Florida

Florida là tiểu bang cực đông nam nước Mỹ, với một bên là Đại Tây Dương và một bên là vịnh Mexico. Tiểu bang có hàng trăm dặm bãi biển. Thành phố Miami được biết đến với những ảnh hưởng văn hóa Mỹ Latinh và bối cảnh nghệ thuật độc đáo, cũng như cuộc sống về đêm, đặc biệt là ở South Beach cao cấp. Orlando nổi tiếng với các công viên giải trí, trong đó có Walt Disney World.

Dân số (2022)
21,780,000
Diện tích (km2)
170304
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022)
83,136   18.29% (5 năm qua)
Thành phố chính

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng