Or via social:
Admission office admission@ves.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A
Học thuật A
Ngoại khóa A-
Cộng đồng B
Đánh giá A
Kể từ khi thành lập, sứ mệnh của VES là cung cấp cho mỗi học sinh sự quan tâm và nguồn lực cần thiết để các em phát huy hết tiềm năng của mình trong trường học, đại học và cuộc sống. VES có một chương trình giảng dạy toàn diện, đội ngũ giáo viên truyền cảm hứng và cộng đồng hỗ trợ để khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn học sinh trưởng thành. Khuôn viên xinh đẹp của Virginia Episcopal School rộng 160 mẫu Anh. Quy mô lớp học nhỏ và giáo viên đầy nhiệt huyết mang đến cho học sinh một môi trường thú vị và tương tác.
Xem thêm
Trường Virginia Episcopal School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School Virginia Episcopal School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$74100
Sĩ số học sinh
265
Học sinh quốc tế
23%
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$40 Million
Số môn học AP
16
Điểm SAT
1350
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Vietnam


Tài liệu trường học


Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại Virginia Episcopal School.
Tổng chi phí
$77,800
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $77,800 Bắt buộc
#2 Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
Tổng chi phí: $77,800
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2018-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 3
#7 Johns Hopkins University 4
#10 Duke University 1
#12 Dartmouth College 1
#13 Vanderbilt University 1
#15 Rice University 2
#15 Washington University in St. Louis 1
#17 Cornell University 1
#18 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Berkeley 4
#20 University of California: Los Angeles 1
LAC #4 Swarthmore College 3
#25 New York University 5
#25 University of Southern California 2
#25 University of Virginia 22
LAC #5 Wellesley College 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 12
#29 Wake Forest University 9
#32 Tufts University 1
#32 University of California: Santa Barbara 3
#34 University of California: Irvine 2
#34 University of California: San Diego 2
#38 University of California: Davis 1
#41 Boston University 1
#44 Case Western Reserve University 3
#44 Northeastern University 2
#44 Tulane University 1
#49 University of Georgia 4
#51 Purdue University 1
#55 Rhodes College 1
#55 University of Washington 3
LAC #11 Washington and Lee University 8
#62 George Washington University 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 13
LAC #13 Vassar College 1
#70 Wofford College 5
#72 American University 1
#72 North Carolina State University 9
#72 Southern Methodist University 5
LAC #15 Davidson College 1
#77 Clemson University 5
#83 Stevens Institute of Technology 1
#85 Washington College 1
#89 Brigham Young University 1
#89 Elon University 11
#89 Howard University 2
LAC #18 Barnard College 1
LAC #18 Haverford College 1
#94 Hampden-Sydney College 5
Auburn University 2
#105 Drexel University 2
#105 University of Utah 1
#111 Birmingham-Southern College 1
#115 University of South Carolina: Columbia 11
#120 Roanoke College 2
LAC #24 Colby College 1
#137 George Mason University 2
#137 University of Alabama 6
#137 University of Kentucky 1
LAC #29 Harvey Mudd College 1
#149 University of Mary Washington 3
#151 James Madison University 7
#151 Simmons University 1
#151 University of Mississippi 7
#166 Virginia Commonwealth University 3
LAC #39 Denison University 1
LAC #39 Lafayette College 1
LAC #39 Skidmore College 1
#202 University of North Carolina at Wilmington 2
LAC #45 Furman University 1
#234 East Carolina University 5
#234 Pace University 1
#234 West Virginia University 1
LAC #51 Dickinson College 3
LAC #51 The University of the South 7
LAC #61 Gettysburg College 2
Appalachian State University 3
Central Virginia Community College 1
Coastal Carolina University 1
College of Charleston 5
College of Saint Rose 1
College of William and Mary 9
Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus 1
Fairmont State University 1
Guilford College 1
Harford Community College 1
High Point University 1
Liberty University 1
McGill University 1
Millikin University 1
Norfolk State University 1
North Carolina Central University 1
Ohio State University: Columbus Campus 1
Penn State University Park 2
Rollins College 1
The King's College 1
Universidad Anahuac 3
University of British Columbia 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 3
University of Lynchburg 5
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2019 2016-2018 2017 Tổng số
Tất cả các trường 211 34 27 32 19
#1 Princeton University 3 1 4
#3 Stanford University 1 1
#7 Johns Hopkins University 4 2 6
#10 Duke University 1 1 2
#12 Dartmouth College 1 1 2
#13 Vanderbilt University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 1 1 3
#15 Rice University 2 1 3
#17 Cornell University 1 1 2
#18 Columbia University 1 1
#18 University of Notre Dame 1 1 2
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#20 University of California: Berkeley 4 1 5
#22 Emory University 2 2
#25 University of Virginia 22 4 6 4 36
#25 New York University 5 1 1 2 2 11
#25 University of Southern California 2 1 3
#29 Wake Forest University 9 3 3 15
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 12 4 4 5 1 26
#32 Tufts University 1 1 2
#32 University of California: Santa Barbara 3 3
#34 University of California: Irvine 2 2
#34 University of California: San Diego 2 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 2 2
#38 University of California: Davis 1 1
#41 Boston University 1 1 2 4
#44 Case Western Reserve University 3 2 1 6
#44 Tulane University 1 1 2
#44 Northeastern University 2 1 3
#49 University of Georgia 4 2 2 8
#51 Purdue University 1 1
#55 University of Washington 3 1 4
#55 Pepperdine University 1 1 2
#62 George Washington University 1 1
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 13 3 16
#67 Texas A&M University 1 1
#72 American University 1 1
#72 Southern Methodist University 5 1 6
#72 North Carolina State University 9 9
#77 Clemson University 5 5
#82 University of California: Santa Cruz 1 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 1 2
#89 Howard University 2 2
#89 Texas Christian University 1 1
#89 Brigham Young University 1 1 2
#89 Elon University 11 11
#97 Auburn University 2 2
#105 Drexel University 2 2
#105 University of Utah 1 1
#115 University of South Carolina: Columbia 11 4 15
#137 University of Alabama 6 1 1 8
#137 University of Kentucky 1 1
#137 George Mason University 2 2
#151 Simmons University 1 1
#151 University of Mississippi 7 1 8
#151 James Madison University 7 7
#166 Virginia Commonwealth University 3 3
#202 University of North Carolina at Wilmington 2 2
#234 East Carolina University 5 2 7
#234 West Virginia University 1 1
#234 Pace University 1 1 2
Liberty University 1 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 3
Penn State University Park 2 2
College of William and Mary 9 2 1 6 5 23
University of Illinois at Urbana-Champaign 3 1 1 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2019 2016-2018 2017 Tổng số
Tất cả các trường 54 8 9 14 3
#4 Swarthmore College 3 1 4
#5 Wellesley College 1 1 2
#11 Washington and Lee University 8 3 2 1 14
#13 Vassar College 1 1 1 3
#15 Davidson College 1 1 2
#18 Haverford College 1 1
#18 Wesleyan University 2 2 4
#18 University of Richmond 1 1
#18 Barnard College 1 1
#24 Colby College 1 1
#29 Harvey Mudd College 1 1 2
#37 Occidental College 2 1 3
#39 Lafayette College 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1 2
#39 Denison University 1 1
#45 Furman University 1 1
#51 The University of the South 7 4 3 14
#51 Dickinson College 3 3
#55 Rhodes College 1 1 2
#61 Gettysburg College 2 1 3
#70 Wofford College 5 5
#85 Washington College 1 1
#94 Hampden-Sydney College 5 1 6
#111 Birmingham-Southern College 1 1
#120 Roanoke College 2 1 3
#149 University of Mary Washington 3 1 4
Guilford College 1 1
The King's College 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2018-2022 2021 2019 2016-2018 2017 Tổng số
Tất cả các trường 2 0 0 0 0
#2 University of British Columbia 1 1
#3 McGill University 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(16)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
European History Lịch sử châu Âu
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
European History Lịch sử châu Âu
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Chemistry Hóa học
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Environmental Science Khoa học môi trường
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Physics B Vật lý B
United States History Lịch sử nước Mỹ
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(14)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Mountain Biking Xe đạp địa hình
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(30)
Alpha Order — Admissions
Ancient and Infernal Order of Prevaricators (Creative Writing Club)
Anime Club
Basia Librum (book club)
Bishop TV
Bishop Radio
Alpha Order — Admissions
Ancient and Infernal Order of Prevaricators (Creative Writing Club)
Anime Club
Basia Librum (book club)
Bishop TV
Bishop Radio
Board Game Club
Captain’s Club (Athletics and Leadership)
Chess Club
Cyber Security Club
Debate Club
DIG Bible Study
Garden Club
GSA
Green Team (Sustainability)
Library Club
Literary Journal
Mathematics Team
Model UN
Peer Tutoring
Pratfall Club
Publications:The Meteor student paper & The Vestige Yearbook
Quiz Bowl
Robotics
Rubik’s Cube Club
Sketchbook Club
Stock Market Club
TEAMS (Test of Engineering Aptitude
Math & Science Competition) Academic Team
Vestry
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(12)
Acting Diễn xuất
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Jazz Nhạc jazz
Music Theory Nhạc lý
Public Speaking Nói trước công chúng
Theater Nhà hát
Acting Diễn xuất
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Jazz Nhạc jazz
Music Theory Nhạc lý
Public Speaking Nói trước công chúng
Theater Nhà hát
Vocal Thanh nhạc
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Filmmaking Làm phim
Portfolio Bộ sưu tập
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Xem tất cả

Liên hệ Virginia Episcopal School


Admission office
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Virginia Episcopal School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

Liên kết đến trường

Nộp hồ sơ

Virginia Episcopal School là thành viên của cổng nộp hồ sơ SAO (The Standard Application Online) . Bạn có thể nộp hồ sơ tuyển sinh đến trường qua liên kết dưới đây.

Thông tin chung

Năm thành lập: 1916
Khuôn viên: 160 camp_size_unit
Tỷ lệ nội trú: 70%
Tôn giáo: Episcopal

Thông tin Tuyển sinh

Hạn nộp hồ sơ: 02/01
Phỏng vấn: Phỏng vấn tại trường, Zoom
Điểm thi được chấp nhận: Duolingo,SAT,PSAT
Mã trường:
TOEFL: 8110
SSAT: 7972

4.5/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 03/02/2021
VES có một bầu không khí học tập sôi động, các chương trình signature của trường cung cấp cho học sinh sự hỗ trợ toàn diện trên 4 khía cạnh. Ngoài ra, VES đã thành lập Trường đại học phụ huynh, mở vào mùa thu và mùa xuân tại khuôn viên trường, nhằm giúp phụ huynh hiểu thêm về các chủ đề nóng hổi của thanh thiếu niên.
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 13/10/2019
"VES là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm của chúng tôi. Chúng tôi đã phỏng vấn trực tuyến với vợ thầy hiệu trưởng và ngay sau đó nhận được giấy báo nhập học. Nhà trường đã chủ động liên hệ và cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của một số phụ huynh có học sinh quốc tế đang theo học tại VES, thông qua tiếp xúc trực tiếp và giải đáp thắc mắc, chúng tôi đã quyết định chọn VES.

Khi đến trường đăng ký nhập học, tôi cảm nhận được sự sắp xếp chu đáo của nhà trường, các học sinh lớp trên dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên trường, ký túc xá đã được cải tạo, các gia đình thân thiện cũng là cựu học sinh của trường. Ngoài ra, trường chỉ cách trung tâm Lynchburg chưa đầy 10 phút nên việc mua sắm, cải thiện bữa ăn rất thuận tiện.

Phương pháp học tập ở VES rất bài bản, chẳng hạn học tiếng Anh, đối với về cuốn sách ""Giấc mộng đêm hè"" của Shakespeare, học sinh không chỉ được yêu cầu đọc mà còn phải làm dự án, viết và đặc biệt nhất là xem kịch (điều này khá thuận tiện vì VES khá gần với thành phố) để hiểu một cách toàn diện vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn học, tôi tin rằng sẽ rất có ích cho các con.
Mỗi quý có thể lựa chọn các chương trình thể thao theo sở thích và thế mạnh của học sinh. Hầu như tuần nào cũng có các cuộc thi, sự chuyên nghiệp và tận tâm của các giáo viên thể dục cũng rất ấn tượng.

Hàng tuần nhà trường sẽ kịp thời gửi email giới thiệu các hoạt động của trường, phụ huynh có thể xem phản hồi của giáo viên từng bộ môn về quá trình học tập của con mình. Trong các cuộc giao tiếp hàng tuần, tôi thấy nụ cười của con ngày càng tươi tắn và tự tin hơn, và ngày càng chắc chắn hơn về lựa chọn ban đầu của mình."
Xem thêm

Hỏi đáp về Virginia Episcopal School

Các thông tin cơ bản về trường Virginia Episcopal School.
Virginia Episcopal School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang Virginia, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1916, và hiện có khoảng 265 học sinh, với khoảng 23.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.ves.org.
Trường Virginia Episcopal School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Virginia Episcopal School cung cấp 16 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 41 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Virginia Episcopal School cũng có 80% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Virginia Episcopal School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 12.42% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 19.09% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 1.52% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Virginia Episcopal School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Virginia Episcopal School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Virginia Episcopal Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Virginia Episcopal School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Virginia Episcopal School cho năm 2024 là $77,800 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@ves.org .
Trường Virginia Episcopal School toạ lạc tại đâu?
Trường Virginia Episcopal School toạ lạc tại bang Bang Virginia , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Raleigh, có khoảng cách chừng 120. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Raleigh-Durham International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Virginia Episcopal School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Virginia Episcopal School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 71 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Virginia Episcopal School cũng được 457 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Virginia Episcopal School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Virginia Episcopal School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Virginia Episcopal School tại địa chỉ: http://www.ves.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 434-385-3607.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Virginia Episcopal School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Hargrave Military Academy, Chatham Hall and Fishburne Military School.

Thành phố chính gần trường nhất là Raleigh. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Raleigh.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Virginia Episcopal School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Virginia Episcopal School là A.

Đánh giá theo mục của trường Virginia Episcopal School bao gồm:
A Tốt nghiệp
A Học thuật
A- Ngoại khóa
B Cộng đồng
A Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Raleigh là thủ phủ của tiểu bang Bắc Carolina. Nơi này nổi tiếng với với các trường đại học, bao gồm Đại học bang Bắc Carolina. Số lượng các tổ chức công nghệ và học thuật xung quanh Raleigh, Chapel Hill và Durham khiến khu vực này được gọi là Tam giác Nghiên cứu. Tòa nhà North Carolina State Capitol là một tòa nhà theo phong cách Phục hưng Hy Lạp thế kỷ 19 với bức tượng George Washington trong trang phục của một vị tướng La Mã đặt bên trong nhà tròn.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 2,827
Chi phí sinh hoạt Thấp hơn trung bình cả nước 4%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
(0)