The Donahue Academy of Ave Maria offers a classical education and a liberal arts focus using the great books. We offer particularly solid and faithful Catholic theology and attend daily Mass as a school. We are small, safe, friendly and in the heart of the new town and Unviversity of Ave Maria. Dual Enrollment Options at Ave Maria University are available for qualified seniors.
Donahue Academy of Ave Maria, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
TIÊU CHÍ CHÍNH
Sĩ số học sinh
268
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Diện tích trường
10
* Màu xanh biểu thị giá trị trung bình của chỉ số này
8 Duke University 1 người
10 Johns Hopkins University 1 người
23 University of Southern California 1 người
26 University of Virginia 1 người
30 Boston College 1 người
34 College of William and Mary 1 người
47 University of Florida 1 người
66 Fordham University 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
239-280-2450
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$9,180
Số người
268
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
48%
SAT
1845/2400
Năm thành lập
2007
Diện tích trường
10 mẫu Anh
Quy mô lớp học
12
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng