C FS Tổng hợp
B+ Tốt nghiệp
C Học thuật
C Ngoại khóa
A- Cộng đồng
N/A Đánh giá
The Woodhall School cung cấp kinh nghiệm giáo dục cá nhân hóa cho các nam sinh thông minh hơn người nhưng khó có cơ hội nổi bật trong các trường truyền thống. Mục tiêu giáo dục của trường là phát hiện đặc điểm của mỗi học sinh, chấp nhận các nhu cầu đặc biệt của các em, và dẫn dắt các em vượt qua chính mình. Trường cung cấp chương trình dự bị đại học toàn diện, áp dụng mô hình lớp học nhỏ, cũng như các dự án trao đổi để phát triển năng lực biểu đạt của bản thân, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, thể thao, dịch vụ cộng đồng, câu lạc bộ và các hoạt động giải trí.
The Woodhall School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Học phí
$83500
Sĩ số học sinh
42
Học sinh quốc tế
2%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
37 Case Western Reserve University 1 người
41 Rensselaer Polytechnic Institute 2 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
47 Penn State University Park 1 người
52 University of Washington 1 người
57 University of Connecticut 1 người
60 Worcester Polytechnic Institute 1 người
61 Syracuse University 1 người
66 Fordham University 1 người
75 Stevens Institute of Technology 1 người
89 University of Vermont 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
99 Loyola University Chicago 1 người
40 Whitman College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
203-266-7788
Thông tin cơ bản
8
Không hỗ trợ
Nội trú
9-12
Loại hình
Trường nam sinh
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$83,500
Số người
42
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
Học sinh quốc tế
2%
Tỷ lệ học sinh nội trú
100%
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
SAT
1640/2400
Năm thành lập
1983
Diện tích trường
38 mẫu Anh
Quy mô lớp học
3
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng