Năm thành lập
Năm thành lập trường biểu thị thời gian hoạt động, là cột mốc đánh dấu điểm khởi đầu cho cam kết đào tạo của một cơ sở giáo dục. Nhiều trường nội trú Mỹ thể hiện lịch sử lâu đời đến hàng trăm năm của mình qua con số này. Trong số các trường này, Học viện West Nottingham đã được thành lập từ hơn 280 năm trước tại Maryland, theo đó đây chính là trường nội trú cổ nhất tại Hoa Kỳ. Di sản lớn về học thuật phản ánh những cống hiến bền vững của nhà trường trong cam kết nuôi dưỡng sự phát triển của học sinh qua nhiều thế hệ.
Rank
School Name
Năm thành lập

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng