Thành Phố Seattle

Dân số (2022) 11,974
0%
5 năm qua
Chi phí sinh hoạt
54%
Cao hơn mức trung bình.
"Seattle là một thành phố cảng biển nằm ở Bờ Tây nước Mỹ. Đây là thủ phủ của Quận King, Washington. Với dân số năm 2020 là 737.015 người, đây là thành phố lớn nhất ở cả bang Washington và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ. Dân số của khu vực đô thị Seattle là 4,02 triệu người, lớn thứ 15 tại nước Mỹ. Tốc độ tăng trưởng 21,1% từ năm 2010 đến năm 2020 khiến khu vực này trở thành một trong những thành phố lớn phát triển nhanh nhất quốc gia. Nền kinh tế của Seattle được thúc đẩy bởi một sự kết hợp của các công ty công nghiệp cũ và các công ty công nghệ và internet của ""nền kinh tế mới"", cũng như các công ty dịch vụ, thiết kế và công nghệ sạch."

Trường nội trú (2)

Nổi bật
A+ 5.0
Xem toàn bộ
Loading...

Trường ngoại trú (2)

Xem toàn bộ
Loading...
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)