B+ FS Tổng hợp
B+ Tốt nghiệp
B+ Học thuật
C Ngoại khóa
B Cộng đồng
B+ Đánh giá
La Lumiere School shapes the complete student in character, scholarship, and faith. One hour from Chicago, our curriculum, small classes, and dedicated faculty provide an academic environment with emphasis on the individual learner. The core of our mission is to nurture and develop the whole individual in an academically challenging environment. This foundation provides La Lumiere graduates with a distinct advantage over most of their peers: they are trained to think critically, articulate clearly, and take action confidently -- with a solid awareness of morals and values. Our rigorous education, personal relationships, and focus on values create a rich learning environment for students. They are known by faculty, staff and other students from all grades. This familiarity enables our students to make lasting connections, engage in academics, participate socially, and define their path. Weekly activities, compulsory after school activities, a distinctive theatre program, and a competitive science team provide opportunities for students to explore their interests outside the classroom. A diverse campus population completes the La Lumiere experience.
La Lumiere School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Học phí
$58300
Sĩ số học sinh
171
Học sinh quốc tế
11%
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
8 University of Pennsylvania 1 người
19 University of California: Los Angeles 1 người
30 University of California: Santa Barbara 1 người
41 University of California: San Diego 1 người
44 Northeastern University 1 người
44 Tulane University 1 người
49 University of Wisconsin-Madison 1 người
53 University of Miami 1 người
56 Purdue University 1 người
59 University of Washington 1 người
63 George Washington University 1 người
70 University of Pittsburgh 1 người
85 University of California: Riverside 1 người
89 Indiana University Bloomington 1 người
89 Loyola University Chicago 1 người
43 Denison University 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
219-326-7450
Bang
Thông tin cơ bản
13
Không hỗ trợ
Nội trú
9-12, PG
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
Học phí
$58,300
Số người
171
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Học sinh quốc tế
11%
Tỷ lệ học sinh nội trú
42%
Tỷ lệ giáo viên cao học
67%
SAT
1203
Năm thành lập
1963
Điểm chuẩn
SAT,PSAT,SLEP
Hình thức phỏng vấn
Phỏng vấn tại trường, Zoom
Diện tích trường
190 mẫu Anh
Quy mô lớp học
10
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng