Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B
Tốt nghiệp B
Học thuật B
Ngoại khóa B
Cộng đồng B+
Đánh giá B+
Andrews Osborne Academy có diện tích rộng 300 mẫu Anh, môi trường an toàn và độc lập, có các hiệp hội nghệ thuật cũng như trung tâm cưỡi ngựa đẳng cấp thế giới. Trường chỉ cách trung tâm văn hóa của Cleveland "trung tâm đại học" 25 phút lái xe. Thông qua mô hình lớp học nhỏ, nội bộ nhà trường tạo thành một cộng đồng gắn kết. Trường có nhiều câu lạc bộ, đội bóng và các hoạt động ngoại khóa, đồng thời rèn luyện các kỹ năng xã hội của học sinh.
Xem thêm
Thông Tin Trường Andrews Osborne Academy Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy Andrews Osborne Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$65500
Sĩ số học sinh
350
Học sinh quốc tế
25%
Tỷ lệ giáo viên cao học
60%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
13
Điểm SAT
1198
Trường đồng giáo dục
Nội trú 7-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2020-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#6 University of Chicago 1
#7 University of Pennsylvania 1
#10 Northwestern University 1
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Berkeley 1
#20 University of California: Los Angeles 1
LAC #4 Swarthmore College 1
#22 Carnegie Mellon University 1
#25 New York University 1
#25 University of Southern California 1
#25 University of Virginia 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#32 Tufts University 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 1
#36 University of Rochester 1
#38 University of California: Davis 1
#41 Boston University 1
#44 Brandeis University 1
#44 Northeastern University 1
#51 Purdue University 1
#51 Spelman College 1
#55 University of Washington 1
#62 George Washington University 1
#62 Syracuse University 1
#62 University of Pittsburgh 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#67 University of Connecticut 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1
#72 American University 1
#72 Fordham University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#72 Sarah Lawrence College 1
#72 Southern Methodist University 1
#76 Allegheny College 1
#77 Baylor University 1
#77 Clemson University 1
#77 Michigan State University 1
SUNY University at Stony Brook 1
#83 Stevens Institute of Technology 1
#85 Lake Forest College 1
#89 Howard University 1
#89 University of Delaware 1
#89 Ursinus College 1
#105 Drexel University 1
#105 Miami University: Oxford 1
#105 Rochester Institute of Technology 1
#105 Saint Louis University 1
#105 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1
#105 University of San Francisco 1
#111 Drew University 1
#111 Ohio Wesleyan University 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1
Arizona State University 1
#121 Temple University 1
#130 Eckerd College 1
#137 DePaul University 1
#151 University of Cincinnati 1
LAC #31 Kenyon College 1
#166 Hofstra University 1
LAC #36 Mount Holyoke College 1
#182 Ohio University 1
LAC #37 Occidental College 1
LAC #39 Denison University 1
#219 Hampton University 1
#234 Pace University 1
#234 Suffolk University 1
#234 West Virginia University 1
Baldwin Wallace University 1
Berklee College of Music 1
Boston Conservatory at Berklee 1
Bowling Green State University: Firelands College 1
Canisius College 1
Cleveland Institute of Art 1
Cleveland State University 1
Emerson College 1
High Point University 1
John Carroll University 1
Juilliard School 1
McGill University 1
Notre Dame College-Cleveland-OH 1
Oberlin College 1
Ohio State University: Columbus Campus 1
Parsons The New School for Design 1
Penn State University Park 1
Rhode Island School of Design 1
Rose-Hulman Institute of Technology 1
Rutgers University 1
Savannah College of Art and Design 1
St. John's University 1
University of Akron 1
University of California: Santa Cruz 1
University of Colorado Boulder 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Maryland: College Park 1
University of Minnesota: Twin Cities 1
University of Tampa 1
University of Toronto 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2022 2012-2015 2013-2014 2012 Tổng số
Tất cả các trường 64 27 20 21
#3 Stanford University 1 1
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1 2
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1
#7 Johns Hopkins University 1 1
#10 Duke University 1 1
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1 1 3
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 1 3
#18 University of Notre Dame 1 1 2
#20 University of California: Los Angeles 1 trúng tuyển 1
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1 1 3
#22 Emory University 1 1
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 2
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#29 Wake Forest University 1 1
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1
#34 College of William and Mary 1 1
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 1 3
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 1 3
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 1 3 6
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1 2
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 2
#44 Case Western Reserve University 1 4 5
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 2
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 1
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 1 3
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 1 1 3
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1 1 5 8
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 2
#72 American University 1 trúng tuyển 1 2
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 2
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 1 3
#83 University of Iowa 1 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#89 Howard University 1 trúng tuyển 1
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1
#97 Clark University 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1 1 3
#105 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1 trúng tuyển 1
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 4 4
#115 University of South Carolina: Columbia 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 1
#137 DePaul University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 1 1 2
#151 University of Cincinnati 1 trúng tuyển 1
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 1
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#219 Hampton University 1 trúng tuyển 1
#234 West Virginia University 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
Cleveland State University 1 trúng tuyển 1
Penn State University Park 1 trúng tuyển 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
Rutgers University 1 trúng tuyển 1
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 5 6
University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1
University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2022 2012-2015 2013-2014 2012 Tổng số
Tất cả các trường 14 3 4 0
#4 Swarthmore College 1 trúng tuyển 1
#13 Smith College 1 1 2
#15 Hamilton College 1 1
#27 Colorado College 1 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1 2
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#37 Occidental College 1 trúng tuyển 1
#39 Skidmore College 1 1
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 1
#51 Spelman College 1 trúng tuyển 1
#72 Sarah Lawrence College 1 trúng tuyển 1
#76 Allegheny College 1 trúng tuyển 1
#85 Lake Forest College 1 trúng tuyển 1
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#111 Ohio Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
Oberlin College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2020-2022 2012-2015 2013-2014 2012 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(13)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
Chemistry Hóa học
United States History Lịch sử nước Mỹ
Physics 1 Vật lý 1
Computer Science A Khoa học máy tính A
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(10)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(41)
Acapella Glee Club
Asian Board Games
Black Student Union
Blanket Making
Bridging Cultures Club
Brain Teasers and Mind Easers
Acapella Glee Club
Asian Board Games
Black Student Union
Blanket Making
Bridging Cultures Club
Brain Teasers and Mind Easers
Creative Writing Club
Dance Appreciation
Drama/Theater
Mock Trial
Model United Nations
National Honor Society
Ski Club
Student Council
Dungeons & American Sign Language
Blue Key
Card Making
Chemistry Club
Clay Club
Dance Club
Drama Club
E-Games
Feats of Clay Club
International Club
Literary Magazine Club
Outdoor Club
Parade the Circle
Pen Pal Club
Environmental Club
Photography Club
Power of the Pen
Quidditch Club
Robotics Club
Russian Club
Spirit Club
Star Wars Club
Summer Experience Club
Tabletop Games Club
Varsity Club
Video Production Club
Walking and Talking Club
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(16)
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Performing Biểu diễn
Piano Piano
Theater Nhà hát
Animation Hoạt hình
Acting Diễn xuất
Choir Dàn đồng ca
Performing Biểu diễn
Piano Piano
Theater Nhà hát
Animation Hoạt hình
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Art Nghệ thuật số
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Media Phương tiện truyền thông
Painting Hội họa
Portfolio Bộ sưu tập
Sculpture Điêu khắc
Textile Dệt may
Design Thiết kế
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Mercersburg Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Cranbrook Schools United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 27/12/2021
"1. Một ngôi trường mang tầm thế kỷ ở Ohio, cách trung tâm Cleveland, một thành phố lịch sử và văn hóa tầm cỡ thế giới, 25 phút lái xe, cách sân bay gần nhất 30 phút lái xe và cách đại học Case Western 24 phút lái xe.
2. Xếp thứ 17 trong top trường tư thục K-12 tốt nhất ở Ohio và top 4 trường trung học nội trú tốt nhất ở Ohio năm 2019
3. Khuôn viên có diện tích 300 mẫu Anh, với phong cảnh đẹp và cơ sở vật chất tiên tiến bậc nhất
4. Ngành nghệ thuật của trường rất nổi bật, đặc biệt là âm nhạc và khiêu vũ. Học sinh chọn chuyên ngành múa ba lê sẽ được học múa ba lê chuyên nghiệp tại trường múa ba lê Cleveland, trường dạy múa ba lê chuyên nghiệp hàng đầu dành cho trẻ em ở Ohio
5. Trường khá coi trọng thể thao, mỗi học sinh hàng năm ít nhất phải tham gia một môn thể thao,trong khuôn viên trường có tổng cộng 22 đội thể thao, còn có môn cưỡi ngựa và các loại hình thể thao khác."
Xem thêm

Hỏi đáp về Andrews Osborne Academy

Các thông tin cơ bản về trường Andrews Osborne Academy.
Andrews Osborne Academy là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Ohio, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1910, và hiện có khoảng 350 học sinh, với khoảng 25.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.andrewsosborne.org.
Trường Andrews Osborne Academy có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Andrews Osborne Academy cung cấp 13 môn AP.

Trường Andrews Osborne Academy cũng có 60% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Andrews Osborne Academy thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2020-2022, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: University of Chicago, University of Pennsylvania, Northwestern University, Cornell University và University of California: Berkeley.
Yêu cầu tuyển sinh của Andrews Osborne Academybao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Andrews Osborne Academycũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Andrews Osborne Academy là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Andrews Osborne Academy cho năm 2024 là $65,635 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admissions@andrewsosborne.org .
Trường Andrews Osborne Academy toạ lạc tại đâu?
Trường Andrews Osborne Academy toạ lạc tại bang Bang Ohio , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Cleveland, có khoảng cách chừng 20. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Cleveland Hopkins International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Andrews Osborne Academy trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Andrews Osborne Academy nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 180 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Andrews Osborne Academy cũng được 125 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Andrews Osborne Academy?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Andrews Osborne Academy trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Andrews Osborne Academy tại địa chỉ: http://www.andrewsosborne.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 440-942-3600.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Andrews Osborne Academy?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Gilmour Academy, Western Reserve Academy and Grand River Academy.

Thành phố chính gần trường nhất là Cleveland. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Cleveland.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Andrews Osborne Academy là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Andrews Osborne Academy là B.

Đánh giá theo mục của trường Andrews Osborne Academy bao gồm:
B Tốt nghiệp
B Học thuật
B Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
B+ Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Cleveland, tên chính thức là Thành phố Cleveland, là một thành phố thuộc tiểu bang Ohio của nước Mỹ và là quận lỵ của Quận Cuyahoga. Được chỉ định là thành phố toàn cầu bới Mạng lưới Nghiên cứu Toàn cầu hóa và Thành phố Thế giới, Cleveland là nơi có nhiều tổ chức văn hóa lớn, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cleveland, Dàn nhạc Cleveland, Quảng trường Playhouse và Đại sảnh Danh vọng Rock và Roll.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 793
Chi phí sinh hoạt Thấp hơn trung bình cả nước 6%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()