Or via social:
Admission office a.forbes@laketahoeprep.org

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B+
Học thuật A-
Ngoại khóa B+
Cộng đồng B+
Đánh giá B
Tỷ lệ trúng tuyển đại học 100%
Lake Tahoe Preparatory School nằm ở thung lũng Olympic xinh đẹp của bang California. Đây là một trường dự bị đại học nam nữ đồng giáo, tuyển sinh 80 học sinh từ lớp 9 đến 12. Chương trình giảng dạy của trường được thiết kế theo hệ thống giáo dục của bang California, giảng dạy trong các lớp học nhỏ, chương trình học tập được cá nhân hóa và có nhiều môn thể thao ngoài trời đa dạng.
Xem thêm
Trường Lake Tahoe Preparatory School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School Lake Tahoe Preparatory School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$65000
Sĩ số học sinh
55
Học sinh quốc tế
25%
Tỷ lệ giáo viên cao học
85%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
15
Điểm SAT
1250
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Vietnam

Hỗ trợ tài chính

Lake Tahoe Preparatory School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?

Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại Lake Tahoe Preparatory School.
Tổng chi phí
$65,000
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $65,000 Bắt buộc
#2 Công nghệ Bao gồm
#3 Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
#4 Sách Bao gồm
#5 Chi phí Trung tâm y tế Bắt buộc
#6 Ăn uống Bao gồm
Tổng chi phí: $65,000
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#27 University of Southern California 1
#55 University of Miami 1
#57 Penn State University Park 4
#68 Indiana University Bloomington 1
#76 Willamette University 1
SUNY University at Binghamton 1
#83 University of California: Riverside 1
#93 University of San Diego 1
#99 University of Oregon 1
#99 University of Utah 2
#103 University of Arizona 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#103 University of San Francisco 2
#104 University of California: Merced 1
#127 Seattle University 2
#136 University of the Pacific 1
#148 San Diego State University 1
#151 Colorado State University 1
#162 Oregon State University 1
#182 University of Houston 1
#263 Montana State University 1
California State University: Sacramento 3
Castleton University 1
Hawaii Pacific University 1
Miami University: Hamilton 1
Mount Saint Mary's University 1
New England College 2
Regis College 1
University of Nevada: Reno 2
Western State Colorado University 1
Western Washington University 1
Westminster College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2020-2021 2020 2018 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 26 35 39 5 57
#3 Stanford University 3 trúng tuyển 3
#12 Dartmouth College 3 trúng tuyển 3
#18 University of Notre Dame 3 trúng tuyển 3
#25 University of Southern California 1 1
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 1 5
#41 Boston University 3 trúng tuyển 3
#44 Brandeis University 3 trúng tuyển 3
#44 Case Western Reserve University 3 trúng tuyển 3
#44 Tulane University 3 trúng tuyển 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 1
#55 University of Washington 2 trúng tuyển 2
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#57 Penn State University Park 4 1 trúng tuyển 5
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#62 George Washington University 3 trúng tuyển 3
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#67 Worcester Polytechnic Institute 3 trúng tuyển 3
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#68 University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
#72 Rutgers University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1 trúng tuyển 2
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#77 SUNY University at Stony Brook 1 1
#83 University of California: Riverside 1 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 4
#83 SUNY University at Binghamton 1 1 trúng tuyển 2
#97 University of San Diego 1 1 trúng tuyển 2
#97 Clark University 3 trúng tuyển 3
#97 University of South Florida 1 trúng tuyển 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#97 Auburn University 1 trúng tuyển 1
#103 University of California: Santa Cruz 1 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 1 5
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1
#104 University of California: Merced 1 1 trúng tuyển 2
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#105 University of Oregon 1 1 trúng tuyển 2
#105 University of San Francisco 2 2
#105 University of Utah 2 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 4
#105 University of Arizona 1 1 trúng tuyển 2
#105 Drexel University 3 trúng tuyển 3
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#137 California State University: Long Beach 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama at Birmingham 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 3 trúng tuyển 3
#137 Seattle University 2 1 trúng tuyển 3
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#151 San Diego State University 1 1 trúng tuyển 2
#151 Oregon State University 1 1 trúng tuyển 2
#151 University of the Pacific 1 1 trúng tuyển 4 trúng tuyển 6
#151 University of La Verne 1 trúng tuyển 1
#151 Florida International University 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#151 Colorado State University 1 1 trúng tuyển 2
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 2 trúng tuyển 3
#182 University of Houston 1 1
#182 Adelphi University 1 trúng tuyển 1
#234 San Francisco State University 1 trúng tuyển 1
#234 West Virginia University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#263 George Fox University 1 trúng tuyển 1
#263 Montana State University 1 1 trúng tuyển 4 trúng tuyển 6
Saint Leo University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2020-2021 2020 2018 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 1 3 3 0 18
#11 Middlebury College 3 trúng tuyển 3
#27 Colorado College 3 trúng tuyển 3
#31 Bryn Mawr College 3 trúng tuyển 3
#33 Pitzer College 3 trúng tuyển 3
#39 Trinity College 3 trúng tuyển 3
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 3 trúng tuyển 4
#76 Willamette University 1 1
#94 Lewis & Clark College 1 trúng tuyển 1
#100 Saint Mary's College 1 trúng tuyển 1
#107 Whittier College 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#124 Westmont College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2020-2021 2020 2018 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 0 3 0 0 0
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#9 University of Waterloo 1 trúng tuyển 1
#12 Dalhousie University 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(19)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Physics B Vật lý B
Psychology Tâm lý học
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Physics B Vật lý B
Psychology Tâm lý học
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
United States History Lịch sử nước Mỹ
World History Lịch sử thế giới
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Physics 1 Vật lý 1
Physics 2 Vật lý 2
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(14)
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
Snowboarding Trượt ván trên tuyết
Soccer Bóng đá
Golf Golf
Hiking Đi bộ đường dài
Kayaking Chèo thuyền kayak
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
Snowboarding Trượt ván trên tuyết
Soccer Bóng đá
Golf Golf
Hiking Đi bộ đường dài
Kayaking Chèo thuyền kayak
Mountain Biking Xe đạp địa hình
Climbing Leo núi đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Fly-Fishing Câu cá bằng ruồi
Beach Volleyball Bóng chuyền bãi biển
River rafting Chèo xuồng vượt thác
Skiing Trượt tuyết
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(39)
Chess Club
Disc Golf
Dry-land Training
Field Sports
Freestyle Skiing
Freestyle Snowboarding
Chess Club
Disc Golf
Dry-land Training
Field Sports
Freestyle Skiing
Freestyle Snowboarding
Handball
Horseback riding
Ice Hockey
Ice Skating
Jewelry Design
Kayaking
Mountain Biking
Music Instruction
Nordic Skiing
Photography
River Rafting
Rock Climbing
Sea Kayaking
Swimming
Tennis
Ultimate Frisbee
Volleyball
Weightlifting
Yearbook
Yoga
Alpine Skiing & Snowboarding
Backpacking Club
Badminton Club
Basketball Club
Camping Club
Ceramics Club
Community Service Club
Fishing Club
Golf Club
Hiking Club
Horseback Riding
Jazz Club
Show More (13 extracurriculars)National Honor Society
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(6)
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Jewelry Design Thiết kế trang sức
Painting Hội họa

Liên hệ Lake Tahoe Preparatory School


Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Lake Tahoe Preparatory School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

3.0/5 2 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/10/2022
"Được thành lập vào năm 1978, trường tọa lạc tại dãy núi Sierra Nevada ở tây bắc California. Đây là trường nội trú cung cấp chương trình giáo dục dự bị đại học cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Các môn học của trường đáp ứng yêu cầu của đại học California và được sự chấp thuận của đại học California-Berkeley.
100% sinh viên tốt nghiệp theo học các trường đại học hệ bốn năm.
- Các hoạt động ngoài trời của trường rất phong phú bao gồm hóa học thực hành, bóng đá, đi bộ đường dài, leo núi, chèo thuyền, cưỡi ngựa, đạp xe leo núi, v.v.;
- Các dự án nổi bật nhất, chẳng hạn như thể thao ngoài trời, thực tập doanh nghiệp địa phương, hội nghị liên hợp quốc kiểu mẫu, chính phủ sinh viên và câu lạc bộ phát triển bền vững;
- Điều kiện nội trú: Trường có 2 tòa nhà ký túc xá độc lập dành cho sinh viên và giảng viên, hầu hết các phòng đều là phòng đôi, ngoài ra còn có phòng đơn và phòng 4 người, mỗi phòng đều được trang bị phòng tắm và vòi hoa sen. Mỗi khu ký túc xá đều có phòng sinh hoạt chung, máy giặt và máy sấy, phí đã bao gồm trong học phí, giặt ủi không phải trả thêm tiền. Ký túc xá rộng rãi và thoải mái, máy lạnh và nước nóng có sẵn 24/24 và Wi-Fi được bật thường xuyên. "
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/10/2022
"Được thành lập vào năm 1978, trường tọa lạc tại dãy núi Sierra Nevada ở tây bắc California. Đây là trường nội trú cung cấp chương trình giáo dục dự bị đại học cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Các môn học của trường đáp ứng yêu cầu của đại học California và được sự chấp thuận của đại học California-Berkeley.
100% sinh viên tốt nghiệp theo học các trường đại học hệ bốn năm.
- Các hoạt động ngoài trời của trường rất phong phú bao gồm hóa học thực hành, bóng đá, đi bộ đường dài, leo núi, chèo thuyền, cưỡi ngựa, đạp xe leo núi, v.v.;
- Các dự án nổi bật nhất, chẳng hạn như thể thao ngoài trời, thực tập doanh nghiệp địa phương, hội nghị liên hợp quốc kiểu mẫu, chính phủ sinh viên và câu lạc bộ phát triển bền vững;
- Điều kiện nội trú: Trường có 2 tòa nhà ký túc xá độc lập dành cho sinh viên và giảng viên, hầu hết các phòng đều là phòng đôi, ngoài ra còn có phòng đơn và phòng 4 người, mỗi phòng đều được trang bị phòng tắm và vòi hoa sen. Mỗi khu ký túc xá đều có phòng sinh hoạt chung, máy giặt và máy sấy, phí đã bao gồm trong học phí, giặt ủi không phải trả thêm tiền. Ký túc xá rộng rãi và thoải mái, máy lạnh và nước nóng có sẵn 24/24 và Wi-Fi được bật thường xuyên. "
Xem thêm

Hỏi đáp về Lake Tahoe Preparatory School

Các thông tin cơ bản về trường Lake Tahoe Preparatory School.
Lake Tahoe Preparatory School là một trường Trường đồng giáo dục Nội trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1978, và hiện có khoảng 55 học sinh, với khoảng 25.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://laketahoeprep.org.
Trường Lake Tahoe Preparatory School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Lake Tahoe Preparatory School cung cấp 15 môn AP.

Trường Lake Tahoe Preparatory School cũng có 85% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Lake Tahoe Preparatory School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2022, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: University of Southern California, University of Miami, Penn State University Park, Indiana University Bloomington và Willamette University.
Yêu cầu tuyển sinh của Lake Tahoe Preparatory School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Lake Tahoe Preparatory Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Lake Tahoe Preparatory School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Lake Tahoe Preparatory School cho năm 2024 là $65,000 , trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại beth.ragland@laketahoeprep.org .
Trường Lake Tahoe Preparatory School toạ lạc tại đâu?
Trường Lake Tahoe Preparatory School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Sacramento, có khoảng cách chừng 81. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Sacramento International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Lake Tahoe Preparatory School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Lake Tahoe Preparatory School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 279 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Lake Tahoe Preparatory School cũng được 64 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Lake Tahoe Preparatory School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Lake Tahoe Preparatory School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Lake Tahoe Preparatory School tại địa chỉ: https://laketahoeprep.org hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 256-682-8690.

Bạn cũng có thể soạn yêu cầu qua mẫu do FindingSchool cung cấp, đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc liên hệ giữa gia đình và nhà trường một cách thuận tiện.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Lake Tahoe Preparatory School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Lake Tahoe Preparatory School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Lake Tahoe Preparatory School bao gồm:
B+ Tốt nghiệp
A- Học thuật
B+ Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
B Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California, nước Mỹ, nằm ở hợp lưu của Sông Sacramento và Sông American. Quận Old Sacramento mang dấu ấn của thời kỳ Cơn sốt vàng của thành phố, với vỉa hè bằng gỗ và xe kéo bốn bánh. Là một trong nhiều bảo tàng ở Old Sacramento, Bảo tàng Đường sắt bang California mô tả quá trình xây dựng Đường sắt xuyên lục địa, một trong những kỳ tích công nghệ sớm nhất của đất nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 27,154
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 20%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()