Sĩ số lớp
Sĩ số lớp liên quan đến số học sinh mà giáo viên trực tiếp làm việc trong một thời gian giảng dạy nhất định. Sĩ số trung bình ở trường nội trú thường khoảng 12 em mỗi lớp. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định lợi ích của lớp học quy mô nhỏ, đồng thời giáo viên cũng bày tỏ sự đồng thuận rằng việc có ít học sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc kiến tạo môi trường học tập đa chiều, phong phú. Một lớp học quy mô nhỏ cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên, cải thiện chất lượng các hoạt động giáo dục diễn ra trong lớp.
Rank
School Name
Sĩ số lớp

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng