Thành Phố Philadelphia

Dân số (2022) 16,682
0%
5 năm qua
Chi phí sinh hoạt
7%
Cao hơn mức trung bình.
Philadelphia là thành phố lớn nhất trong Thịnh vượng chung Pennsylvania và là thành phố lớn thứ 2 ở cả khu vực siêu đô thị Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương, sau Thành phố New York. Đây là một trong những thành phố lịch sử tiêu biểu nhất của Mỹ và từng là thủ đô của quốc gia cho đến năm 1800. Theo điều tra dân số năm 2020, dân số của thành phố là 1.603.797 người và hơn 56 triệu người sống trong phạm vi 250 dặm (400 km) của Philadelphia . Philadelphia được biết đến với những đóng góp to lớn cho lịch sử nước Mỹ và vai trò trong khoa học đời sống, kinh doanh và công nghiệp, nghệ thuật, văn học và âm nhạc.

Trường nội trú (8)

Xem toàn bộ
Loading...

Trường ngoại trú (28)

Nổi bật
Nổi bật
A+ 5.0
Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)