Tỉ lệ học sinh/giáo viên
Tỉ lệ học sinh/giáo viên mang nghĩa rộng hơn sĩ số lớp. Con số này bao hàm mức độ sẵn sàng và những hỗ trợ mà học sinh có được từ phía các thầy cô. Chỉ số này thuần tuý cho thấy số học sinh mà mỗi giáo viên phụ trách. Tỉ lệ học sinh/giáo viên thấp sẽ giúp giáo viên có khối lượng công việc ít hơn, từ đó giúp các thầy cô có thêm thời gian để quan tâm đến mỗi học sinh. Con số này cũng cho thấy khả năng hỗ trợ cá nhân mà các giáo viên có thể thực hiện nhằm giúp học sinh phát triển phù hợp về học lực và tính cách.
Rank
School Name
Tỉ lệ học sinh/giáo viên

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng