Or via social:
Admission office bfelt@hyde.edu

Giới thiệu trường

Tổng quan
B
Tốt nghiệp B+
Học thuật B-
Ngoại khóa B-
Cộng đồng B+
Đánh giá A-
Khu vực New England
Trong hơn 50 năm, Hyde School đã trở thành nhà lãnh đạo giáo dục ở Mỹ với các phương pháp giáo dục nhân cách độc đáo. Nhiệm vụ của chúng tôi là bồi dưỡng tính cách để khám phá tiềm năng độc đáo của một người, đồng thời truyền đạt điều đó cho học sinh của chúng tôi thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm học tập dự bị đại học, tính cách, năng lực lãnh đạo, và sự tham gia của gia đình. Khuôn viên nội trú của chúng tôi nằm ở khu vực trung tâm vùng ven biển của bang Maine, cung cấp cho học sinh các khóa học phát triển nhân cách và dự bị đại học cá nhân hóa, đồng thời đảm bảo những học sinh quốc tế của chúng tôi có được trải nghiệm tuyệt vời tại nước Mỹ. Học sinh đều có mục tiêu tốt, các quan điểm giá trị và nguyên tắc cụ thể, và nhận thức mạnh mẽ về nhân cách sau khi tốt nghiệp tại Hyde School.
Xem thêm
Trường Hyde School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$66000
Sĩ số học sinh
136
Học sinh quốc tế
40%
Tỷ lệ giáo viên cao học
53%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Quỹ đóng góp
$32.5 Million
Số môn học AP
9
Điểm SAT
1110
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG

Vietnam

Số lượng học sinh Việt Nam hiện tại
1

Hỗ trợ tài chính

Hyde School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Mức % học phí phổ biến mà Hyde School hỗ trợ là bao nhiêu?
30%+
0 10 20 30 40

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022-2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#42 Boston University 1
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1
#49 Lehigh University 1
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1
#49 Purdue University 1
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#57 Penn State University Park 1
#57 University of Pittsburgh 1
#59 University of Maryland: College Park 1
#62 Rutgers University 1
#63 University of Connecticut 1
#63 Worcester Polytechnic Institute 1
#68 Southern Methodist University 1
#68 St. Lawrence University 1
#68 University of Massachusetts Amherst 1
#75 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#76 College of Wooster 1
#79 American University 1
#83 Elon University 1
#85 Southwestern University 1
#85 University of Puget Sound 1
#89 Stonehill College 1
SUNY University at Stony Brook 1
#93 University of Delaware 1
#93 University of Denver 1
#103 Clark University 1
#103 Drexel University 1
#103 Loyola University Chicago 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#104 University of Colorado Boulder 1
#111 Goucher College 1
Arizona State University 1
#117 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1
#124 Morehouse College 1
#130 Eckerd College 1
#136 University of New Hampshire 1
#148 San Diego State University 1
#151 Colorado State University 1
#151 Fisk University 1
#151 James Madison University 1
#176 University of Arkansas 1
#176 University of Saint Joseph 1
#182 University of Rhode Island 1
#202 La Salle University 1
#202 Springfield College 1
#219 Sacred Heart University 1
#219 Texas Tech University 1
#219 University of Maine 1
#234 Pace University 1
#234 University of Hartford 1
#234 University of Massachusetts Boston 1
#250 Central Michigan University 1
#250 Regis University 1
#263 Grand Valley State University 1
#285 University of New England 1
#317 Morgan State University 1
Arcadia University 1
Assumption College 1
Babson College 1
Barry University 1
Benedict College 1
Bentley University 1
Bridgewater State University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
Central Connecticut State University 1
Champlain College 1
Coastal Carolina University 1
College of Charleston 1
Curry College 1
Delaware State University 1
Emmanuel College-Boston-MA 1
Endicott College 1
Fisher College 1
Florida Southern College 1
Franklin Pierce University 1
Georgian Court University 1
High Point University 1
Jacksonville University 1
Johnson & Wales University: Providence 1
Keene State College 1
Louisiana State University at Eunice 1
Loyola University Maryland 1
Lynn University 1
Manhattan College 1
Marywood University 1
Massachusetts College of Art and Design 1
Merrimack College 1
Nazareth College 1
Nichols College 1
Northern Vermont University 1
Oral Roberts University 1
Palm Beach Atlantic University 1
Rhode Island College 1
Roger Williams University 1
Saint Joseph's College of Maine 1
Saint Michael's College 1
Southern New Hampshire University 1
SUNY College at Old Westbury 1
SUNY College of Technology at Alfred 1
SUNY College of Technology at Delhi 1
The King's College 1
Thomas College 1
Trinity Valley Community College 1
Trinity Washington University 1
University of Maine at Augusta 1
University of Maine at Farmington 1
University of Redlands 1
University of Southern Maine 1
University of St. Andrews 1
University of Toronto 1
Warren Wilson College 1
Webber International University 1
Wentworth Institute of Technology 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022-2023 2021-2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 50 40 9 2 18
#29 Wake Forest University 1 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1
#36 Boston College 1 1
#38 University of California: Davis 1 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 4
#57 Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#59 University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 Rutgers University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 Texas A&M University 1 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#72 American University 1 trúng tuyển 1
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Elon University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#89 Howard University 1 1 2
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#103 University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 3
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 4
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#105 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1 trúng tuyển 1
#105 University of Oregon 2 2
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1
#115 Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus 1 1
#121 University of Vermont 1 1
#121 Temple University 1 1
#121 Chapman University 1 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#176 University of Arkansas 1 trúng tuyển 1
#176 University of Saint Joseph 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#182 SUNY University at Albany 2 2
#182 University of Rhode Island 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#202 La Salle University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#219 Texas Tech University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#219 Sacred Heart University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#250 Central Michigan University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#263 Grand Valley State University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#285 University of New England 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#317 Morgan State University 1 trúng tuyển 1
Oral Roberts University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Palm Beach Atlantic University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Lesley University 1 1
Barry University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022-2023 2021-2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 11 9 1 0 1
#45 Union College 1 1
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#85 Southwestern University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Stonehill College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1 2
#124 Morehouse College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#151 Fisk University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Warren Wilson College 1 trúng tuyển 1
The King's College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022-2023 2021-2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 1 1 0 0 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022-2023 2021-2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#33 University of St. Andrews 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(9)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Environmental Science Khoa học môi trường
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Environmental Science Khoa học môi trường
Statistics Thống kê
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Physics 1 Vật lý 1
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(9)
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Wrestling Đấu vật
Track and Field Điền kinh
Dance Khiêu vũ
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Wrestling Đấu vật
Track and Field Điền kinh
Dance Khiêu vũ
Golf Golf
Running Điền kinh
Weightlifting Cử tạ
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(17)
Public speaking
Yearbook
Chess
Gaming
Residential life
Ropes course
Public speaking
Yearbook
Chess
Gaming
Residential life
Ropes course
Singer-song writer
Wolfpack leadership council
Hyde TV
Community service
Art
Cooking
Outdoor education
Book
Rock climbing
Social media & Marketing
Photography
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(5)
Music Âm nhạc
Performing Biểu diễn
Production Sản xuất
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Design Thiết kế

Liên hệ Hyde School


Admission office
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Hyde School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

School Link

Apply

Hyde School is a member of SAO (The Standard Application Online) platform. Click the button below to apply.

Basic Info

Year Founded: 1966
Campus Size: 425 acres
Boarding Rate: 99%
Religious Affiliation: No Religious Affiliation

Application Info

Deadline: 04/01
Interview: Skype, Phỏng vấn tại trường, Đến Việt Nam phỏng vấn, WECHAT
Other Accepted Scores: Duolingo, TOEFL JR.
School Code:
TOEFL: 3593
SSAT: 4603

5.0/5 3 bình luận

FindingSchool's user
Nhà trường cung cấp (Phụ huynh hoặc học sinh Việt Nam) 02/11/2023
Xin chào!!

Mình tên là Đoàn Nhật Thanh, hiện tại mình đang học năm thứ 2 ở Hyde Shool. Sau khoảng ấy thờ gian thì mình có một vài chia sẻ về Hyde Shool. Giáo viên và học sinh ở đây rất thân thiện, thoải mái và vui vẻ, họ sẵn sàng giúp bạn nếu bạn cần. Về cơ sở vật chất thì rất tuyệt vời có đầy đủ hết tất cả từ cho thể thao đến giải trí. Về môn học thì các bạn sẽ chọn ra 6 môn mình thích để học, lịch học không hề dày đặc hơn thế nữa các bạn có rất nhiều hoạt động bổ ích ở trường, ví dụ như cấm trại, family weekend chẳng hạn,… Tóm lại Hyde School rất tuyệt vời, mình thật sự hài lòng khi được học ở đây. Tất nhiên mình không thể kể hết tất cả ở đây nhưng còn rất nhiều điều thú vị khác các bạn sẽ được trải nghiệm khi đến Hyde. Cảm ơn!
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 09/07/2022
Trường Hyde chú trọng đến sự phát triển tính cách, có nhiều cơ hội để mọi người thử thách khả năng của bản thân, dạy mọi người học hỏi kinh nghiệm hòa đồng trong tập thể, thực hành nói trước đám đông, tập nói và tập lắng nghe, cũng như học cách đưa ra lời khuyên cho người khác. Trường cũng rất chú trọng đến các lễ hội và chuyến đi của học sinh quốc tế đến Boston. Học sinh cũng có thể học các môn thể thao mới để rèn luyện thân thể, và môn tôi chọn là bơi lội. Khung cảnh của trường cũng rất đẹp, trong thị trấn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên, rất đáng để tham quan.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 23/02/2022
Cơ sở vật chất của trường rất tốt, và giáo viên rất quan tâm đến học sinh! Tôi đã đến thăm khuôn viên trường vào tháng 11 năm 2021. Khuôn viên trường rất rộng và đẹp. Con tôi rất hài lòng về ngôi trường này, vốn từ đầu chỉ là được chuyển trường tới, cho tới giờ đã nhận được thư trúng tuyển của nhiều trường đại học danh tiếng. Các cố vấn của trường cũng rất chu đáo.
Xem thêm

Hỏi đáp về Hyde School

Các thông tin cơ bản về trường Hyde School.
Hyde School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Maine, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1966, và hiện có khoảng 136 học sinh, với khoảng 40.00% trong số đó là học sinh quốc tế. Hiện tại có 1 học sinh tại trường đến từ Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.hyde.edu.
Trường Hyde School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Hyde School cung cấp 9 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 16 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Hyde School cũng có 53% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Hyde School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2022-2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Boston University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Lehigh University, Ohio State University: Columbus Campus và Purdue University.
Yêu cầu tuyển sinh của Hyde School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Hyde Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Hyde School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Hyde School cho năm 2024 là $0 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại bfelt@hyde.edu .
Trường Hyde School toạ lạc tại đâu?
Trường Hyde School toạ lạc tại bang Bang Maine , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 124. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Hyde School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Hyde School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 314 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Hyde School cũng được 54 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Hyde School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Hyde School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Hyde School tại địa chỉ: http://www.hyde.edu hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 207-443-7128.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Hyde School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Lincoln Academy, Kents Hill School and Hebron Academy.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Hyde School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Hyde School là B.

Đánh giá theo mục của trường Hyde School bao gồm:
B+ Tốt nghiệp
B- Học thuật
B- Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
A- Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)