Or via social:
Giới thiệu trường
Founded in 1978, the Greenwood School is a junior boarding and day school for boys ages 9 to 14 at time of admission. Greenwood empowers bright and talented boys who face dyslexia, related language-based learning challenges, ADHD, and executive function deficits with the skills necessary to bridge the gap between their outstanding promise and present abilities. Greenwood offers a comprehensive, individualized remedial program balanced with an emphasis on enrichment programs designed to awaken students’ hidden talents in Art, Music, Drama, Woodworking and Athletics. The result is a school that transforms lives by providing the best environment possible for students with specific learning challenges to realize their academic, social, and creative potentials.
Xem thêm
Trường The Greenwood School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$77800
Sĩ số học sinh
50
Học sinh quốc tế
8%
Tỷ lệ giáo viên cao học
77%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:2
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
N/A
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Nội trú 6-12
Chương trình học
Hoạt động thể chất
(4)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Soccer Bóng đá
Hoạt động ngoại khóa
(12)
Archery
Canoeing
Cross Country Skiing
Downhill Skiing
Filming/Digital Arts
Inline Skating
Archery
Canoeing
Cross Country Skiing
Downhill Skiing
Filming/Digital Arts
Inline Skating
Model Club
Mountain Biking
Rock Climibing
Skateboarding
Snowboarding
Woodworking
Xem tất cả

Thông tin liên hệ
802-387-4545 x 3818
admissions@greenwood.org
Thành phố lớn lân cận
Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()