Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B-
Tốt nghiệp B+
Học thuật B
Ngoại khóa C
Cộng đồng A+
Đánh giá C
Triết lý của Trường Thornton-Donovan là trường phải đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của học sinh, cộng đồng và xã hội. Triết lý giáo dục và chương trình giảng dạy của trường khuyến khích học sinh tiến bộ toàn diện, định hướng học sinh phát triển tài năng và đương đầu với những thách thức trong tương lai. Nhà trường tìm kiếm những sinh viên có năng lực, năng động và có tính tự giác, là những bạn trẻ sẵn sàng tiếp thu tri ​​thức và cống hiến cho nhà trường. Nhà trường cũng chào đón những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng chưa thể hiện được tiềm năng này trong quá trình học tập trước đây.
Xem thêm
Thông Tin Trường Thornton-donovan School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$43600
Sĩ số học sinh
153
Học sinh quốc tế
40%
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
0
Điểm SAT
1270
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú K-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2009-2019)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#2 Harvard College 1
#3 Columbia University 1
#3 Yale University 1
#6 University of Pennsylvania 1
#10 Johns Hopkins University 1
#12 Dartmouth College 1
#14 Brown University 1
#15 Vanderbilt University 1
LAC #3 Wellesley College 1
#17 Cornell University 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#21 Emory University 1
#22 University of California: Berkeley 1
#24 Georgetown University 1
#25 University of Michigan 1
#29 Georgia Institute of Technology 1
#29 New York University 1
#29 Tufts University 1
#29 University of Rochester 1
#37 Boston College 1
#40 Boston University 1
#40 Brandeis University 1
#40 Case Western Reserve University 1
#40 College of William and Mary 1
#40 Northeastern University 1
#40 Tulane University 1
#46 University of Wisconsin-Madison 1
#48 University of Illinois at Urbana-Champaign 1
#50 Rensselaer Polytechnic Institute 1
#54 Santa Clara University 1
#54 Syracuse University 1
LAC #11 Smith College 1
#57 Penn State University Park 1
#57 Purdue University 1
#57 University of Miami 1
#57 University of Pittsburgh 1
#62 Rutgers University 1
#64 Loyola Marymount University 1
#64 University of Connecticut 1
#64 University of Massachusetts Amherst 1
#70 George Washington University 1
LAC #14 Hamilton College 1
LAC #14 Vassar College 1
#72 Sarah Lawrence College 1
#74 Fordham University 1
#74 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#76 College of Wooster 1
#76 Muhlenberg College 1
#77 American University 1
#79 Indiana University Bloomington 1
#81 Earlham College 1
#84 Bennington College 1
LAC #17 Wesleyan University 1
#91 Clark University 1
#91 University of Delaware 1
#94 Hampden-Sydney College 1
#97 University of Denver 1
#104 Creighton University 1
#104 Howard University 1
#104 Temple University 1
#104 University of Oregon 1
#104 University of Utah 1
#111 Drew University 1
#111 Goucher College 1
#115 Fairfield University 1
LAC #23 University of Richmond 1
#117 Clarkson University 1
#117 University of Arizona 1
#121 University of Vermont 1
#125 DePaul University 1
#125 Simmons University 1
LAC #25 Barnard College 1
LAC #25 Macalester College 1
#132 University of Kentucky 1
LAC #27 Bryn Mawr College 1
LAC #27 College of the Holy Cross 1
#137 George Mason University 1
#137 University of Alabama 1
#139 Seton Hall University 1
#142 Hartwick College 1
#151 Marymount Manhattan College 1
LAC #32 Mount Holyoke College 1
LAC #33 Oberlin College 1
#166 Hofstra University 1
#182 Adelphi University 1
#182 University of Rhode Island 1
LAC #38 Franklin & Marshall College 1
LAC #39 Lafayette College 1
LAC #39 Skidmore College 1
LAC #43 Denison University 1
LAC #43 The University of the South 1
LAC #45 Union College 1
LAC #46 Connecticut College 1
LAC #46 Trinity College 1
#234 West Virginia University 1
#285 North Dakota State University 1
LAC #60 Bard College 1
Babson College 1
Bard College at Simon's Rock 1
Bentley University 1
City University of New York: Hunter College 1
College of New Rochelle 1
Emerson College 1
Eugene Lang College The New School for Liberal Arts 1
Fashion Institute of Technology 1
Ithaca College 1
Parsons The New School for Design 1
Providence College 1
Saint Michael's College 1
School of Visual Arts 1
United States Merchant Marine Academy 1
University of New Orleans 1
Warren County Community College 1
Wheaton College 1
Wilson Community College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2009-2019 2005-2015 Tổng số
Tất cả các trường 67 44
#3 Harvard College 1 1 2
#3 Yale University 1 1
#7 Johns Hopkins University 1 1 2
#7 University of Pennsylvania 1 1 2
#12 Dartmouth College 1 1 2
#13 Brown University 1 1 2
#13 Vanderbilt University 1 1 2
#17 Cornell University 1 1 2
#18 Columbia University 1 1 2
#20 University of California: Berkeley 1 1
#20 University of California: Los Angeles 1 1
#22 Georgetown University 1 1 2
#22 Emory University 1 1 2
#25 New York University 1 1 2
#25 University of Michigan 1 1
#32 Tufts University 1 1 2
#36 University of Rochester 1 1
#36 Boston College 1 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1
#40 College of William and Mary 1 1 2
#41 Boston University 1 1 2
#44 Northeastern University 1 1 2
#44 Tulane University 1 1 2
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 2
#44 Brandeis University 1 1 2
#44 Case Western Reserve University 1 1 2
#48 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1 2
#51 Purdue University 1 1
#55 University of Miami 1 1 2
#55 Santa Clara University 1 1
#57 Penn State University Park 1 1
#62 University of Pittsburgh 1 1 2
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1
#62 Rutgers University 1 1
#62 George Washington University 1 1 2
#62 Syracuse University 1 1 2
#67 University of Connecticut 1 1 2
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#72 Fordham University 1 1 2
#72 Indiana University Bloomington 1 1
#72 American University 1 1 2
#77 Michigan State University 1 1
#77 Loyola Marymount University 1 1
#89 University of Delaware 1 1 2
#89 Howard University 1 1
#97 Clark University 1 1 2
#105 University of Oregon 1 1
#105 University of Arizona 1 1
#105 University of Denver 1 1 2
#105 University of Utah 1 1
#115 Fairfield University 1 1
#115 Creighton University 1 1
#121 University of Vermont 1 1 2
#121 Temple University 1 1
#127 Clarkson University 1 1
#137 George Mason University 1 1
#137 University of Kentucky 1 1
#137 DePaul University 1 1
#137 University of Alabama 1 11 12
#137 Seton Hall University 1 1
#151 Simmons University 1 1
#166 Hofstra University 1 1
#182 University of Rhode Island 1 1
#182 Adelphi University 1 1
#234 West Virginia University 1 1
#285 North Dakota State University 1 1
University of New Orleans 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2009-2019 2005-2015 Tổng số
Tất cả các trường 31 19
#5 Wellesley College 1 1 2
#13 Vassar College 1 1 2
#13 Smith College 1 1 2
#15 Hamilton College 1 1 2
#18 Wesleyan University 1 1 2
#18 University of Richmond 1 1 2
#18 Barnard College 1 1 2
#27 Macalester College 1 1 2
#31 Bryn Mawr College 1 1 2
#33 Oberlin College 1 1 2
#33 College of the Holy Cross 1 1 2
#36 Mount Holyoke College 1 1 2
#38 Franklin & Marshall College 1 1
#38 Union College 1 1
#39 Lafayette College 1 1 2
#39 Skidmore College 1 1 2
#39 Denison University 1 1
#39 Trinity College 1 1 2
#45 Union College 1 1
#51 Dickinson College 1 1
#51 The University of the South 1 1
#55 Connecticut College 1 1 2
#60 Bard College 1 1 2
#72 Sarah Lawrence College 1 1
#76 Muhlenberg College 1 1
#76 College of Wooster 1 1
#81 Earlham College 1 1
#84 Bennington College 1 1
#94 Hampden-Sydney College 1 1
#111 Goucher College 1 1
#111 Drew University 1 1
#142 Hartwick College 1 1
#151 Marymount Manhattan College 1 1

Chương trình học

Hoạt động thể chất

(3)
Rugby Bóng bầu dục Anh
Soccer Bóng đá
Volleyball Bóng chuyền
Nổi bật
Trường nội trú
The Stony Brook School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Cheshire Academy United States Flag

Hỏi đáp về Thornton-donovan School

Các thông tin cơ bản về trường Thornton-donovan School.
Thornton-donovan School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang New York, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1901, và hiện có khoảng 153 học sinh, với khoảng 40.00% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://td.edu/.
Trường Thornton-donovan School có yêu cầu cao về học thuật không?
Chúng tôi đang thu thập dữ liệu học thuật từ Trong Thornton-donovan School, nhưng hiện tại chưa có dữ liệu. Vui lòng kiểm tra lại sau.
Học sinh trường Thornton-donovan School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2009-2019, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: Harvard College, Columbia University, Yale University, University of Pennsylvania và Johns Hopkins University.
Yêu cầu tuyển sinh của Thornton-donovan Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Thornton-donovan Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Thornton-donovan School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Thornton-donovan School cho năm 2024 là $52,000, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại sschlitten@td.edu .
Trường Thornton-donovan School toạ lạc tại đâu?
Trường Thornton-donovan School toạ lạc tại bang Bang New York , Hoa Kỳ.
Mức độ phổ biến của trường Thornton-donovan School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Thornton-donovan School hiện thuộc nhóm top 900 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Thornton-donovan School cũng được 4 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Thornton-donovan School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Thornton-donovan School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Thornton-donovan School tại địa chỉ: http://td.edu/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 914-632-8836.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Thornton-donovan School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Westchester Area School, The Ursuline School and Iona Preparatory School.

Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Thornton-donovan School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Thornton-donovan School là B-.

Đánh giá theo mục của trường Thornton-donovan School bao gồm:
B+ Tốt nghiệp
B Học thuật
C Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
C Đánh giá

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()