Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A
Học thuật B+
Ngoại khóa A
Cộng đồng A+
Đánh giá B+
Mục tiêu của trường là khuyến khích học sinh theo đuổi sự vượt trội về cả đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất, hình thành một cộng đồng đa dạng, nơi mỗi học sinh có thể đạt được sự thành công và đóng góp cho lợi ích chung. Trường cung cấp một chương trình dự bị đại học khắt khe, đầy thách thức, thu hút học sinh từ tất cả các hoàn cảnh xã hội, chủng tộc, điều kiện kinh tế và nền tảng học vấn đa dạng.
Xem thêm
Thông Tin Trường Thayer Academy Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy Thayer Academy

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
705
Học sinh quốc tế
3%
Tỷ lệ giáo viên cao học
73%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$50 Million
Số môn học AP
16
Điểm SAT
1230
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 5-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Massachusetts Institute of Technology 1
#3 Yale University 1
#12 Dartmouth College 1
#15 Rice University 1
#15 Washington University in St. Louis 1
#18 Columbia University 1
#18 University of Notre Dame 1
#22 Georgetown University 2
#25 New York University 2
#25 University of Southern California 1
#25 University of Virginia 1
LAC #5 Wellesley College 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#29 Wake Forest University 2
#32 Tufts University 1
#36 Boston College 11
#36 University of Rochester 1
#41 Boston University 2
#44 Northeastern University 2
#44 Tulane University 4
#51 Purdue University 1
#55 Florida State University 1
#55 Santa Clara University 2
#55 University of Miami 5
LAC #11 Washington and Lee University 1
#62 George Washington University 1
#62 Syracuse University 5
#67 Worcester Polytechnic Institute 2
#68 St. Lawrence University 3
#72 American University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#72 Southern Methodist University 2
LAC #15 Hamilton College 1
#76 Allegheny College 1
#89 Elon University 2
#89 Howard University 1
#89 Stonehill College 2
LAC #18 Barnard College 1
LAC #18 Colgate University 2
LAC #18 University of Richmond 1
#115 Fairfield University 1
LAC #24 Colby College 1
LAC #25 Bates College 1
#137 University of Alabama 2
#137 University of Central Florida 1
LAC #33 College of the Holy Cross 4
LAC #33 Pitzer College 1
LAC #33 Scripps College 1
#166 Quinnipiac University 1
#182 Belmont University 1
LAC #39 Skidmore College 1
LAC #39 Trinity College 5
#219 University of Maine 1
#234 University of Massachusetts Boston 1
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1
LAC #51 Dickinson College 1
LAC #61 Gettysburg College 1
Bryant University 2
Catawba College 1
Clark Atlanta University 1
Emmanuel College-Boston-MA 1
Endicott College 1
High Point University 1
Jacksonville University 1
Marist College 1
Massachusetts Maritime Academy 1
Merrimack College 2
Nichols College 1
Providence College 7
Saint Anselm College 1
Saint Joseph's University 1
Salve Regina University 1
Southern New Hampshire University 1
Union College 2
United States Military Academy 1
University of Colorado Boulder 2
University of Maryland: Baltimore County 1
University of Maryland: College Park 1
University of St. Andrews 1
University of Tampa 3
Wentworth Institute of Technology 3
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021 2019 2018 2011-2016 2010-2014 Tổng số
Tất cả các trường 74 69 59 272 202
#1 Princeton University 3 2 5
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 1 3
#3 Yale University 1 2 1 4
#3 Harvard College 2 1 3 3 9
#7 Johns Hopkins University 2 2
#7 University of Pennsylvania 1 4 4 9
#10 Duke University 1 2 3 2 8
#10 Northwestern University 2 1 2 2 7
#12 Dartmouth College 1 1 1 1 4
#13 Vanderbilt University 1 3 3 7
#13 Brown University 3 2 3 1 9
#15 Rice University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 1 2 1 5
#17 Cornell University 4 3 7
#18 University of Notre Dame 1 1 1 3
#18 Columbia University 1 1 1 3
#22 Emory University 1 1 2
#22 Carnegie Mellon University 1 1 1 3
#22 Georgetown University 2 3 3 8
#25 University of Michigan 1 8 9
#25 New York University 2 2 3 9 9 25
#25 University of Virginia 1 1 2
#25 University of Southern California 1 1 1 1 1 5
#29 Wake Forest University 2 2 3 3 10
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1
#32 Tufts University 1 2 1 6 6 16
#34 University of California: Irvine 1 1
#34 College of William and Mary 1 1
#34 University of California: San Diego 1 1 2
#36 Boston College 11 1 5 35 27 79
#36 University of Rochester 1 1 1 2 5
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#38 University of Texas at Austin 1 1
#41 Boston University 2 1 21 16 40
#44 Brandeis University 1 7 5 13
#44 Tulane University 4 2 2 4 3 15
#44 Northeastern University 2 6 2 29 23 62
#44 Case Western Reserve University 1 1 2
#47 Penn State University Park 1 1
#51 Lehigh University 2 2
#51 Purdue University 1 1 1 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 6 6 12
#55 Pepperdine University 1 1
#55 Santa Clara University 2 2
#55 University of Miami 5 2 2 5 2 16
#55 Florida State University 1 1
#55 University of Washington 1 1 1 3
#62 University of Pittsburgh 1 1 2
#62 Syracuse University 5 3 5 16 14 43
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 2
#62 George Washington University 1 1 4 14 13 33
#67 Worcester Polytechnic Institute 2 2 5 3 12
#67 University of Massachusetts Amherst 4 9 13
#67 University of Connecticut 1 3 3 7
#72 Southern Methodist University 2 5 7
#72 American University 1 2 1 4
#72 Indiana University Bloomington 1 2 3
#72 Fordham University 3 7 4 14
#72 Rutgers University 1 1
#77 Clemson University 1 5 5 11
#77 Michigan State University 1 1 2
#77 Loyola Marymount University 1 1
#89 Elon University 2 4 6
#89 Texas Christian University 1 1 2
#89 University of Delaware 1 3 3 7
#89 Howard University 1 1
#97 University of San Diego 2 2
#97 Clark University 1 1 2
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 1 2
#105 Drexel University 1 4 3 8
#105 University of Denver 1 1 3 5
#115 Loyola University Chicago 1 1
#115 Fairfield University 1 3 4
#121 Arizona State University 1 1
#121 University of Vermont 4 3 3 10
#137 University of Tulsa 1 1 2
#137 University of Central Florida 1 1
#137 University of Alabama 2 1 2 1 6
#166 Quinnipiac University 1 1
#166 University of Hawaii at Manoa 1 1
#176 Catholic University of America 1 1
#176 University of Massachusetts Lowell 1 1
#182 University of Rhode Island 1 1
#182 Belmont University 1 1
#219 Sacred Heart University 1 1
#219 University of Maine 1 1 2
#234 University of Hartford 2 2
#234 University of Massachusetts Dartmouth 1 1
#234 University of Massachusetts Boston 1 1 2
University of Maryland: College Park 1 1
University of Colorado Boulder 2 1 3 8 14
Clark Atlanta University 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021 2019 2018 2011-2016 2010-2014 Tổng số
Tất cả các trường 32 21 14 122 108
#1 Williams College 1 1 2
#2 Amherst College 1 1 2
#5 Wellesley College 1 1 2
#6 United States Naval Academy 1 1 2
#6 Carleton College 1 1
#6 Bowdoin College 2 5 3 10
#11 Middlebury College 1 5 5 11
#11 Washington and Lee University 1 1
#13 Vassar College 1 1 1 3
#15 Hamilton College 1 3 2 6
#15 Davidson College 1 1
#18 Wesleyan University 5 4 9
#18 University of Richmond 1 1 1 3 6
#18 Colgate University 2 2 2 6
#18 Barnard College 1 1
#24 Colby College 1 1 1 13 13 29
#25 Bates College 1 1 5 4 11
#27 Colorado College 1 4 3 8
#31 Bryn Mawr College 3 3 6
#31 Kenyon College 1 1
#33 College of the Holy Cross 4 2 1 6 6 19
#33 Scripps College 1 1
#33 Pitzer College 1 1 1 3
#36 Mount Holyoke College 1 1 1 3
#37 Occidental College 3 3 6
#37 Bucknell University 1 1 9 3 14
#38 Union College 5 4 9
#39 Lafayette College 3 3 6
#39 Trinity College 5 3 2 20 18 48
#39 Skidmore College 1 1 6 6 14
#40 Franklin & Marshall College 1 2 3
#51 Dickinson College 1 1 6 5 13
#51 The University of the South 1 1 2
#55 Connecticut College 1 6 6 13
#60 Bard College 1 1
#61 Gettysburg College 1 5 6
#68 St. Lawrence University 3 3
#72 Hobart and William Smith Colleges 2 2
#76 Allegheny College 1 1
#89 Stonehill College 2 1 3
#130 Eckerd College 1 1
Union College 2 2
United States Military Academy 1 1 2 2 6
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021 2019 2018 2011-2016 2010-2014 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#33 University of St. Andrews 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(16)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Computer Science A Khoa học máy tính A
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Computer Science A Khoa học máy tính A
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Environmental Science Khoa học môi trường
Latin Tiếng Latin
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
United States History Lịch sử nước Mỹ
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Microeconomics Kinh tế vi mô
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(19)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Crew Đua thuyền
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Flag Football Bóng bầu dục giật cờ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Gymnastics Thể dục dụng cụ
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Lacrosse Bóng vợt
Skiing Trượt tuyết
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(10)
Dance Khiêu vũ
Jazz Nhạc jazz
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Production Sản xuất
Theater Nhà hát
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Dance Khiêu vũ
Jazz Nhạc jazz
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Production Sản xuất
Theater Nhà hát
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Pottery Nghệ thuật gốm
Web Design Thiết kế web
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(45)
Anime Club
Assisting the Elderly
Business Club
Challengers Club
Coding Club
Cradles to Crayons
Anime Club
Assisting the Elderly
Business Club
Challengers Club
Coding Club
Cradles to Crayons
Creative Writing Club
Discipline Committee
Doctors Without Borders
Drama Club
Father Bill’s
Film Club
Fishing
French Club
Future Medical Professionals
Games Club
Gardening Club of Thayer
Habitat for Humanity
Help a Hero (supporting our troops)
ISOKAN
Mathletes
Model UN
OMEGA
Operation Smile
Perfect Pals
Project DEEP
Photography Club
Ping Pong Club
Robotics Club
SALSA
Special Olympics
QUEST
QUEST Teacher Program
Speech & Debate
Student Government
Sustainable Environment
TAPAWS (Peer Tutoring)
TA Transfer Admissions Council
TA Stage Crew
Tour Guides
Trivia Team
"Voice" - Student Magazine
Womens Empowerment Club
Yearbook
"Black and Orange"
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Dana Hall School
Nổi bật
Trường nội trú
Portsmouth Abbey School

5.0/5 1 bình luận

Người dùng FindingSchool tại châu Á 29/11/2019
"- Vị trí thuận lợi, chỉ cách trung tâm thành phố Boston 20 phút.
- Trường cung cấp một chương trình dự bị đại học khắt khe và đầy thách thức, thu hút học sinh từ các nhóm xã hội, chủng tộc, kinh tế và nền tảng giáo dục đa dạng. Nhà trường cam kết tạo điều kiện cho học sinh phát huy hết tiềm năng của mình và không ngừng nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm trong thời gian học tập và trong cuộc sống tương lai của các em.
- Hoạt động nghệ thuật phong phú và đặc sắc, với 6 buổi biểu diễn sân khấu được tổ chức hàng năm, với 12 ban nhạc, 4 dàn hợp xướng và 12 nhóm nhảy, cung cấp 15 khóa học tự chọn về nghệ thuật thị giác, kịch, nhạc và vũ đạo, và cung cấp thanh nhạc 1 kèm 1 và Bài học nhạc cụ.
- Trường cung cấp hơn 65 hoạt động ngoại khóa khác nhau, bao gồm các câu lạc bộ và dịch vụ cộng đồng. "
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()