Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A+
Ngoại khóa A+
Cộng đồng A
Đánh giá A+
Deerfield Academy được thành lập vào năm 1797 với tư cách là một trường nội trú đồng giáo dục. Trường rất coi trọng việc học tập của học sinh, tập trung vào việc nuôi dưỡng tư duy khác biệt, sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng học tập độc lập của học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập và làm việc trong tương lai của các em. Học sinh sau khi tốt nghiệp thường nhớ lại vai trò quan trọng của cuộc sống tại trường đối với tương lai của họ. Ngoài ra, trường cũng đề cao sự phát triển về thể thao và nghệ thuật, trau dồi tình cảm, rèn luyện thân thể và giúp học sinh trở thành những tài năng toàn diện. Trường có đội ngũ giáo viên xuất sắc, giáo viên và học sinh có mỗi quan hệ bạn bè thân thiết, mở rộng tầm nhìn của học sinh, đây là điểm mạnh cũng là điểm đặc biệt so với những ngôi trường khác.
Xem thêm
Thông Tin Trường Deerfield Academy Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy Deerfield Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$67520
Sĩ số học sinh
663
Học sinh quốc tế
14%
Tỷ lệ giáo viên cao học
70%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
$532 Million
Số môn học AP
7
Điểm SAT
1371
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 20
#2 Columbia University 30
#2 Harvard College 20
#2 Massachusetts Institute of Technology 3
#5 Yale University 10
LAC #1 Williams College 10
#6 Stanford University 3
#6 University of Chicago 20
#8 University of Pennsylvania 20
#9 Duke University 10
#9 Johns Hopkins University 3
#9 Northwestern University 3
LAC #2 Amherst College 10
#13 Dartmouth College 10
#14 Brown University 30
#14 Vanderbilt University 3
#14 Washington University in St. Louis 3
LAC #3 Swarthmore College 3
#17 Cornell University 30
#19 University of Notre Dame 3
#20 University of California: Los Angeles 3
#22 University of California: Berkeley 3
#23 Georgetown University 30
#23 University of Michigan 3
#25 Carnegie Mellon University 3
#25 University of Virginia 30
LAC #5 Wellesley College 3
#27 University of Southern California 10
#28 New York University 10
#28 Tufts University 10
#28 Wake Forest University 3
LAC #6 Bowdoin College 10
LAC #6 United States Naval Academy 3
#34 University of California: San Diego 3
#36 Boston College 10
#40 College of William and Mary 3
#42 Boston University 10
LAC #9 Carleton College 3
LAC #9 Middlebury College 20
#49 Northeastern University 10
#55 Rhodes College 3
#55 Santa Clara University 3
LAC #11 United States Military Academy 3
LAC #11 Washington and Lee University 3
#57 Penn State University Park 3
#63 George Washington University 3
LAC #13 Hamilton College 10
#68 Fordham University 3
#68 Southern Methodist University 10
#68 St. Lawrence University 3
#68 University of Massachusetts Amherst 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 3
#83 Howard University 3
LAC #17 Colby College 10
LAC #17 Colgate University 10
LAC #17 Wesleyan University 10
#117 University of Vermont 3
LAC #25 Bates College 3
LAC #26 Colorado College 3
LAC #30 Kenyon College 3
LAC #35 College of the Holy Cross 10
LAC #38 Bucknell University 3
LAC #38 Skidmore College 3
LAC #42 Denison University 3
LAC #42 Occidental College 3
LAC #46 Trinity College 10
LAC #50 Connecticut College 3
LAC #50 Dickinson College 3
Endicott College 3
McGill University 3
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 48 46 48 393 36
#1 Princeton University 1 1 1 20 1 24
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 3 5
#3 Stanford University 1 1 10 1 13
#3 Yale University 1 1 1 10 1 14
#3 Harvard College 1 1 1 20 1 24
#6 University of Chicago 1 1 1 20 1 24
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 10 1 14
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 3 6
#10 Northwestern University 1 1 1 3 6
#10 Duke University 1 1 1 20 1 24
#12 Dartmouth College 1 1 1 10 1 14
#13 Vanderbilt University 1 1 1 3 1 7
#13 Brown University 1 1 1 30 1 34
#15 Washington University in St. Louis 1 1 3 1 6
#15 Rice University 1 1 2
#17 Cornell University 1 1 1 30 1 34
#18 Columbia University 1 1 1 30 1 34
#18 University of Notre Dame 1 1 3 1 6
#20 University of California: Los Angeles 1 1 3 1 6
#20 University of California: Berkeley 1 1 1 3 1 7
#22 Georgetown University 1 1 1 30 1 34
#22 Carnegie Mellon University 1 1 3 1 6
#25 University of Southern California 1 1 1 10 13
#25 University of Michigan 1 1 1 10 1 14
#25 University of Virginia 1 1 1 30 1 34
#25 New York University 1 1 1 10 1 14
#29 University of Florida 1 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 2
#29 Wake Forest University 1 1 1 3 1 7
#32 Tufts University 1 1 1 3 1 7
#32 University of California: Santa Barbara 1 1
#34 University of California: San Diego 1 1 2
#36 University of Rochester 1 1 2
#36 Boston College 1 1 1 10 1 14
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of Texas at Austin 1 1
#41 Boston University 1 1 1 10 1 14
#44 Northeastern University 1 1 1 10 1 14
#44 Brandeis University 1 1
#44 Tulane University 1 3 4
#51 Purdue University 1 1
#51 Villanova University 1 1 2
#51 Lehigh University 1 1 3 5
#55 Santa Clara University 1 1 1 3
#55 University of Miami 1 1
#62 George Washington University 1 1 3 1 6
#62 University of Pittsburgh 1 1 2
#62 Syracuse University 1 1 3 1 6
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 3 1 6
#67 University of Connecticut 1 1
#72 Fordham University 1 1 1 3 1 7
#72 Southern Methodist University 1 1 3 1 6
#72 Indiana University Bloomington 1 1
#77 Loyola Marymount University 1 1
#77 Clemson University 1 1
#89 Howard University 1 1 1 3
#97 Clark University 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 University of Denver 3 3
#121 University of Vermont 1 1 3 1 6
#121 Temple University 1 1
#151 San Diego State University 1 1
#202 Springfield College 1 1
#250 Central Michigan University 1 1
#250 West Chester University of Pennsylvania 1 1
College of William and Mary 1 1 3 1 6
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 3
Penn State University Park 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 28 23 31 149 16
#1 Williams College 1 1 1 20 1 24
#2 Amherst College 1 1 1 10 13
#3 Pomona College 1 1 3 5
#4 Swarthmore College 3 3
#5 Wellesley College 1 1 3 5
#6 United States Naval Academy 1 1 3 5
#6 Carleton College 1 1 1 3
#6 Bowdoin College 1 1 20 1 23
#9 Claremont McKenna College 1 1
#11 Washington and Lee University 1 1 3 1 6
#11 Middlebury College 1 1 1 10 1 14
#13 Smith College 1 1
#15 Davidson College 3 3
#15 Hamilton College 1 1 1 3 1 7
#15 Grinnell College 1 1
#18 University of Richmond 1 3 4
#18 Wesleyan University 1 1 1 3 1 7
#18 Colgate University 1 1 1 3 1 7
#24 Colby College 1 1 1 3 6
#25 Bates College 1 3 1 5
#27 Macalester College 1 1
#27 Colorado College 1 3 1 5
#31 Kenyon College 1 1 1 3
#33 College of the Holy Cross 1 1 1 3 6
#36 Mount Holyoke College 3 3
#36 Oberlin College 1 1
#37 Occidental College 1 1 1 3
#37 Bucknell University 1 1 3 5
#38 Union College 1 1
#39 Lafayette College 3 3
#39 Denison University 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1 1 3 1 7
#39 Trinity College 1 1 1 10 1 14
#45 Furman University 1 1
#51 Dickinson College 1 1 3 1 6
#51 Spelman College 1 1
#55 Rhodes College 1 1
#55 Connecticut College 1 1 10 12
#61 Gettysburg College 1 1
#68 St. Lawrence University 1 1 1 3 6
#72 Sarah Lawrence College 3 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 1 3
#76 Muhlenberg College 1 1
#89 Stonehill College 1 1
#124 Morehouse College 1 1 2
Union College 1 1 1 3 6
United States Military Academy 1 1 1 3 6
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 2 2 1 3 0
#1 University of Toronto 1 1
#3 McGill University 1 1 1 3 6
#16 Queen's University 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2020 2015-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0 0
#3 University College London 1 1
#33 University of St. Andrews 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(7)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Computer Science A Khoa học máy tính A
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Computer Science A Khoa học máy tính A
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(7)
Baseball Bóng chày
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Baseball Bóng chày
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Water Polo Bóng nước
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(16)
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Directing Đạo diễn
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Vocal Thanh nhạc
Art History Lịch sử mỹ thuật
Drawing Hội họa
Film Studies Nghiên cứu phim
Photography Nhiếp ảnh
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Studio Production Sản xuất phòng thu
Video Truyền hình
Architecture Kiến ​​​​trúc
Design Thiết kế
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(25)
Acting and Theater Club,2K Club
e (ASA)
Cheerleaders
Christian Fellowship
Deerfield Black Student Alliance (DBSA)
Deerfield Diversity Alliance
Acting and Theater Club,2K Club
e (ASA)
Cheerleaders
Christian Fellowship
Deerfield Black Student Alliance (DBSA)
Deerfield Diversity Alliance
Deerfield Environmental Action Group (DEAG) Deerfield Multiracial Alliance (DMA)
Food Committee
Gender-Sexuality Alliance (GSA)
Green Key IDEA
International Student Alliance (ISA)
Investment Club
Jewish Student Alliance (JSA)
Latin American Student Alliance (LASA)
Meat Club
Mellow-D’s
Native American Cultural Alliance (NACA)
Statistics Club Sustainable Development Club
Swivel
The Majorette Squad
The Radicle Lab
Ukulele and Bongo Orchestra
Weightlifting Club
Yearbook
Young Democrats
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

413-774-1400
admission@deerfield.edu
Nổi bật
Trường nội trú
Suffield Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Berkshire School United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/01/2022
Môn tiếng Anh của Deerfield rất tốt, các môn nghệ thuật cũng được học sinh yêu thích, lịch sử cũng rất nổi bật, lớp lịch sử do giáo sư Hayes giảng dạy vô cùng được yêu thích. Phong cách ăn mặc của học sinh mang xu hướng học đường, các học sinh nam thì mặc theo phong cách thoải mái hơn. Trước đây, học sinh thân thiện và ít cạnh tranh, hiếu thắng hơn. Mô hình lớp học của các môn khoa học và toán học chủ yếu là do giáo viên giảng dạy, sĩ số lớp khoảng 15-18 người. Các môn xã hội được giảng dạy trong các lớp học nhỏ, chủ yếu theo hình thức giao tiếp và đối thoại, sĩ số lớp học khoảng 10 học sinh. Giáo viên sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ học sinh trong học tập, kể cả sau giờ học.
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()