Bang Pennsylvania

Dân số (2022) 12,960,000
Diện tích (km2) 119283
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 41,731
-2.14%
5 năm qua
Thành phố chính
Pennsylvania, tên chính thức là Thịnh vượng chung Pennsylvania, là một tiểu bang trải dài giữa các vùng Trung Đại Tây Dương, Đông Bắc, dãy Appalachian và Ngũ Đại Hồ của Mỹ.

Trường nội trú (17)

A+ 5.0
Nổi bật
A+ 5.0
Nổi bật
A+ 5.0
Nổi bật
A+ 5.0
Nổi bật
A+ 5.0
Nổi bật
A+ 4.0
Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
()