Or via social:
Admission office admissions@solebury.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B
Học thuật B+
Ngoại khóa A
Cộng đồng A
Đánh giá B-
Solebury School được thành lập vào năm 1925. Sứ mệnh của nhà trường là tạo ra một môi trường giáo dục để đào tạo những sinh viên đại học thành công, giúp các em trở thành những người theo đuổi tri thức và những công dân thế giới với khả năng tư duy tốt. Nhà trường rất coi trọng những thử thách trong học thuật và kiến ​​thức, khả năng sáng tạo và khả năng tư duy độc lập, sự tôn trọng lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh, và tôn trọng mỗi cá nhân. Trường cung cấp các khóa học ưu việt, cho phép giáo viên và học sinh học cùng nhau học tập, đồng thời thúc đẩy việc học tập đa ngành. Ngoài ra, trường còn mở các khóa học danh dự và AP, các khóa học khoa học và xã hội tự chọn, các chương trình nghệ thuật, kịch, thể thao và phục vụ cộng đồng để khuyến khích học sinh phát triển tất cả kỹ năng và trí tuệ. Trường áp dụng quy mô lớp học nhỏ trong giảng dạy, với trung 12 người một lớp học.
Xem thêm
Trường Solebury School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School Solebury School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$69600
Sĩ số học sinh
260
Học sinh quốc tế
15%
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$13 Million
Số môn học AP
17
Điểm SAT
1230
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Vietnam


Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại Solebury School.
Tổng chi phí
$72,600
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $69,600 Bắt buộc
#2 Chi phí Sinh viên quốc tế $3,000 Bắt buộc
#3 Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
Tổng chi phí: $72,600
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Columbia University 2
#8 University of Pennsylvania 1
LAC #2 Amherst College 1
#28 New York University 1
#38 University of California: Davis 1
#49 Northeastern University 1
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#57 Penn State University Park 1
#57 University of Pittsburgh 1
#59 Syracuse University 1
#59 University of Washington 1
#63 George Washington University 1
#79 American University 2
#83 Elon University 1
LAC #17 Smith College 1
#103 Drexel University 2
#103 Temple University 3
#103 University of California: Santa Cruz 1
#117 Rochester Institute of Technology 2
LAC #30 Bryn Mawr College 1
LAC #30 Mount Holyoke College 1
LAC #36 Oberlin College 2
LAC #38 Bucknell University 1
LAC #38 Franklin & Marshall College 1
LAC #38 Skidmore College 1
LAC #45 Union College 1
LAC #50 Dickinson College 1
Adelphi University 1
Alfred University 1
Butler University 1
College of Charleston 1
Delaware Valley University 1
Felician University 1
High Point University 1
Ithaca College 1
Johnson & Wales University: Providence 1
Louisiana State University at Eunice 1
Marist College 1
Montclair State University 1
Muhlenberg College 2
Penn State University Abington 1
Reed College 1
Rhode Island School of Design RISD 1
Saint Joseph's University 1
Savannah College of Art and Design 1
SUNY College at New Paltz 1
The College of New Jersey 1
University of North Carolina at Asheville 1
University of St. Andrews 1
Washington College 1
West Chester University of Pennsylvania 1
West Virginia University 1
Xavier University of Louisiana 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2016-2021 2014-2019 2012-2017 Tổng số
Tất cả các trường 27 26 165 59 44
#3 Harvard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1
#7 University of Pennsylvania 1 1 trúng tuyển 2
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#13 Vanderbilt University 1 1
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#15 Rice University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#18 Columbia University 2 2
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1
#20 University of California: Los Angeles 1 trúng tuyển 1
#22 Emory University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1
#22 Georgetown University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#25 New York University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#32 Tufts University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 trúng tuyển 2
#38 University of California: Davis 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#40 College of William and Mary 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#44 Northeastern University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#49 University of Georgia 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#51 Villanova University 1 trúng tuyển 1
#51 Purdue University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#55 University of Washington 1 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 5
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 1
#55 Florida State University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#57 Penn State University Park 1 3 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#59 University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 Rutgers University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#62 University of Pittsburgh 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#62 Syracuse University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#62 George Washington University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Connecticut 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 Texas A&M University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#68 University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 American University 2 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 6
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1
#83 University of California: Riverside 1 1
#83 SUNY University at Binghamton 1 trúng tuyển 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#83 University of Iowa 1 trúng tuyển 1
#89 Colorado School of Mines 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 SUNY University at Buffalo 1 trúng tuyển 1
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#89 Elon University 1 2 1 trúng tuyển 4
#97 University of South Florida 1 trúng tuyển 1
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#97 New Jersey Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 trúng tuyển 1
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#103 University of California: Santa Cruz 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#105 Rochester Institute of Technology 2 1 trúng tuyển 3
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Oregon 1 trúng tuyển 1
#115 Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1 trúng tuyển 1
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1
#115 Creighton University 1 trúng tuyển 1
#118 Iowa State University 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 3 2 1 trúng tuyển 6
#121 University of Vermont 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#121 University of Missouri: Columbia 1 trúng tuyển 1
#127 University of Oklahoma 1 trúng tuyển 1
#127 Thomas Jefferson University: East Falls 1 trúng tuyển 1
#127 University of Dayton 1 trúng tuyển 1
#127 Clarkson University 1 trúng tuyển 1
#136 University of Nebraska - Lincoln 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#137 George Mason University 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#139 University of St. Thomas 1 trúng tuyển 1
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#151 Duquesne University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1
#151 University of Cincinnati 1 trúng tuyển 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1 trúng tuyển 1
#166 Quinnipiac University 1 1 trúng tuyển 2
#166 Xavier University 1 trúng tuyển 1
#166 Kansas State University 1 trúng tuyển 1
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 1
#166 Virginia Commonwealth University 1 trúng tuyển 1
#176 Catholic University of America 1 trúng tuyển 1
#182 University of Houston 1 trúng tuyển 1
#182 Adelphi University 1 1 trúng tuyển 2
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#182 Montclair State University 1 1 trúng tuyển 2
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#182 SUNY University at Albany 1 trúng tuyển 1
#194 Chatham University 1 trúng tuyển 1
#194 Rowan University 1 1 trúng tuyển 2
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#202 La Salle University 1 trúng tuyển 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1 trúng tuyển 2
#202 Florida Agricultural and Mechanical University 1 1
#212 Ball State University 1 trúng tuyển 1
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1
#219 Widener University 1 trúng tuyển 1
#219 Nova Southeastern University 1 trúng tuyển 1
#219 Hampton University 1 trúng tuyển 1
#219 Misericordia University 1 trúng tuyển 1
#234 Wilkes University 1 trúng tuyển 1
#234 East Carolina University 1 trúng tuyển 1
#234 West Virginia University 1 1 trúng tuyển 2
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1
#234 San Francisco State University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1
#250 Immaculata University 1 trúng tuyển 1
#250 West Chester University of Pennsylvania 1 1 1 trúng tuyển 3
#250 University of North Dakota 1 trúng tuyển 1
#263 Sam Houston State University 1 trúng tuyển 1
#263 Point Park University 1 trúng tuyển 1
#285 DeSales University 1 trúng tuyển 1
#299 Shenandoah University 1 trúng tuyển 1
#299 Campbell University 1 trúng tuyển 1
#299 Old Dominion University 1 trúng tuyển 1
#317 Morgan State University 1 trúng tuyển 1
Kean University 1 trúng tuyển 1
Barry University 1 trúng tuyển 1
University of Michigan: Flint 1 trúng tuyển 1
Clark Atlanta University 1 trúng tuyển 1
Florida Gulf Coast University 1 trúng tuyển 1
long island university-liu post 1 trúng tuyển 1
Gwynedd Mercy University 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 trúng tuyển 1
Indiana University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2016-2021 2014-2019 2012-2017 Tổng số
Tất cả các trường 15 6 71 21 21
#2 Amherst College 1 1 trúng tuyển 2
#4 Swarthmore College 1 trúng tuyển 1
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1
#11 United States Military Academy 1 1
#11 Middlebury College 1 1 trúng tuyển 2
#13 Smith College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#18 Barnard College 1 trúng tuyển 1
#18 Haverford College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#18 Wesleyan University 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1
#25 Bates College 1 trúng tuyển 1
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#31 Bryn Mawr College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#33 Scripps College 1 trúng tuyển 1
#33 Pitzer College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#36 Mount Holyoke College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#36 Oberlin College 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#37 Bucknell University 1 1
#37 Occidental College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#38 Union College 1 trúng tuyển 1
#38 Franklin & Marshall College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#39 Skidmore College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#45 DePauw University 1 trúng tuyển 1
#45 Union College 1 1 trúng tuyển 2
#51 Spelman College 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 1 1 trúng tuyển 3
#55 Wabash College 1 trúng tuyển 1
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#63 Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#68 Kalamazoo College 1 trúng tuyển 1
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 trúng tuyển 1
#72 Reed College 1 1 1 trúng tuyển 3
#72 Knox College 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 1 trúng tuyển 1
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#76 Muhlenberg College 2 1 trúng tuyển 3
#81 Beloit College 1 trúng tuyển 1
#81 Earlham College 1 trúng tuyển 1
#84 Bennington College 1 trúng tuyển 1
#85 Washington College 1 1 trúng tuyển 2
#85 Lake Forest College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1
#89 Juniata College 1 trúng tuyển 1
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#89 Stonehill College 1 trúng tuyển 1
#94 Hampden-Sydney College 1 trúng tuyển 1
#102 Hollins University 1 trúng tuyển 1
#107 Whittier College 1 trúng tuyển 1
#111 Lycoming College 1 trúng tuyển 1
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1
#111 Susquehanna University 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#111 Ohio Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#120 Hampshire College 1 trúng tuyển 1
#120 Roanoke College 1 trúng tuyển 1
#124 Morehouse College 1 trúng tuyển 1
#130 Massachusetts College of Liberal Arts 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
#130 Meredith College 1 trúng tuyển 1
#136 SUNY College at Purchase 1 trúng tuyển 1
#149 University of Mary Washington 1 trúng tuyển 1
#151 Marymount Manhattan College 1 trúng tuyển 1
#151 Gordon College 1 trúng tuyển 1
Virginia Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
Virginia Union University 1 trúng tuyển 1
The King's College 1 trúng tuyển 1
Albright College 1 trúng tuyển 1
Guilford College 1 trúng tuyển 1
Claflin University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2016-2021 2014-2019 2012-2017 Tổng số
Tất cả các trường 0 1 5 0 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 1
#16 Queen's University 1 trúng tuyển 1
#19 University of Guelph 1 trúng tuyển 1
#21 Concordia University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2016-2021 2014-2019 2012-2017 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#33 University of St. Andrews 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(17)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States History Lịch sử nước Mỹ
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States History Lịch sử nước Mỹ
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Physics 1 Vật lý 1
Environmental Science Khoa học môi trường
Computer Science A Khoa học máy tính A
World History Lịch sử thế giới
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(12)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(22)
Art Appreciation Club
Bananagrams Club
Biracial Buddies
Black Student Union
Coding Club
D3
Art Appreciation Club
Bananagrams Club
Biracial Buddies
Black Student Union
Coding Club
D3
Debate Club
Friendship Bracelet Club
Green Thumb Club
Intercultural Student Association
Jewish Club
Latinx MENA (Middle Eastern & North African) Club
National Art Honors Society (NAHS)
Prom Committee
Rush Hour Record Club
SEAC - (Solebury's Environmental Action Corps)
Solebury Service Society
Solebury School Paranormal Society
Spanish Club
SpartanBuilders Engineering Club
Spectrum
Tea & Tarot
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(31)
A Cappella Hát không có nhạc đệm
Acting Diễn xuất
Ballet Múa ba lê
Band Ban nhạc
Choreography Biên đạo múa
Chorus Dàn đồng ca
A Cappella Hát không có nhạc đệm
Acting Diễn xuất
Ballet Múa ba lê
Band Ban nhạc
Choreography Biên đạo múa
Chorus Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Guitar Đàn ghi ta
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Production Sản xuất âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Percussion Bộ gõ
Performing Biểu diễn
Piano Piano
Play Production Sản xuất kịch sân khấu
Playwriting Biên kịch
Songwriting Sáng tác
Sound Âm thanh
Stagecraft Nghệ thuật viết kịch
Theater Nhà hát
Vocal Thanh nhạc
Drawing Hội họa
Film Phim điện ảnh
Film Production Sản xuất phim
Filmmaking Làm phim
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Portfolio Bộ sưu tập
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Video Production Sản xuất video
Xem tất cả

Liên hệ Solebury School


Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Solebury School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

4.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 09/01/2020
"Trường có cơ sở vật chất đầy đủ, bao gồm nhiều phòng học chuyên dụng, sân tennis, bể bơi, phòng tập thể dục trong nhà và phòng tập gym, v.v.
Trường áp dụng hình thức giảng dạy lớp học nhỏ. Du học sinh bắt buộc phải học khóa ESL, sau khi TOEFL đạt 100 thì không cần học ESL trong học kỳ tiếp theo.
Hàng năm, trường tổ chức Tuần lễ STEM vào tháng 10, không chỉ nhằm mục đích thu hút tất cả học sinh tham gia các môn học này mà còn khuyến khích học sinh đặt mục tiêu về con đường sự nghiệp tiềm năng trong tương lai.
Là thành viên của Hội liên hiệp Tiêu chuẩn Giáo dục Quốc tế (GEBG), trường Solebury cam kết phát triển những người trẻ có nhận thức toàn cầu.
Trường có thế mạnh về nghệ thuật, tọa lạc tại một trung tâm nghệ sĩ và biểu hiện nghệ thuật được công nhận trên toàn quốc. "
Xem thêm

Hỏi đáp về Solebury School

Các thông tin cơ bản về trường Solebury School.
Solebury School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Pennsylvania, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1925, và hiện có khoảng 260 học sinh, với khoảng 15.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.solebury.org.
Trường Solebury School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Solebury School cung cấp 17 môn AP.

Trường Solebury School cũng có 80% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Solebury School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Columbia University, University of Pennsylvania, Amherst College, New York University và University of California: Davis.
Yêu cầu tuyển sinh của Solebury Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Solebury Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Solebury School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Solebury School cho năm 2024 là $72,600 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@solebury.org .
Trường Solebury School toạ lạc tại đâu?
Trường Solebury School toạ lạc tại bang Bang Pennsylvania , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Philadelphia, có khoảng cách chừng 31. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Philadelphia International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Solebury School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Solebury School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 116 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Solebury School cũng được 230 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Solebury School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Solebury School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Solebury School tại địa chỉ: http://www.solebury.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 215-862-5261.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Solebury School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: The Pennington School, George School and The Lawrenceville School.

Thành phố chính gần trường nhất là Philadelphia. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Philadelphia.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Solebury School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Solebury School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Solebury School bao gồm:
B Tốt nghiệp
B+ Học thuật
A Ngoại khóa
A Cộng đồng
B- Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Philadelphia là thành phố lớn nhất trong Thịnh vượng chung Pennsylvania và là thành phố lớn thứ 2 ở cả khu vực siêu đô thị Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương, sau Thành phố New York. Đây là một trong những thành phố lịch sử tiêu biểu nhất của Mỹ và từng là thủ đô của quốc gia cho đến năm 1800. Theo điều tra dân số năm 2020, dân số của thành phố là 1.603.797 người và hơn 56 triệu người sống trong phạm vi 250 dặm (400 km) của Philadelphia . Philadelphia được biết đến với những đóng góp to lớn cho lịch sử nước Mỹ và vai trò trong khoa học đời sống, kinh doanh và công nghiệp, nghệ thuật, văn học và âm nhạc.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 16,682
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 7%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()