Học phí nội trú
Học phí nội trú là tổng khoản tiền phải đóng, thường bao gồm học phí và các khoản phí khác liên quan đến nơi ở và quản lý nội trú. Trung bình, học phí nội trú nằm ở khoảng 60.000$ Mỹ trước khi áp dụng hỗ trợ tài chính. PHHS cần biết tổng phí thực trả có thể lớn hơn con số này do một số khoản phí bắt buộc khác như phí học sinh quốc tế, bảo hiểm, cũng như các chi phí không bắt buộc. Tuy vậy, nhiều trường tốt tại Mỹ thường duyệt cấp hỗ trợ cho các học sinh Việt Nam đạt tiêu chuẩn tuyển sinh. Hỗ trợ tài chính thường nằm trong mức từ 10-30%, học sinh có nhu cầu nhận hỗ trợ phải xin xét duyệt riêng.
Rank
School Name
Học phí nội trú

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng