Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 Princeton University 1 người 1 người
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người
3 Yale University 1 người 1 người
3 Stanford University 1 người
6 University of Chicago 1 người 1 người 2 người 1 người 1 người
7 Johns Hopkins University 1 người 3 người 1 người
7 University of Pennsylvania 1 người 2 người 2 người
10 Northwestern University 1 người 2 người
10 Duke University 1 người 1 người 1 người
2023 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 Williams College 1 người
3 Pomona College 1 người 1 người
6 United States Naval Academy 1 người
9 Claremont McKenna College 1 người 1 người
11 United States Military Academy 1 người
11 Middlebury College 1 người 1 người 1 người 1 người
2022 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 University of Toronto 1 người 1 người
2 University of British Columbia 1 người 1 người
3 McGill University 1 người 1 người
2022 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
33 University of St. Andrews 1 người

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng