Quỹ đóng góp
Quỹ đóng góp là khoản tiền tài trợ cần thiết giúp các trường duy trì sự ổn định, và là phần quan trọng trong sức khoẻ tài chính của các trường này. Khác với nhóm trường công, trường tư nội trú phải dựa vào học phí và lợi tức đầu tư từ quỹ đóng góp. Các trường có số lượng học sinh lớn và lịch sử lâu đời thường cũng sẽ có nguồn quỹ lớn hơn qua nhiều năm đóng góp từ cộng đồng cựu học sinh. Lượng quỹ trung bình của các trường nội trú Mỹ thường vào khoảng 80 triệu USD, đảm bảo tài chính cho các hoạt động dạy học. Đáng chú ý, học viện Phillips Exeter nắm giữ quỹ đóng góp ấn tượng với 1,3 tỉ USD, giúp nhà trường tận tâm xây dựng thành tích học tập và thành công lâu dài cho học sinh.
Rank
School Name
Quỹ đóng góp
$633.3 million
$475 million
$451 million
$440 million
$324 million
$322 million
$301.5 million
$261.1 million
$226.7 million
$206 million
$199.2 million
$163 million
$150 million
$150 million
$146.4 million
$145 million
$135 million
$130.3 million
$120 million
$109 million
$101.95 million
$100 million
$90 million
$83 million
$80 million
$79.2 million
$72.9 million
$70.5 million
$69 million
$64.5 million
$62 million
$60 million
$57.65 million
$57 million
$56.3 million
$56 million
$50 million
$48.8 million
$48 million
$48 million
$45 million
$45 million
$37 million
$35 million
$32 million
$32 million

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng