Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A
Học thuật A+
Ngoại khóa A
Cộng đồng B+
Đánh giá A
Thành lập vào năm 1879, Northfield Mount Hermon School là một trong những trường tư thục nổi tiếng tại Mỹ và là trường dự bị đại học nội trú nổi tiếng thế giới. Trường được chứng nhận bởi Hiệp hội trường học các bang miền Đông và là trường học kiểu mẫu được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận. Trường có phương pháp giảng dạy sáng tạo, nguồn tài nguyên đẳng cấp thế giới, môi trường học tập chất lượng cao, giúp các em học sinh nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai. Trường hướng đến việc bồi dưỡng những tài năng toàn diện, trau dồi những phẩm chất cơ bản là tôn trọng người khác, cũng như năng lực lãnh đạo của học sinh. Ngoài các môn học thuật, trường cũng rất coi trọng các môn học thuộc các lĩnh vực khác và khuyến khích học sinh khám phá tài năng và sở thích của mình. Cộng đồng trong trường rất đa dạng. Trường hiện có hơn 600 học sinh nội trú và bán trú, giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12 và sau khi tốt nghiệp.
Xem thêm
Trường Northfield Mount Hermon School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School Northfield Mount Hermon School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$72647
Sĩ số học sinh
630
Học sinh quốc tế
25%
Tỷ lệ giáo viên cao học
63%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$139 Million
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1324
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2018-2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
American University 1
Amherst College 1
and Design 1
Babson College 1
Barnard College 1
Bates College 1
Bentley University 1
Boston College 1
Boston Conservatory at Berklee 1
Boston University 1
Bowdoin College 1
Brandeis University 1
Brown University 1
Bucknell University 1
California Institute of Technology 1
Carleton College 1
Carnegie Mellon University 1
Case Western Reserve University 1
Champlain College 2
Chapman University 1
Clemson University 1
Colby College 1
Colgate University 1
College of the Holy Cross 1
College of William and Mary 1
Colorado College 1
Columbia University 1
Connecticut College 1
Cornell University 1
Dartmouth College 1
Davidson College 1
Denison University 1
Duke University 1
Elon University 1
Emerson College 1
Emory University 1
Fordham University 1
Franklin & Marshall College 1
Frost School of Music 1
George Washington University 1
Georgetown University 1
Georgia Institute of Technology 1
Gettysburg College 1
Greenfield Community College 1
Harvard College 1
Harvey Mudd College 1
Hobart and William Smith Colleges 1
Indiana University at 1
Indiana University Bloomington 1
Johns Hopkins University 1
Kenyon College 1
King's College London 1
Lafayette College 1
Lawrence University 1
Lehigh University 1
Loyola Marymount University 1
Massachusetts College of Art and Design 1
Massachusetts Institute of Technology 1
McGill University 1
Miami University: Oxford 1
Middlebury College 1
New England Conservatory of Music 1
New York University 1
Northeastern University 1
Northwestern University 1
Oberlin College 1
Penn State University Park 1
Pitzer College 1
Princeton University 1
Purdue University 1
Rensselaer Polytechnic Institute 1
Rhode Island School of Design 1
Rice University 1
Rochester Institute of Technology 1
Rutgers University 1
San Francisco Conservatory of Music 1
Santa Clara University 1
Sarah Lawrence College 1
Savannah College of Art and Design 1
Skidmore College 1
Smith College 1
St. Lawrence University 1
St. Olaf College 1
Stanford University 1
Swarthmore College 1
Syracuse University 1
Texas Christian University 1
The New School College of Performing Arts 1
Trinity College 1
Tufts University 1
Tulane University 1
Union College 1
United States Naval Academy 1
University of British Columbia 1
University of California Davis University of California 1
University of California: Berkeley 1
University of California: Los Angeles 1
University of California: San Diego 1
University of Cambridge 1
University of Chicago University of Colorado 1
University of Colorado Boulder 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Massachusetts Amherst 1
University of Miami 1
University of Michigan 1
University of New Hampshire 1
University of North Carolina at Chapel Hill 1
University of Oxford 1
University of Pennsylvania 1
University of Rochester 1
University of San Francisco University of St Andrews 1
University of Southern California 1
University of Texas at Austin 1
University of Toronto 1
University of Vermont University of Virginia 1
University of Washington University of Wisconsin 1
University of Wisconsin-Madison 1
UW Colleges Fox Valley 1
Vanderbilt University 1
Vassar College 1
Villanova University 1
Washington University in St. Louis 1
Wellesley College 1
Wesleyan University 1
Williams College 1
Worcester Polytechnic Institute 1
Yale University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2023 2017-2021 2017-2020 2017-2019 2015-2017 Tổng số
Tất cả các trường 64 54 56 88 45
#1 Princeton University 1 1 1 2 5
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 1 2 1 6
#3 Stanford University 1 1 1 1 4
#3 Harvard College 1 1 1 2 1 6
#3 Yale University 1 1 1 2 1 6
#6 University of Chicago 1 1 1 3
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 2 1 6
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 2 1 6
#9 California Institute of Technology 1 1
#10 Northwestern University 1 1 1 1 4
#10 Duke University 1 1 1 2 5
#12 Dartmouth College 1 1 2 1 5
#13 Vanderbilt University 1 1 2
#13 Brown University 1 1 1 2 1 6
#15 Rice University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 1 1 1 4
#17 Cornell University 1 1 1 2 1 6
#18 Columbia University 1 1 1 2 1 6
#18 University of Notre Dame 1 2 3
#20 University of California: Berkeley 1 1 1 1 4
#20 University of California: Los Angeles 1 1 1 2 1 6
#22 Georgetown University 1 1 1 2 1 6
#22 Carnegie Mellon University 1 1 1 2 1 6
#22 Emory University 1 1 1 2 1 6
#25 New York University 1 1 1 2 1 6
#25 University of Southern California 1 1 1 1 4
#25 University of Virginia 1 1 2 4
#25 University of Michigan 1 1 1 2 1 6
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 1 2 5
#29 Wake Forest University 1 1
#32 Tufts University 1 1 1 2 1 6
#34 University of California: San Diego 1 1 2
#36 University of Rochester 1 1 1 3
#36 Boston College 1 1 1 2 1 6
#38 University of Texas at Austin 1 1 1 2 1 6
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 1 3
#41 Boston University 1 1 1 2 1 6
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 2
#44 Northeastern University 1 1 1 2 1 6
#44 Brandeis University 1 1 1 2 1 6
#44 Case Western Reserve University 1 1 1 2 1 6
#44 Tulane University 1 1 2 1 5
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 1 2 5
#51 Lehigh University 1 1 1 2 1 6
#51 Villanova University 1 1
#51 Purdue University 1 2 1 4
#55 University of Miami 1 1 2 4
#55 Santa Clara University 1 1 2
#55 University of Washington 1 1 2
#55 Pepperdine University 1 1
#56 Ohio State University: Columbus Campus 2 2
#62 George Washington University 1 1 1 2 1 6
#62 Syracuse University 1 1 1 2 1 6
#67 University of Connecticut 2 1 3
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1 1 3
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 1 2 1 6
#72 Indiana University Bloomington 1 1 1 2 1 6
#72 Fordham University 1 1
#72 American University 1 1 1 2 1 6
#77 Loyola Marymount University 1 1
#77 Clemson University 1 1
#89 Texas Christian University 1 1
#89 Elon University 1 1 2
#97 University of San Diego 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 1 2
#105 Drexel University 1 1
#105 University of Denver 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 1 1 3
#105 University of San Francisco 1 2 3
#105 Rochester Institute of Technology 1 1 1 3
#121 Temple University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 2 1 5
#121 Chapman University 1 1
#137 University of New Hampshire 1 1 1 3
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 1 4
Rutgers University 1 1
Penn State University Park 1 2 1 4
College of William and Mary 1 1 2 4
University of Colorado Boulder 1 1 1 2 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2023 2017-2021 2017-2020 2017-2019 2015-2017 Tổng số
Tất cả các trường 36 28 39 46 27
#1 Williams College 1 1 1 2 5
#2 Amherst College 1 1 1 1 4
#4 Swarthmore College 1 1 1 2 1 6
#5 Wellesley College 1 1 1 3
#6 United States Naval Academy 1 1 1 2 1 6
#6 Bowdoin College 1 1 1 1 4
#6 Carleton College 1 1 1 3
#11 Middlebury College 1 1 1 2 1 6
#11 Washington and Lee University 1 1
#13 Smith College 1 1 1 1 4
#13 Vassar College 1 1 1 2 1 6
#15 Hamilton College 1 1 2
#15 Davidson College 1 1 1 3
#18 University of Richmond 2 2
#18 Wesleyan University 1 1 1 2 1 6
#18 Haverford College 1 1
#18 Colgate University 1 1 1 2 1 6
#18 Barnard College 1 1 1 2 1 6
#24 Colby College 1 1 1 2 1 6
#25 Bates College 1 1 1 2 1 6
#27 Colorado College 1 1 1 2 5
#27 Macalester College 1 1
#29 Harvey Mudd College 1 1
#31 Kenyon College 1 1 1 2 1 6
#31 Bryn Mawr College 1 1
#33 Scripps College 1 1
#33 College of the Holy Cross 1 1
#33 Pitzer College 1 1 2
#36 Mount Holyoke College 1 1 2
#37 Occidental College 1 2 3
#37 Bucknell University 1 1 1 2 1 6
#38 Union College 1 1
#39 Lafayette College 1 1 1 2 1 6
#39 Denison University 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1 1 2 1 6
#39 Trinity College 1 1 1 2 1 6
#48 Whitman College 2 2
#51 Dickinson College 1 1 1 3
#51 The University of the South 1 1
#55 Connecticut College 1 1 1 2 1 6
#60 Bard College 1 1
#61 Gettysburg College 1 1 1 2 1 6
#63 Lawrence University 1 1
#63 St. Olaf College 1 1 2
#68 St. Lawrence University 1 1 2
#72 Sarah Lawrence College 1 1 2
#72 Reed College 1 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 2
Oberlin College 1 2 1 4
Union College 1 1 1 2 5
Franklin & Marshall College 1 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2023 2017-2021 2017-2020 2017-2019 2015-2017 Tổng số
Tất cả các trường 3 2 2 0 0
#1 University of Toronto 1 1
#2 University of British Columbia 1 1 1 3
#3 McGill University 1 1 1 3
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2023 2017-2021 2017-2020 2017-2019 2015-2017 Tổng số
Tất cả các trường 3 0 0 0 0
#1 University of Oxford 1 1
#2 University of Cambridge 1 1
#6 King's College London 1 1

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(17)
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Lacrosse Bóng vợt
Mountain Biking Xe đạp địa hình
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Ultimate Frisbee Ném đĩa
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(34)
A Cappella Ensembles
Chamber Orchestra
Chamber Music Club
Concert Band
Concert Choir
Jazz Ensemble
A Cappella Ensembles
Chamber Orchestra
Chamber Music Club
Concert Band
Concert Choir
Jazz Ensemble
NMH Pianists
NMH Singers
Select Women’s Ensemble
Senior and Junior Dance Companies
Symphony Orchestra
Theater Lab Board
Theater Program
World Music Combo
Business Management Club
CSFirst
Debate Society
The F Word
Football Club NMH
Hogwarts Hoggers: NMH HPA
Kill Your Darlings Society
Knitting
Latin Club
The NMH Math Team
Model United Nations
Movie Club
NMH Business Club
Peer Educators
Pokémon Trainers Association of NMH
SAT/ACT Club
Stream News
Student Alumni Association
White Coats
WNMH Radio
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(3)
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Portfolio Bộ sưu tập
Nổi bật
Trường nội trú
The Winchendon School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Suffield Academy United States Flag

5.0/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 30/08/2022
"Tôi vừa đến thăm trường trung học Northfield Mount Hermon (NMH) cách đây 2 tuần, và trò chuyện rất vui vẻ với Giám đốc văn phòng tuyển sinh của NMH. Bản thân cô ấy cũng tốt nghiệp từ NMH, trước khi đến Mỹ học trung học, cô ấy từng học trường quốc tế ở Hong Kong. Cô ấy đã chia sẻ thông tin mới nhất về các trường học, và khuyên học sinh châu Á nên đăng ký vào NMH:
1. Học tập nghiêm túc, có chương trình học thuật mô hình đại học (CMAP) riêng, mỗi tiết học kéo dài 80 phút, dài hơn các trường trung học phổ thông khác. Mỗi học kỳ có 3 môn học, tức là tổng cộng 6 môn học trong một năm, khối lượng công việc của mỗi tiết học tương đương với lớp học đại học. Mục đích thiết kế khóa học này là giúp học sinh thích nghi với chế độ học tập ở trường đại học một cách thuận lợi hơn trong tương lai.
2. Do thiết kế chương trình giảng dạy của trường tương tự như các trường đại học nên độ khó cao hơn các trường trung học phổ thông khác của Mỹ. Ngoài yêu cầu về năng lực học tập của học sinh, trường còn yêu cầu các em phải có khả năng thích ứng tốt và tính cởi mở. Một phụ huynh đã từng hỏi tôi: “Sau khi trúng tuyển, nếu học sinh muốn tập trung vào học tập thì có được miễn tham gia một môn thể thao hay hoạt động ngoại khóa nào không?” --- Câu trả lời là KHÔNG! Nhà trường yêu cầu học sinh phải giữ niềm yêu thích với các hoạt động ngoại khóa và sẵn sàng thử sức.
3. Nói đến khiêu vũ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến ballet, jazz, v.v., nhưng trường có một dự án khiêu vũ rất nổi tiếng là comtemporary/modern (múa đương đại/hiện đại). Nếu học sinh có sở trường này, thì sẽ có lợi thế nhất định khi nộp đơn xin học!"
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/01/2022
Northfield Mount Hermon High School nằm ở phía Tây bang Massachusetts, cách Boston 2 giờ lái xe. Khu học xá tọa lạc trên sườn núi, bên bờ sông Connecticut.Trường có diện tích 1.100 mẫu Anh và là một trong những trường trung học hàng đầu của Hoa Kỳ. NMH được biết đến với các chương trình học theo mô hình đại học. Khuôn viên trường cũng có trang trại và chuồng nuôi ngựa riêng, trang trại trong trường có nhà kính, nhà đường và hầm rượu táo, không chỉ đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và sự phong phú trong chế độ ăn uống của học sinh, mà còn là phòng thí nghiệm khoa học và dự án làm việc. Nó cung cấp cho học sinh các khóa học về lao động tại nông trại. Kể từ năm 1879, trang trại của NMH đã trở thành một phần trong cuộc sống của học sinh tại trường. Tại đây, học sinh trồng rau xanh và các loại thảo mộc, làm rượu táo, mứt và các sản phẩm từ cây phong. Làm siro từ cây phong là công việc lớn nhất của học sinh. Trong kỳ nghỉ xuân, học sinh thu thập hàng nghìn gallon nhựa cây phong trong khuôn viên trường và đun sôi thành xi-rô để bán cùng với các sản phẩm khác nhằm gây quỹ cho trường.
Xem thêm

Hỏi đáp về Northfield Mount Hermon School

Các thông tin cơ bản về trường Northfield Mount Hermon School.
Northfield Mount Hermon School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1879, và hiện có khoảng 630 học sinh, với khoảng 25.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.nmhschool.org.
Trường Northfield Mount Hermon School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trong những năm gần đây, có 59 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Northfield Mount Hermon School cũng có 63% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Northfield Mount Hermon School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2018-2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: American University, Amherst College, and Design, Babson College và Barnard College.
Yêu cầu tuyển sinh của Northfield Mount Hermon School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Northfield Mount Hermon Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Northfield Mount Hermon School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Northfield Mount Hermon School cho năm 2024 là $72,084 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@nmhschool.org .
Trường Northfield Mount Hermon School toạ lạc tại đâu?
Trường Northfield Mount Hermon School toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 75. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Northfield Mount Hermon School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Northfield Mount Hermon School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 6 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Northfield Mount Hermon School cũng được 1141 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Northfield Mount Hermon School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Northfield Mount Hermon School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Northfield Mount Hermon School tại địa chỉ: http://www.nmhschool.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 413-498-3227.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Northfield Mount Hermon School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Stoneleigh-Burnham School, Eaglebrook School and The Bement School.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Northfield Mount Hermon School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Northfield Mount Hermon School là A.

Đánh giá theo mục của trường Northfield Mount Hermon School bao gồm:
A Tốt nghiệp
A+ Học thuật
A Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
A Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()