Sĩ số học sinh
Con số này bao gồm tổng số học sinh toàn thời gian hoặc số tuyển sinh tương đương tại trường. Trong bối cảnh một trường nội trú, số này không chỉ gồm học sinh nội trú mà còn bao hàm lượng học sinh ngoại trú là thành viên của cộng đồng lân cận. Sĩ số tổng phản ánh sự đa dạng của học sinh, trong đó có cả nhóm học sinh địa phương; điều này giúp nuôi dưỡng cảm giác kết nối trong môi trường học đường.
Rank
School Name
Sĩ số học sinh

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng