A+ FS Tổng hợp
A+ Tốt nghiệp
A Học thuật
A+ Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
A- Đánh giá
Noble & Greenough School là một cộng đồng giảng dạy và học tập nghiêm ngặt, không ngừng truyền cảm hứng cho mọi người vì lợi ích cộng đồng. Thông qua việc dạy và học, chúng tôi không ngừng thúc đẩy học sinh nhận ra tiềm năng lớn nhất của bản thân các em, với tôn chỉ giúp đỡ người khác cũng là mục tiêu của chính mình.
Noble & Greenough School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
630
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Tỷ lệ giáo viên cao học
60%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp (2018-2022)
1 Princeton University 14 người
1 University of Oxford 1 người
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người
3 Đại học Harvard 52 người
3 Stanford University 4 người
Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp (2020)
2 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
781-326-3700
Thông tin cơ bản
14
Không hỗ trợ
Ngoại trú
7-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$57,650
Số người
630
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
60%
SAT
1445
Năm thành lập
1866
Quy mô lớp học
12
Quỹ alumni
$206,349/người
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng