Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp A-
Học thuật B+
Ngoại khóa A-
Cộng đồng B
Đánh giá B
The Benjamin School có nhiệm vụ là cung cấp một nền giáo dục dự bị đại học đầy thử thách cho một nhóm học sinh đa dạng, trong một cộng đồng được tổ chức và giàu sự quan tâm. Nhà trường khuyến khích học sinh nắm vững các kỹ năng học tập, giao tiếp và phán đoán lựa chọn, đồng thời cổ vũ các em phát triển về các mặt trí tuệ, xã hội, đạo đức và thể chất để phát huy hết tiềm năng của mình.
Xem thêm
Thông Tin Trường The Benjamin School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
1212
Học sinh quốc tế
1%
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
25
Điểm SAT
1250
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú PreK-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#2 Columbia University 1
#2 Harvard College 1
#5 Yale University 1
#6 Stanford University 1
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 Duke University 1
#9 Johns Hopkins University 1
#9 Northwestern University 1
LAC #2 Amherst College 1
#13 Dartmouth College 1
#14 Brown University 1
#14 Vanderbilt University 1
#14 Washington University in St. Louis 1
#17 Cornell University 1
#17 Rice University 1
#19 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#21 Emory University 1
#22 University of California: Berkeley 1
#23 Georgetown University 1
#23 University of Michigan 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 1
#27 University of Southern California 1
#28 New York University 1
#28 Tufts University 1
#28 University of California: Santa Barbara 1
#28 University of Florida 1
#28 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#28 Wake Forest University 1
LAC #6 Bowdoin College 1
LAC #6 United States Naval Academy 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 1
#38 University of Texas at Austin 1
#40 College of William and Mary 1
LAC #8 Claremont McKenna College 1
#42 Boston University 1
#42 Brandeis University 1
#42 Tulane University 1
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1
#48 University of Georgia 1
#49 Lehigh University 1
#49 Northeastern University 1
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1
#49 Purdue University 1
#49 Villanova University 1
#55 Florida State University 1
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#55 Rhodes College 1
#55 University of Miami 1
LAC #11 Washington and Lee University 1
#57 Penn State University Park 1
#59 Syracuse University 1
#59 University of Maryland: College Park 1
#59 University of Washington 1
#62 Rutgers University 1
#63 George Washington University 1
#63 University of Connecticut 1
LAC #13 Davidson College 1
#68 Fordham University 1
#68 Indiana University Bloomington 1
#68 Southern Methodist University 1
#68 Texas A&M University 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1
#75 Clemson University 1
#75 Loyola Marymount University 1
#75 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#76 College of Wooster 1
#79 American University 1
#79 North Carolina State University 1
#83 Elon University 1
#83 Texas Christian University 1
LAC #17 Barnard College 1
LAC #17 Colby College 1
LAC #17 Colgate University 1
LAC #17 Smith College 1
#93 University of Delaware 1
#93 University of Denver 1
Auburn University 1
#99 University of Oregon 1
#99 University of Utah 1
#103 Drexel University 1
#103 Loyola University Chicago 1
#103 Miami University: Oxford 1
#103 Temple University 1
#103 University of Arizona 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#103 University of South Florida 1
#104 University of Colorado Boulder 1
LAC #22 University of Richmond 1
#111 Goucher College 1
Arizona State University 1
#117 Rochester Institute of Technology 1
#117 University of South Carolina: Columbia 1
#117 University of Vermont 1
#122 Chapman University 1
#122 University of Missouri: Columbia 1
#127 Seton Hall University 1
#130 Eckerd College 1
LAC #26 Colorado College 1
#137 University of Alabama 1
#137 University of Central Florida 1
#139 University of St. Thomas 1
LAC #30 Bryn Mawr College 1
LAC #30 Kenyon College 1
#151 Florida International University 1
#151 James Madison University 1
#151 University of Mississippi 1
#166 Hofstra University 1
#166 Mercer University 1
LAC #35 College of the Holy Cross 1
#182 University of Louisville 1
LAC #38 Skidmore College 1
#202 Florida Institute of Technology 1
#202 Loyola University New Orleans 1
LAC #42 Denison University 1
#219 Keiser University 1
#219 University of North Carolina at Charlotte 1
LAC #45 Union College 1
LAC #46 Furman University 1
LAC #46 Trinity College 1
#234 Bellarmine University 1
#234 Suffolk University 1
LAC #50 Connecticut College 1
LAC #50 Dickinson College 1
#263 Florida Atlantic University 1
#263 University of Missouri: Kansas City 1
#263 University of North Florida 1
Appalachian State University 1
ave maria university 1
Babson College 1
Bryant University 1
College of Charleston 1
Columbia College Chicago 1
Dean College 1
Emerson College 1
Flagler College 1
Florida Gulf Coast University 1
Georgetown College 1
Heidelberg University 1
High Point University 1
Holy Cross College 1
Indian River State College 1
Jacksonville University 1
John Carroll University 1
Louisiana State University at Eunice 1
Oxford College of Emory University 1
Palm Beach Atlantic University 1
Palm Beach State College 1
Piedmont College 1
Pratt Institute 1
Rollins College 1
Salve Regina University 1
Santa Fe College 1
Santa Monica College 1
Savannah College of Art and Design 1
Stetson University 1
Tallahassee Community College 1
The New School College of Performing Arts 1
Towson University 1
United States Merchant Marine Academy 1
University of North Georgia 1
University of Tampa 1
Valdosta State University 1
Valencia College 1
Wheaton College 1
Winthrop University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2020 2019 2018 2013-2017 Tổng số
Tất cả các trường 107 77 80 46 53
#1 Princeton University 1 2 3
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1
#3 Yale University 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#3 Harvard College 1 1
#3 Stanford University 1 1 trúng tuyển 1 3
#6 University of Chicago 1 1 2
#7 University of Pennsylvania 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#10 Northwestern University 1 1 2
#10 Duke University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#12 Dartmouth College 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#13 Brown University 1 4 1 trúng tuyển 1 7
#13 Vanderbilt University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#15 Rice University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 1 1 trúng tuyển 3
#17 Cornell University 1 1 1 3
#18 University of Notre Dame 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#18 Columbia University 1 3 1 trúng tuyển 1 6
#20 University of California: Los Angeles 1 1 trúng tuyển 2
#20 University of California: Berkeley 1 1
#22 Emory University 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#22 Carnegie Mellon University 1 1
#22 Georgetown University 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#25 New York University 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#25 University of Southern California 1 2 2 1 trúng tuyển 1 7
#25 University of Virginia 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#25 University of Michigan 1 1 trúng tuyển 1 3
#29 Wake Forest University 1 2 2 1 trúng tuyển 1 7
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 trúng tuyển 1 3
#29 University of Florida 1 3 9 1 trúng tuyển 1 15
#32 Tufts University 1 1 2 1 5
#32 University of California: Santa Barbara 1 1 1 3
#34 University of California: San Diego 1 1 2
#36 Boston College 1 1 2 1 trúng tuyển 1 6
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Texas at Austin 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#40 College of William and Mary 1 1 1 3
#41 Boston University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#44 Brandeis University 1 1 1 3
#44 Georgia Institute of Technology 1 1
#44 Tulane University 1 1 4 1 trúng tuyển 1 8
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 1 5 1 trúng tuyển 1 8
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 2
#49 University of Georgia 1 1 trúng tuyển 1 3
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#51 Villanova University 1 2 1 4
#51 Purdue University 1 1 trúng tuyển 1 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1
#51 Lehigh University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#55 University of Miami 1 1 2 1 trúng tuyển 1 6
#55 University of Washington 1 1 trúng tuyển 1 3
#55 Florida State University 1 7 7 1 trúng tuyển 16
#57 Penn State University Park 1 1
#59 University of Maryland: College Park 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#62 Rutgers University 1 1 2
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 2 1 trúng tuyển 4
#62 University of Pittsburgh 1 1
#62 Syracuse University 1 1 trúng tuyển 1 3
#62 George Washington University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#67 University of Connecticut 1 1 2
#67 Texas A&M University 1 1
#72 Southern Methodist University 1 3 2 1 trúng tuyển 7
#72 North Carolina State University 1 1 2
#72 Indiana University Bloomington 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#72 Fordham University 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#72 American University 1 1 1 trúng tuyển 3
#77 Michigan State University 1 1
#77 Clemson University 1 1 4 6
#77 Loyola Marymount University 1 1
#83 University of Iowa 1 1
#89 Elon University 1 1
#89 Texas Christian University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#89 University of Delaware 1 1 1 3
#97 University of San Diego 1 1
#97 Auburn University 1 3 4
#97 University of South Florida 1 1 2
#103 University of California: Santa Cruz 1 1 2
#104 University of Colorado Boulder 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#105 University of Arizona 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 1 1 3
#105 University of Oregon 1 1 2
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 Drexel University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#105 University of Utah 1 1
#105 University of Denver 1 1 2
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1
#115 Loyola University Chicago 1 1 2
#121 University of Missouri: Columbia 1 1
#121 Chapman University 1 1 2
#121 Temple University 1 1
#121 Arizona State University 1 1 2
#121 University of Vermont 1 1
#137 University of Central Florida 1 1 1 3
#137 University of Alabama 1 2 2 1 6
#137 Seton Hall University 1 1
#139 University of St. Thomas 1 1
#151 James Madison University 1 1
#151 Florida International University 1 1
#151 University of Mississippi 1 1 1 3
#166 Mercer University 1 1 2
#166 Hofstra University 1 1
#182 University of Louisville 1 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1
#202 Florida Institute of Technology 1 1 1 3
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 1
#219 Keiser University 1 1
#234 Bellarmine University 1 1
#234 Suffolk University 1 1 2
#263 Florida Atlantic University 1 3 4 8
#263 University of Missouri: Kansas City 1 1 2
#263 University of North Florida 1 1 2
Florida Gulf Coast University 1 2 3
Valdosta State University 1 1 2
Palm Beach Atlantic University 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2020 2019 2018 2013-2017 Tổng số
Tất cả các trường 29 5 6 6 7
#2 Amherst College 1 1 trúng tuyển 2
#5 Wellesley College 1 1
#6 United States Naval Academy 1 1 2
#6 Bowdoin College 1 1 2
#9 Claremont McKenna College 1 1 2
#11 Washington and Lee University 1 1
#13 Vassar College 1 1
#13 Smith College 1 1 trúng tuyển 2
#15 Davidson College 1 1 1 3
#18 Colgate University 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#18 University of Richmond 1 1
#18 Barnard College 1 1
#23 Oberlin College 1 1
#24 Colby College 1 1 2
#27 Colorado College 1 1
#31 Bryn Mawr College 1 1 trúng tuyển 2
#31 Kenyon College 1 1 2
#33 College of the Holy Cross 1 1 trúng tuyển 2
#39 Skidmore College 1 1 2
#39 Denison University 1 1 2
#39 Trinity College 1 1 2
#45 Union College 1 1
#45 Furman University 1 1
#51 Dickinson College 1 1 trúng tuyển 1 3
#55 Rhodes College 1 1 2
#55 Connecticut College 1 1 2
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1
#76 College of Wooster 1 1
#111 Goucher College 1 1
#130 Eckerd College 1 1
Georgetown College 1 1
ave maria university 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(25)
Art History Lịch sử nghệ thuật
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Art History Lịch sử nghệ thuật
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
United States History Lịch sử nước Mỹ
Physics 1 Vật lý 1
Psychology Tâm lý học
World History Lịch sử thế giới
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Environmental Science Khoa học môi trường
Computer Science A Khoa học máy tính A
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Physics 2 Vật lý 2
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(15)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Bowling Bowling
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Bowling Bowling
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(39)
ACE'S FOR LEADERSHIP
AUTISM/BEST BUDDIES
BENJAMIN ANIMAL RESCUE CLUB (BARC)
BENJAMIN FOR WOMEN
BENJAMIN STUDENT AMBASSADORS
BENJINEERS
ACE'S FOR LEADERSHIP
AUTISM/BEST BUDDIES
BENJAMIN ANIMAL RESCUE CLUB (BARC)
BENJAMIN FOR WOMEN
BENJAMIN STUDENT AMBASSADORS
BENJINEERS
CHINESE CULTURE
DANCE
DIVERSITY CLUB
DRAMA CLUB
ENVIRONMENTAL CLUB
FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES (FCA)
FINANCE CLUB
FRENCH CLUB
FUTURE BUSINESS LEADERS OF AMERICA (FBLA)
GAY-STRAIGHT ALLIANCE (GSO)
HABITAT FOR HUMANITY
HARVARD MODEL CONGRESS
HEALTH AND WELLNESS CLUB
HONOR COUNCIL
JEWISH STUDENT UNION
JUNIOR STATES OF AMERICA (JSA)
KEY CLUB
LEADERSHIP SPEAKERS COMMITTEE
NATIONAL ART HONOR SOCIETY (NAHS)
NATIONAL HONOR SOCIETY (NHS)
PEER COUNSELING (GRADES 11-12)
PERRY FEYK PROJECT (PFP)
POLITICAL ISSUES
RED CROSS CLUB
SCIENCE CLUB
SCIENCE FICTION
SPANISH CLUB
SPEECH & DEBATE TEAM
STUDENT COUNCIL
STUDENTS WITH ABILITY TO TUTOR (SWAT)
SUNSHINE CLUB
WRITERS CLUB
YALE MODEL UNITED NATIONS (YMUN)
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(11)
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Art Nghệ thuật
Drama Kịch sân khấu
Band Ban nhạc
Dance Khiêu vũ
Theater Nhà hát
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Art Nghệ thuật
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Performing Biểu diễn
Media Phương tiện truyền thông
Photo Chụp ảnh
Multimedia Đa phương tiện
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
The Bolles School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Christ School United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 06/11/2014
Trường Benjamin là một trường trung học dự bị đại học xuất sắc ở Florida. Trường tọa lạc tại khu Palm Beach trù phú, 90% học sinh trong trường là người da trắng, có khá ít học sinh quốc tế. Trường có công nghệ và đào tạo mới nhất về phát thanh truyền hình và sản xuất video.
Xem thêm

Hỏi đáp về The Benjamin School

Các thông tin cơ bản về trường The Benjamin School.
The Benjamin School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Florida, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1960, và hiện có khoảng 1212 học sinh, với khoảng 1.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.thebenjaminschool.org/page.
Trường The Benjamin School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường The Benjamin School cung cấp 25 môn AP.

Học sinh trường The Benjamin School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 19.64% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 8.04% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 10.71% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường The Benjamin School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của The Benjamin Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường The Benjamin Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường The Benjamin School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường The Benjamin School cho năm 2024 là $35,175, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@thebenjaminschool.org .
Trường The Benjamin School toạ lạc tại đâu?
Trường The Benjamin School toạ lạc tại bang Bang Florida , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Miami, có khoảng cách chừng 77. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Miami International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường The Benjamin School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường The Benjamin School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 385 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường The Benjamin School cũng được 35 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường The Benjamin School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường The Benjamin School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường The Benjamin School tại địa chỉ: https://www.thebenjaminschool.org/page hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 561-472-5998.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường The Benjamin School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: The King's Academy-FL, Matlock Academy and Lake Worth Christian School.

Thành phố chính gần trường nhất là Miami. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Miami.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường The Benjamin School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường The Benjamin School là B+.

Đánh giá theo mục của trường The Benjamin School bao gồm:
A- Tốt nghiệp
B+ Học thuật
A- Ngoại khóa
B Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Miami, tên chính thức là Thành phố Miami, còn được biết đến với những cái tên như "305", "Thành phố Phép thuật" và "Cổng vào Châu Mỹ", là một đô thị ven biển và là thủ phủ của Quận Miami-Dade ở Nam Florida. Với dân số 442.241 người theo cuộc điều tra dân số năm 2020, đây là thành phố đông dân thứ 2 ở Florida.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 14,200
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 21%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế Miami

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()