Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A
Ngoại khóa A
Cộng đồng A-
Đánh giá B+
Lakeside School là nơi đào tạo những người trẻ tài năng, bồi dưỡng các em một cách toàn diện về cả tư duy sáng tạo, sức khỏe thể chất và phẩm chất đạo đức, từ đó giúp các em trở thành một tầng lớp ưu tú với trí tuệ, sự nhiệt tình và khả năng lãnh đạo trong một xã hội toàn cầu hóa. Chúng tôi xây dựng những chương trình học tập nghiêm ngặt và năng động, trong đó các giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về việc học của mỗi học sinh mà mình phụ trách. Mỗi cá nhân đều là hiện thân của mỗi nền văn hóa và những trải nghiệm riêng biệt. Chúng tôi cam kết sử dụng điều đó làm định hướng, để giúp học sinh thực sự hiểu ý nghĩa của khái niệm cộng đồng, cũng như niềm vui và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.
Xem thêm
Trường Lakeside School-WA Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
586
Học sinh quốc tế
0%
Tỷ lệ giáo viên cao học
79%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Quỹ đóng góp
$212 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1540
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 5-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2018-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 7
#2 Massachusetts Institute of Technology 18
#3 Harvard College 15
#3 Stanford University 28
#3 Yale University 14
LAC #1 Williams College 11
#6 University of Chicago 11
#7 Johns Hopkins University 3
#7 University of Pennsylvania 14
#9 California Institute of Technology 3
#10 Duke University 10
#10 Northwestern University 11
LAC #2 Amherst College 6
#12 Dartmouth College 11
#13 Brown University 16
#13 Vanderbilt University 5
#15 Rice University 2
#15 Washington University in St. Louis 17
LAC #3 Pomona College 9
#17 Cornell University 9
#18 Columbia University 13
#18 University of Notre Dame 4
#20 University of California: Berkeley 5
#20 University of California: Los Angeles 9
LAC #4 Swarthmore College 3
#22 Carnegie Mellon University 6
#22 Emory University 3
#22 Georgetown University 11
#25 New York University 2
#25 University of Michigan 2
#25 University of Southern California 22
#25 University of Virginia 3
LAC #5 Wellesley College 6
#29 University of Florida 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 2
#29 Wake Forest University 1
LAC #6 Bowdoin College 16
LAC #6 Carleton College 12
LAC #6 United States Naval Academy 2
#32 Tufts University 13
#34 University of California: Irvine 1
#34 University of California: San Diego 4
#36 Boston College 3
#36 University of Rochester 4
#38 University of Wisconsin-Madison 4
#41 Boston University 4
#44 Brandeis University 3
#44 Case Western Reserve University 13
#44 Georgia Institute of Technology 2
#44 Northeastern University 5
#44 Tulane University 6
LAC #9 Claremont McKenna College 15
#48 Hillsdale College 1
#51 Purdue University 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#55 Santa Clara University 17
#55 Trinity University 1
#55 University of Washington 57
LAC #11 Middlebury College 13
#62 George Washington University 4
#62 Syracuse University 1
LAC #13 Smith College 2
LAC #13 Vassar College 4
#67 University of Massachusetts Amherst 2
#67 Worcester Polytechnic Institute 3
#72 Fordham University 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1
#72 Indiana University Bloomington 2
#72 Sarah Lawrence College 1
#72 Southern Methodist University 1
LAC #15 Davidson College 4
LAC #15 Grinnell College 1
#77 Baylor University 1
#77 Loyola Marymount University 9
#83 Gonzaga University 3
#89 Texas Christian University 1
LAC #18 Barnard College 6
LAC #18 Colgate University 1
LAC #18 Haverford College 1
LAC #18 United States Air Force Academy 1
LAC #18 Wesleyan University 2
#94 Lewis & Clark College 1
#97 University of San Diego 3
#105 Drexel University 1
#105 University of Arizona 2
#105 University of San Francisco 2
LAC #24 Colby College 5
#121 Chapman University 4
#121 University of Vermont 6
LAC #25 Bates College 3
LAC #27 Colorado College 8
LAC #27 Macalester College 2
#137 Seattle University 1
LAC #29 Harvey Mudd College 12
LAC #31 Bryn Mawr College 1
LAC #31 Kenyon College 2
LAC #33 Pitzer College 11
LAC #33 Scripps College 8
LAC #37 Bucknell University 1
LAC #37 Occidental College 11
LAC #39 Skidmore College 1
#212 Washington State University 1
LAC #45 DePauw University 1
#263 Montana State University 1
LAC #60 Bard College 1
American University of Paris 1
Babson College 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
Central Washington University 1
Franklin & Marshall College 1
Juilliard School 1
Louisiana State University at Eunice 1
McGill University 1
Oberlin College 3
Ohio State University: Columbus Campus 1
parsons school of design 1
Penn State University Park 1
Rhode Island School of Design 1
Rose-Hulman Institute of Technology 1
Union College 1
United States Military Academy 1
University of Cambridge 1
University of Colorado Boulder 2
University of Illinois at Urbana-Champaign 3
University of Oxford 2
University of Redlands 1
University of St. Andrews 3
University of Texas at Dallas 1
university of washington, bothell 2
Wells College 1
Western Washington University 3
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2014-2018 Tổng số
Tất cả các trường 475 462 480 480 399
#1 Princeton University 7 1 10 8 trúng tuyển 9 35
#2 Massachusetts Institute of Technology 18 21 20 21 trúng tuyển 21 101
#3 Harvard College 15 15 15 12 trúng tuyển 10 67
#3 Stanford University 28 25 25 26 trúng tuyển 23 127
#3 Yale University 14 15 19 17 trúng tuyển 17 82
#6 University of Chicago 11 12 13 15 trúng tuyển 14 65
#7 Johns Hopkins University 3 2 1 3 trúng tuyển 5 14
#7 University of Pennsylvania 14 14 12 14 trúng tuyển 12 66
#9 California Institute of Technology 3 2 2 2 trúng tuyển 1 10
#10 Northwestern University 11 13 14 13 trúng tuyển 14 65
#10 Duke University 10 10 9 7 trúng tuyển 6 42
#12 Dartmouth College 11 12 13 12 trúng tuyển 11 59
#13 Vanderbilt University 5 5 4 4 trúng tuyển 5 23
#13 Brown University 16 1 17 18 trúng tuyển 9 61
#15 Washington University in St. Louis 17 14 15 12 trúng tuyển 12 70
#15 Rice University 2 1 1 trúng tuyển 1 5
#17 Cornell University 9 8 7 9 trúng tuyển 12 45
#18 Columbia University 13 12 16 20 trúng tuyển 22 83
#18 University of Notre Dame 4 6 5 6 trúng tuyển 6 27
#20 University of California: Los Angeles 9 8 6 4 trúng tuyển 3 30
#20 University of California: Berkeley 5 7 8 8 trúng tuyển 7 35
#22 Georgetown University 11 12 10 11 trúng tuyển 12 56
#22 Carnegie Mellon University 6 6 6 6 trúng tuyển 9 33
#22 Emory University 3 3 5 5 trúng tuyển 7 23
#25 University of Virginia 3 3 3 2 trúng tuyển 2 13
#25 University of Southern California 22 21 22 23 trúng tuyển 88
#25 New York University 2 20 21 20 trúng tuyển 16 79
#25 University of Michigan 2 3 4 3 trúng tuyển 4 16
#29 Wake Forest University 1 1 1 2 trúng tuyển 3 8
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 2 1 1 4
#29 University of Florida 1 1 2
#32 Tufts University 13 14 19 19 trúng tuyển 18 83
#34 University of California: Irvine 1 1 2
#34 University of California: San Diego 4 2 1 1 trúng tuyển 8
#36 University of Rochester 4 4 3 3 trúng tuyển 3 17
#36 Boston College 3 5 6 7 trúng tuyển 6 27
#38 University of Texas at Austin 1 1 trúng tuyển 1 3
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 4 4 1 1 trúng tuyển 10
#40 College of William and Mary 1 trúng tuyển 1
#41 Boston University 4 4 4 3 trúng tuyển 2 17
#44 Northeastern University 5 4 4 5 trúng tuyển 6 24
#44 Brandeis University 3 3 2 2 trúng tuyển 2 12
#44 Case Western Reserve University 13 11 7 6 trúng tuyển 4 41
#44 Tulane University 6 7 8 8 trúng tuyển 6 35
#44 Georgia Institute of Technology 2 4 3 3 trúng tuyển 2 14
#49 University of Georgia 2 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 trúng tuyển 2 5
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 2
#51 Purdue University 3 3 2 2 trúng tuyển 2 12
#51 Villanova University 1 trúng tuyển 1
#55 Santa Clara University 17 18 14 16 trúng tuyển 65
#55 University of Washington 57 42 40 39 trúng tuyển 37 215
#59 University of Maryland: College Park 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#62 Syracuse University 1 1 1 3
#62 George Washington University 4 4 4 4 trúng tuyển 2 18
#67 University of Massachusetts Amherst 2 2 1 1 trúng tuyển 6
#67 Worcester Polytechnic Institute 3 2 2 trúng tuyển 1 8
#72 Fordham University 1 2 2 2 trúng tuyển 2 9
#72 Indiana University Bloomington 2 1 1 1 trúng tuyển 1 6
#72 American University 1 1
#72 Southern Methodist University 1 1 3 4 trúng tuyển 6 15
#77 Baylor University 1 1 2
#77 Michigan State University 4 4
#77 Loyola Marymount University 9 9 9 5 trúng tuyển 32
#83 Gonzaga University 3 3 4 5 trúng tuyển 15
#89 Texas Christian University 1 1
#89 Howard University 1 1 1 trúng tuyển 3
#97 Clark University 1 1
#97 University of San Diego 3 4 4 5 trúng tuyển 4 20
#105 Miami University: Oxford 1 1
#105 University of San Francisco 2 2 1 2 trúng tuyển 7
#105 Drexel University 1 1 2
#105 University of Arizona 2 2 2 2 trúng tuyển 8
#115 Loyola University Chicago 2 2
#121 Arizona State University 1 2 2 trúng tuyển 5
#121 Chapman University 4 6 6 5 trúng tuyển 21
#121 University of Vermont 6 6 6 3 trúng tuyển 1 22
#137 Seattle University 1 2 2 3 trúng tuyển 8
#151 Colorado State University 1 1 1 trúng tuyển 3
#212 Washington State University 1 1
#263 Montana State University 1 1 2
Penn State University Park 1 1 2
University of Texas at Dallas 1 1 1 1 trúng tuyển 4
University of Illinois at Urbana-Champaign 3 3 2 1 trúng tuyển 1 10
University of Colorado Boulder 2 3 3 3 trúng tuyển 2 13
Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2014-2018 Tổng số
Tất cả các trường 194 188 186 166 160
#1 Williams College 11 9 11 7 38
#2 Amherst College 6 5 4 7 trúng tuyển 5 27
#3 Pomona College 9 10 10 9 trúng tuyển 11 49
#4 Swarthmore College 3 4 4 5 trúng tuyển 5 21
#5 Wellesley College 6 8 8 7 trúng tuyển 8 37
#6 Carleton College 12 12 7 5 trúng tuyển 3 39
#6 Bowdoin College 16 14 12 10 trúng tuyển 9 61
#6 United States Naval Academy 2 1 1 1 trúng tuyển 1 6
#9 Claremont McKenna College 15 14 14 13 trúng tuyển 12 68
#11 Middlebury College 13 12 11 9 trúng tuyển 8 53
#13 Vassar College 4 4 4 4 trúng tuyển 3 19
#13 Smith College 2 3 3 4 trúng tuyển 1 13
#15 Hamilton College 1 2 trúng tuyển 2 5
#15 Davidson College 4 3 4 4 trúng tuyển 4 19
#15 Grinnell College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#18 Barnard College 6 6 6 6 trúng tuyển 5 29
#18 University of Richmond 1 1 trúng tuyển 1 3
#18 Colgate University 1 2 2 3 trúng tuyển 3 11
#18 United States Air Force Academy 1 1 2
#18 Haverford College 1 1 1 2 trúng tuyển 1 6
#18 Wesleyan University 2 3 3 3 trúng tuyển 4 15
#24 Colby College 5 5 6 5 trúng tuyển 4 25
#25 Bates College 3 4 3 2 trúng tuyển 1 13
#27 Colorado College 8 8 8 7 trúng tuyển 5 36
#27 Macalester College 2 2 1 1 trúng tuyển 2 8
#29 Harvey Mudd College 12 11 12 9 trúng tuyển 8 52
#31 Bryn Mawr College 1 1 2
#31 Kenyon College 2 1 2 2 trúng tuyển 3 10
#33 College of the Holy Cross 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#33 Pitzer College 11 10 10 10 trúng tuyển 9 50
#33 Scripps College 8 13 11 11 trúng tuyển 11 54
#37 Bucknell University 1 1
#37 Occidental College 11 7 6 3 27
#39 Lafayette College 2 2 trúng tuyển 2 6
#39 Trinity College 1 1
#39 Skidmore College 1 1
#45 DePauw University 1 1 2
#48 Hillsdale College 1 1 2
#48 Whitman College 5 8 trúng tuyển 13 26
#55 Trinity University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#60 Bard College 1 1 1 1 4
#63 St. Olaf College 1 2 trúng tuyển 3
#63 Agnes Scott College 1 1 trúng tuyển 2
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#94 Lewis & Clark College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#124 Morehouse College 1 trúng tuyển 1
Franklin & Marshall College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
Oberlin College 3 2 2 1 trúng tuyển 1 9
Union College 1 1 2
United States Military Academy 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
Wells College 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2014-2018 Tổng số
Tất cả các trường 1 2 3 4 0
#2 University of British Columbia 1 1 2 trúng tuyển 4
#3 McGill University 1 1 2 2 trúng tuyển 6
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2017-2021 2016-2020 2015-2019 2014-2018 Tổng số
Tất cả các trường 6 0 0 0 0
#1 University of Oxford 2 2
#2 University of Cambridge 1 1
#33 University of St. Andrews 3 3

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(12)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(64)
Acts of Kindness Club
Artificial Intelligence Club
Arts Club
Anime Club
Big Climb Club
Biology Club
Acts of Kindness Club
Artificial Intelligence Club
Arts Club
Anime Club
Big Climb Club
Biology Club
Book Club
Black Student Union
Business and STEM
Championship Vinyl
Chess Club
Chronic Illness and Disability Affinity
The Colorization Collective Chapter
Crypto Club
Cypher Club
DIY Club
Debate Club
Dungeons and Dragons Club
Ethics Bowl
Entrepreneurship
French Club
Future Problem Solving Club
Girl’s Ultimate Frisbee
GLOW (Gay Lesbian or Whatever)
Girl Up
Global Dance Club
Imago
Interfaith and Spirituality Affinity
Jazz Club
Knitting and Crochet Club
The Lakeside AcaFellas
Lakeside Asian-Pacific Students
Lakeside Bird Club
Lakeside Chamber Club
Lakeside Gaming Club
Lakeside Investment Club
Lakeside IYNA Chapter
Lakeside Anti-Racist Students
Latinx-Hispanic Affinity
Learn to Be Club
Let Them Sing
Love Better Club
Math Club
MIxED (Multicultural Initiators eXperiencing and Encouraging Diversity)
Model United Nations
Music Production Club
Native American Student Alliance
(not) Outdoors Club
Our Voice Club
Quizbowl
Prattler
Puzzle Circle and Games Club
Robotics Club
Science Olympiad
Sex and Pizza
Social Action Club
South Asian Affinity Group
Student Spirit Committee
Voting Club
Water 1st Club
Women in Business Club
Women in Science and Engineering
Women in STEM Lecture Series
You’ve Got Mail
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(17)
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Drama Kịch sân khấu
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Production Sản xuất âm nhạc
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Drama Kịch sân khấu
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Production Sản xuất âm nhạc
Theater Design Thiết kế sân khấu
Drawing Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
2D Art Nghệ thuật 2D
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Theater Nhà hát
2D Design Thiết kế 2D
3D Design Thiết kế 3D
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
3D Art Nghệ thuật 3D
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

206-368-3600
admissions@lakesideschool.org
Nổi bật
Trường nội trú
Wasatch Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Woodside Priory School United States Flag

5.0/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 09/11/2020
Tọa lạc tại Seattle, Washington, Lakeside School là ngôi trường mà người giàu nhất thế giới, tỷ phú Bill Gates, đã từng theo học, và là một trong những trường trung học tư thục tốt nhất ở bang Washington. Ngôi trường hướng đến thế hệ thanh niên có đầy đủ tài năng và trí tuệ, thông qua việc bồi dưỡng tư duy sáng tạo, thể chất lành mạnh và trau dồi phẩm chất đạo đức cho học sinh, nhằm đào tạo các em trở thành những tinh anh có tâm huyết, có trí tuệ và năng lực lãnh đạo trong một xã hội toàn cầu hóa. Lợi thế của trường: 1. Phát triển nghệ thuật rất tốt, cho dù là hội họa, ký họa, nhiếp ảnh, nghệ thuật gốm, nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc, Capella, nhạc jazz hay kịch sân khấu, đều có rất nhiều sự lựa chọn, qua đó tất cả học sinh đều có thể tìm ra cách để thể hiện bản thân. 2. Chất lượng học thuật tốt nhất trong số các trường của bang. Những năm gần đây, đã có hàng trăm học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Stanford, Harvard, Yale, Pennsylvania, v.v. 3. Nhà trường mang đến cho học sinh rất nhiều cơ hội học tập. Mỗi năm trường đều tổ chức hàng loạt các buổi thuyết trình, mời các diễn giả nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước đến Lakeside, để học sinh Lakeside có cái nhìn đa chiều về nhiều chủ đề khác nhau. Chẳng hạn như bài phát biểu kỷ niệm 70 năm của Mark J.Bebie, v.v. 4. Học sinh có thể chọn trong số 131 khóa học trong trường, và hơn 35 khóa học trực tuyến thông qua Học viện trực tuyến toàn cầu (Global Online Academy) để học tập và nghiên cứu tất cả các lĩnh vực từ văn học đến khoa học máy tính. 5. Nghệ thuật thị giác của trường rất nổi bật, và quy trình giảng dạy sáng tạo là trọng tâm của tất cả các khóa học nghệ thuật tại đây.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 08/07/2020
Học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 tại Lakeside School sẽ nhận được rất nhiều lợi thế về kiến thức chuyên môn từ chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức kỹ thuật số và thông tin. Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật số dạy cho học sinh từ các kỹ năng máy tính cơ bản đến cách trở thành người sử dụng công nghệ có đạo đức, có trách nhiệm, và chương trình kiến thức về thông tin sẽ dạy các em cách chắt lọc, đánh giá và tổng hợp thông tin. Thư viện trường cung cấp máy in 3D cũng như các công cụ và vật liệu cần thiết cho các chương trình học của học sinh. Các em sẽ học cách bảo trì máy móc, đào tạo các bạn học sinh khác và chấp hành các công việc theo lịch trình đã được sắp xếp. Thư viện cũng là nơi giới thiệu cho học sinh những công nghệ mà các em sẽ được sử dụng trong các chương trình học trên lớp, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình như Scratch và Logo, các phần mềm 3D như SketchUp và in ấn 3D, các phần mềm podcasting, và các phần cứng vật lý máy tính chẳng hạn như Arduino và Raspberry Pi. Các thủ thư và đội ngũ kỹ thuật sẽ liên tục cung cấp các hỗ trợ và đào tạo cho giáo viên và học sinh trong các chương trình học trên lớp.
Xem thêm

Hỏi đáp về Lakeside School-WA

Các thông tin cơ bản về trường Lakeside School-WA.
Lakeside School-WA là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Washington, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1919, và hiện có khoảng 586 học sinh.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.lakesideschool.org.
Trường Lakeside School-WA có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Lakeside School-WA cũng có 79% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Lakeside School-WA thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 15.42% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 31.11% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 13.75% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Lakeside School-WA tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Lakeside School-WAbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Lakeside School-WAcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Lakeside School-WA là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Lakeside School-WA cho năm 2024 là $42,000, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@lakesideschool.org .
Trường Lakeside School-WA toạ lạc tại đâu?
Trường Lakeside School-WA toạ lạc tại bang Bang Washington , Hoa Kỳ.
Mức độ phổ biến của trường Lakeside School-WA trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Lakeside School-WA nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 147 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Lakeside School-WA cũng được 164 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Lakeside School-WA?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Lakeside School-WA trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Lakeside School-WA tại địa chỉ: https://www.lakesideschool.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 206-368-3600.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Lakeside School-WA?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Pacific Learning Center NW, Epic Life Academy and Seattle Waldorf School.

Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Lakeside School-WA là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Lakeside School-WA là A+.

Đánh giá theo mục của trường Lakeside School-WA bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A Học thuật
A Ngoại khóa
A- Cộng đồng
B+ Đánh giá

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()