, các môn nghệ thuật cũng được học sinh yêu thích, lịch sử cũng rất nổi bật, lớp lịch sử do giáo sư Hayes giảng dạy vô cùng được yêu thích. Phong cách ăn mặc của học sinh mang xu hướng học đường, các học sinh nam thì mặc theo phong cách thoải mái hơn. Trước đây, học sinh thân thiện và ít cạnh tranh, hiếu thắng hơn. Mô hình lớp học của các môn khoa học và toán học chủ yếu là do giáo viên giảng dạy, sĩ số lớp khoảng 15-18 người. Các môn xã hội được giảng dạy trong các lớp học nhỏ, chủ yếu theo hình thức giao tiếp và đối thoại, sĩ số lớp học khoảng 10 học sinh. Giáo viên sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ học sinh trong học tập, kể cả sau giờ học.
Xem thêm

Hỏi đáp về Deerfield Academy

Các thông tin cơ bản về trường Deerfield Academy.
Deerfield Academy là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1797, và hiện có khoảng 653 học sinh, với khoảng 11.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.deerfield.edu.
Trường Deerfield Academy có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Deerfield Academy cung cấp 8 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 60 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Deerfield Academy cũng có 70% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Deerfield Academy thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 15.06% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 18.36% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 19.4% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Deerfield Academy tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Deerfield Academy bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Deerfield Academycũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Deerfield Academy là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Deerfield Academy cho năm 2024 là $67,520 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@deerfield.edu .
Trường Deerfield Academy toạ lạc tại đâu?
Trường Deerfield Academy toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 79. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Deerfield Academy trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Deerfield Academy nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 14 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Deerfield Academy cũng được 1039 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Deerfield Academy?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Deerfield Academy trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Deerfield Academy tại địa chỉ: http://www.deerfield.edu hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 413-774-1400.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Deerfield Academy?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: The Bement School, Eaglebrook School and Stoneleigh-Burnham School.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Deerfield Academy là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Deerfield Academy là A+.

Đánh giá theo mục của trường Deerfield Academy bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A+ Học thuật
A+ Ngoại khóa
A Cộng đồng
A+ Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)