Or via social:
Admission office bfelt@hyde.edu
Giới thiệu trường
Tổng quan
B
Tốt nghiệp B+
Học thuật B-
Ngoại khóa B-
Cộng đồng B+
Đánh giá A-
Khu vực New England
Trong hơn 50 năm, Hyde School đã trở thành nhà lãnh đạo giáo dục ở Mỹ với các phương pháp giáo dục nhân cách độc đáo. Nhiệm vụ của chúng tôi là bồi dưỡng tính cách để khám phá tiềm năng độc đáo của một người, đồng thời truyền đạt điều đó cho học sinh của chúng tôi thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm học tập dự bị đại học, tính cách, năng lực lãnh đạo, và sự tham gia của gia đình. Khuôn viên nội trú của chúng tôi nằm ở khu vực trung tâm vùng ven biển của bang Maine, cung cấp cho học sinh các khóa học phát triển nhân cách và dự bị đại học cá nhân hóa, đồng thời đảm bảo những học sinh quốc tế của chúng tôi có được trải nghiệm tuyệt vời tại nước Mỹ. Học sinh đều có mục tiêu tốt, các quan điểm giá trị và nguyên tắc cụ thể, và nhận thức mạnh mẽ về nhân cách sau khi tốt nghiệp tại Hyde School.
Xem thêm
Trường Hyde School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School Hyde School
Tiêu chí chính
Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$66000
Sĩ số học sinh
131
Học sinh quốc tế
26%
Tỷ lệ giáo viên cao học
51%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Quỹ đóng góp
$32 Million
Số môn học AP
6
Điểm SAT
1180
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12, PG
Số lượng học sinh Việt Nam hiện tại
1
Hỗ trợ tài chính
Hyde School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Mức % học phí phổ biến mà Hyde School hỗ trợ là bao nhiêu?
30%+
0 10 20 30 40
Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học(2021-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#42 Boston University 1
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1
#49 Lehigh University 1
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1
#49 Purdue University 1
#55 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#57 Penn State University Park 1
#57 University of Pittsburgh 1
#59 University of Maryland: College Park 1
#62 Rutgers University 1
#63 University of Connecticut 1
#63 Worcester Polytechnic Institute 1
#68 St. Lawrence University 1
#68 University of Massachusetts Amherst 1
#75 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#76 College of Wooster 1
#83 Elon University 1
#85 Southwestern University 1
#85 University of Puget Sound 1
#89 Stonehill College 1
SUNY University at Stony Brook 1
#93 University of Delaware 1
#93 University of Denver 1
#103 Loyola University Chicago 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#104 University of Colorado Boulder 1
#124 Morehouse College 1
#130 Eckerd College 1
#136 University of New Hampshire 1
#148 San Diego State University 1
#151 Colorado State University 1
#151 Fisk University 1
#151 James Madison University 1
#176 University of Saint Joseph 1
#182 University of Rhode Island 1
#202 La Salle University 1
#202 Springfield College 1
#219 Texas Tech University 1
#219 University of Maine 1
#234 University of Hartford 1
#234 University of Massachusetts Boston 1
#250 Central Michigan University 1
#250 Regis University 1
#263 Grand Valley State University 1
#285 University of New England 1
Arcadia University 1
Babson College 1
Barry University 1
Bentley University 1
Bridgewater State University 1
California Polytechnic State University: San Luis Obispo 1
Central Connecticut State University 1
Champlain College 1
Coastal Carolina University 1
College of Charleston 1
Curry College 1
Delaware State University 1
Emmanuel College-Boston-MA 1
Endicott College 1
Fisher College 1
Franklin Pierce University 1
High Point University 1
Jacksonville University 1
Keene State College 1
Louisiana State University at Eunice 1
Loyola University Maryland 1
Lynn University 1
Massachusetts College of Art and Design 1
Merrimack College 1
Nazareth College 1
Nichols College 1
Northern Vermont University 1
Oral Roberts University 1
Palm Beach Atlantic University 1
Rhode Island College 1
Roger Williams University 1
Saint Joseph's College of Maine 1
Saint Michael's College 1
Southern New Hampshire University 1
SUNY College at Old Westbury 1
SUNY College of Technology at Alfred 1
SUNY College of Technology at Delhi 1
The King's College 1
Thomas College 1
Trinity Valley Community College 1
Trinity Washington University 1
University of Southern Maine 1
University of Toronto 1
Webber International University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2022 2021 2020 2019 2016-2018 Tổng số
Tất cả các trường 40 9 2 18 32
#25 New York University 1 trúng tuyển 1
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1
#29 Wake Forest University 1 1 trúng tuyển 2
#36 Boston College 1 1 trúng tuyển 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 1
#38 University of California: Davis 1 1
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 1 3
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1
#57 Penn State University Park 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#59 University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 1
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1
#62 Syracuse University 1 trúng tuyển 1
#62 Rutgers University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#67 Texas A&M University 1 1 trúng tuyển 2
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1
#72 American University 1 trúng tuyển 1
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#77 SUNY University at Stony Brook 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Howard University 1 1 2
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#89 Elon University 1 trúng tuyển 1 2
#103 University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1 2
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 2 1 trúng tuyển 4
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#105 University of Oregon 2 2
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1
#115 Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus 1 1
#121 Temple University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 trúng tuyển 2
#121 Chapman University 1 1
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1
#176 University of Saint Joseph 1 trúng tuyển 1
#182 SUNY University at Albany 2 2
#182 University of Rhode Island 1 trúng tuyển 1
#202 La Salle University 1 trúng tuyển 1
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1
#219 Texas Tech University 1 trúng tuyển 1
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1
#234 University of Massachusetts Boston 1 trúng tuyển 1
#250 Central Michigan University 1 trúng tuyển 1
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1
#263 Grand Valley State University 1 trúng tuyển 1
#285 University of New England 1 trúng tuyển 1
Palm Beach Atlantic University 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 1
Oral Roberts University 1 trúng tuyển 1
Barry University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2022 2021 2020 2019 2016-2018 Tổng số
Tất cả các trường 9 1 0 1 8
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1
#27 Colorado College 1 trúng tuyển 1
#38 Union College 1 trúng tuyển 1
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1
#45 Union College 1 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1
#85 Southwestern University 1 trúng tuyển 1
#89 Stonehill College 1 trúng tuyển 1
#111 Goucher College 1 1
#124 Morehouse College 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
#151 Fisk University 1 trúng tuyển 1
The King's College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2022 2021 2020 2019 2016-2018 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 0 0 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1
Chương trình học
Chương trình AP
(6)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Hoạt động thể chất
(8)
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Wrestling Đấu vật
Track and Field Điền kinh
Xem tất cả
Khóa học nghệ thuật
(5)
Music Âm nhạc
Performing Biểu diễn
Production Sản xuất
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Design Thiết kế
Music Âm nhạc
Performing Biểu diễn
Production Sản xuất
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Design Thiết kế
Hoạt động ngoại khóa
(14)
Public speaking
Yearbook
Chess
Gaming
Residential life
Ropes course
Public speaking
Yearbook
Chess
Gaming
Residential life
Ropes course
Singer-song writer
Wolfpack leadership council
Hyde TV
Community service
Art
Cooking
Outdoor education
Book
Xem tất cả
Liên hệ Hyde School

Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường Hyde School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc
5.0/5 3 bình luận
Nhà trường cung cấp (Phụ huynh hoặc học sinh Việt Nam) 02/11/2023
Xin chào!!

Mình tên là Đoàn Nhật Thanh, hiện tại mình đang học năm thứ 2 ở Hyde Shool. Sau khoảng ấy thờ gian thì mình có một vài chia sẻ về Hyde Shool. Giáo viên và học sinh ở đây rất thân thiện, thoải mái và vui vẻ, họ sẵn sàng giúp bạn nếu bạn cần. Về cơ sở vật chất thì rất tuyệt vời có đầy đủ hết tất cả từ cho thể thao đến giải trí. Về môn học thì các bạn sẽ chọn ra 6 môn mình thích để học, lịch học không hề dày đặc hơn thế nữa các bạn có rất nhiều hoạt động bổ ích ở trường, ví dụ như cấm trại, family weekend chẳng hạn,… Tóm lại Hyde School rất tuyệt vời, mình thật sự hài lòng khi được học ở đây. Tất nhiên mình không thể kể hết tất cả ở đây nhưng còn rất nhiều điều thú vị khác các bạn sẽ được trải nghiệm khi đến Hyde. Cảm ơn!
Xem thêm
Người dùng FindingSchool tại châu Á 09/07/2022
Trường Hyde chú trọng đến sự phát triển tính cách, có nhiều cơ hội để mọi người thử thách khả năng của bản thân, dạy mọi người học hỏi kinh nghiệm hòa đồng trong tập thể, thực hành nói trước đám đông, tập nói và tập lắng nghe, cũng như học cách đưa ra lời khuyên cho người khác. Trường cũng rất chú trọng đến các lễ hội và chuyến đi của học sinh quốc tế đến Boston. Học sinh cũng có thể học các môn thể thao mới để rèn luyện thân thể, và môn tôi chọn là bơi lội. Khung cảnh của trường cũng rất đẹp, trong thị trấn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên, rất đáng để tham quan.
Xem thêm
Người dùng FindingSchool tại châu Á 23/02/2022
Cơ sở vật chất của trường rất tốt, và giáo viên rất quan tâm đến học sinh! Tôi đã đến thăm khuôn viên trường vào tháng 11 năm 2021. Khuôn viên trường rất rộng và đẹp. Con tôi rất hài lòng về ngôi trường này, vốn từ đầu chỉ là được chuyển trường tới, cho tới giờ đã nhận được thư trúng tuyển của nhiều trường đại học danh tiếng. Các cố vấn của trường cũng rất chu đáo.
Xem thêm
Thành phố lớn lân cận
Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()