Tỉ lệ học sinh quốc tế
Con số này thể hiện tỉ lệ học sinh đến từ các quốc gia khác so với tổng sĩ số của trường. Học tập tại trường nội trú Mỹ đem lại cho học sinh nhiều lợi thế, điển hình là tiếp xúc với bạn bè đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. Tỉ lệ học sinh quốc tế trung bình tại các trường nội trú khoảng 21%, phản ánh tính đa sắc của một cộng đồng toàn cầu. PHHS quốc tế có thể dễ dàng nhận diện nhóm quốc tịch của mình trong khoảng 25 nhóm khác nhau, qua đó củng cố tính đa văn hoá của môi trường học tập.
Rank
School Name
Tỉ lệ học sinh quốc tế

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng