Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B+
Học thuật B+
Ngoại khóa A-
Cộng đồng B
Đánh giá B+
The Putney School là một trường tư thục đồng giáo dục có cả nội trú và bán trú, nằm ở phía nam bang Vermont. Nhà trường tuân theo tư tưởng giáo dục tiến bộ của Dewey, một nhà triết học và nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ, bồi dưỡng tư duy, sự sáng tạo và khả năng học tập tích cực của học sinh.
Thông Tin Trường The Putney School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
The Putney School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$74500
Sĩ số học sinh
232
Học sinh quốc tế
17%
Tỷ lệ giáo viên cao học
73%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Quỹ đóng góp
$30 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1250
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG


Tài liệu trường học


Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại The Putney School.
Tổng chi phí
$74,500
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $74,500 Bắt buộc
#2 Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
Tổng chi phí: $74,500
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2021-2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Columbia University 1
#5 Yale University 1
LAC #1 Williams College 1
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 Johns Hopkins University 1
LAC #2 Amherst College 1
#13 Dartmouth College 1
LAC #3 Swarthmore College 1
#17 Cornell University 1
LAC #4 Pomona College 1
#21 Emory University 1
#23 Georgetown University 1
#23 University of Michigan 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 1
LAC #5 Wellesley College 1
#28 New York University 1
#28 Tufts University 1
#28 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#36 Boston College 1
#42 Boston University 1
#42 Brandeis University 1
#42 Tulane University 1
#42 University of Wisconsin-Madison 1
LAC #9 Carleton College 1
LAC #9 Middlebury College 1
#49 Northeastern University 1
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#63 George Washington University 1
LAC #13 Grinnell College 1
#68 Fordham University 1
#68 University of Massachusetts Amherst 1
#72 Reed College 1
#72 Sarah Lawrence College 1
#79 American University 1
LAC #16 Haverford College 1
#81 Earlham College 1
#84 Bennington College 1
#85 Lake Forest College 1
LAC #17 Barnard College 1
LAC #17 Smith College 1
LAC #17 Wesleyan University 1
#94 Lewis & Clark College 1
#103 Clark University 1
LAC #22 Vassar College 1
#117 Rochester Institute of Technology 1
#117 University of Vermont 1
#120 Hampshire College 1
LAC #25 Bates College 1
LAC #26 Colorado College 1
#136 University of New Hampshire 1
LAC #30 Bryn Mawr College 1
LAC #30 Mount Holyoke College 1
LAC #35 Pitzer College 1
LAC #36 Oberlin College 1
LAC #38 Skidmore College 1
LAC #38 Whitman College 1
LAC #42 Occidental College 1
LAC #46 Trinity College 1
LAC #50 Connecticut College 1
LAC #60 Bard College 1
American University of Paris 1
Berklee College of Music 1
College of the Atlantic 1
Emerson College 1
Eugene Lang College The New School for Liberal Arts 1
Marlboro College 1
McGill University 1
Parsons The New School for Design 1
Pratt Institute 1
Rhode Island School of Design 1
School of the Art Institute of Chicago 1
St. John's College 1
University of Aberdeen 1
University of Edinburgh 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2023 2021-2022 2019-2021 2014-2016 2013-2015 Tổng số
Tất cả các trường 30 30 31 33 21
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1
#3 Yale University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#6 University of Chicago 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1
#12 Dartmouth College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1
#17 Cornell University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#18 Columbia University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1
#22 Carnegie Mellon University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#22 Georgetown University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#22 Emory University 1 1 1 1 4
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1
#25 University of Michigan 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#25 University of Virginia 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#25 New York University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#32 Tufts University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#36 Boston College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 1 3
#41 Boston University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#44 Tulane University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#44 Northeastern University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#44 Brandeis University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#62 George Washington University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#72 Fordham University 1 1 1 1 4
#72 American University 1 1 1 1 4
#97 Clark University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#105 Rochester Institute of Technology 1 1 1 3
#121 University of Vermont 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#137 University of New Hampshire 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2023 2021-2022 2019-2021 2014-2016 2013-2015 Tổng số
Tất cả các trường 32 32 32 34 21
#1 Williams College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#2 Amherst College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#3 Pomona College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#4 Swarthmore College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#5 Wellesley College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#6 Carleton College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1
#11 Middlebury College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#13 Smith College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#13 Vassar College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1
#15 Grinnell College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#18 Haverford College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#18 Wesleyan University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1
#25 Bates College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#27 Colorado College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#29 Harvey Mudd College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1
#31 Bryn Mawr College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#33 Scripps College 1 trúng tuyển 1
#33 Pitzer College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#36 Oberlin College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#36 Mount Holyoke College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1
#37 Occidental College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#39 Skidmore College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#39 Trinity College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#48 Whitman College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#55 Connecticut College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#60 Bard College 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#72 Reed College 1 1 1 3
#72 Sarah Lawrence College 1 1 1 3
#81 Earlham College 1 1 1 3
#84 Bennington College 1 1 1 3
#85 Lake Forest College 1 1 1 3
#94 Lewis & Clark College 1 1 1 3
#120 Hampshire College 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2023 2021-2022 2019-2021 2014-2016 2013-2015 Tổng số
Tất cả các trường 1 1 1 0 0
#3 McGill University 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2023 2021-2022 2019-2021 2014-2016 2013-2015 Tổng số
Tất cả các trường 2 2 0 0 0
#5 University of Edinburgh 1 1 2
#26 University of Aberdeen 1 1 2

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(8)
Basketball Bóng rổ
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Running Điền kinh
Skiing Trượt tuyết
Soccer Bóng đá
Basketball Bóng rổ
Lacrosse Bóng vợt
Rowing Chèo thuyền
Running Điền kinh
Skiing Trượt tuyết
Soccer Bóng đá
Ultimate Frisbee Ném đĩa
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(17)
Acting Diễn xuất
Dance Khiêu vũ
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Production Sản xuất
Sound Âm thanh
Acting Diễn xuất
Dance Khiêu vũ
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Production Sản xuất
Sound Âm thanh
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Filmmaking Làm phim
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Printmaking In ấn
Sculpture Điêu khắc
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Woodworking Chế tác đồ gỗ
Art Nghệ thuật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(22)
Chess
Farm
Woods Crew
Maintenance
Carpentry
Recycling
Chess
Farm
Woods Crew
Maintenance
Carpentry
Recycling
Kitchen
Drama Tech
Cider making
Landscaping
Gardening
Community Service
Dance
Ballet
Jazz
Tai Chi
Chamber Music
Fencing
Literary Magazine
Madrigals
Orchestra
Yearbook
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

802-387-6219
admission@putneyschool.org
Nổi bật
Trường nội trú
St. Paul's School
Nổi bật
Trường nội trú
Kimball Union Academy

5.0/5 1 bình luận

Người dùng FindingSchool tại châu Á 14/09/2022
Là phụ huynh của học sinh, tôi có thể đảm bảo rằng trường Putney là một trường tốt. Nhà trường tôn trọng sự phát triển cá nhân, cho trẻ đủ không gian và thời gian để khám phá sở thích, sở thích của mình. Nhà trường không chấm điểm học lực lớp 9, lớp 10. Mỗi học kỳ, giáo viên từng môn sẽ chấm điểm học lực của trẻ trên lớp, và gửi báo cáo kết quả học tập riêng biệt, thông qua đánh giá của giáo viên, phụ huynh có thể thấy rõ quá trình học tập của trẻ, định hướng theo sở thích; trường học không cung cấp điều kiện sống cao cấp mà dựa vào trang trại trên núi nên cung cấp nền tảng giáo dục thực tế nhất, cơ sở vật chất giản dị nhất cho trẻ, với chuồng bò chuồng ngựa, vườn rau - cuộc sống ở đây đã trở thành lớp học thứ hai cho trẻ em, đồng thời cũng là mảnh đất chất lượng cao để nuôi dưỡng định hướng học tập trong tương lai của trẻ. Con tôi cuối cùng cũng từ cuộc sống đó mà quyết định chọn sinh học làm hướng học tập chính của mình. Tỉ lệ đỗ đại học Mỹ của Putney không thiếu các trường nằm trong top 30 hay thậm chí là trường Ivy League mà phụ huynh kỳ vọng, nhưng con cái không hoàn toàn dựa vào điểm GPA hay AP bên trong để xếp hạng hay phân định cá tính. .
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()