Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A
Học thuật A
Ngoại khóa C
Cộng đồng C
Đánh giá A-
Thomas Jefferson School (TJS) là một trường trung học đồng giáo độc lập phi tôn giáo nằm ở vùng ngoại ô của St. Louis, Missouri, quy mô lớp học nhỏ, giảng dạy từ lớp 7 đến lớp 12. Trường chú trọng giảng dạy dự bị đại học, hàng năm thu hút trẻ em có năng lực học tập và quyết tâm mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới. Quy mô lớp học nhỏ và quan điểm giáo dục của trường giúp học sinh có sự chuẩn bị cần thiết về học thuật, nghệ thuật trong một môi trường phát triển nhanh chóng. Học sinh tốt nghiệp TJS trung bình hoàn thành 7 môn học AP và điểm SAT nằm trong top 2% ở Mỹ. Mới đây, trường được Niche đánh giá là trường nội trú tốt nhất bang Missouri và xếp thứ 28 toàn nước Mỹ, đồng thời được BoardingSchoolReview vinh danh là trường nội trú có điểm SAT tốt nhất nước Mỹ.
Xem thêm
Thông Tin Trường Thomas Jefferson School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School Thomas Jefferson School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$66000
Sĩ số học sinh
85
Học sinh quốc tế
27%
Tỷ lệ giáo viên cao học
93%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Quỹ đóng góp
$2.5 Million
Số môn học AP
13
Điểm SAT
1450
Trường đồng giáo dục
Nội trú 7-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2021-2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#8 University of Pennsylvania 1
LAC #4 Pomona College 1
#23 University of Michigan 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#28 New York University 1
#28 University of Florida 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 1
#38 Georgia Institute of Technology 1
#38 University of California: Davis 1
#42 Brandeis University 1
#42 Case Western Reserve University 1
#42 University of Wisconsin-Madison 1
LAC #9 Carleton College 1
#49 Pepperdine University 1
#57 Penn State University Park 1
#62 Rutgers University 1
#63 Lawrence University 1
#63 St. Olaf College 1
#68 Fordham University 1
#68 St. Lawrence University 1
#68 University of Massachusetts Amherst 1
#72 Knox College 1
#75 Clemson University 1
#76 College of Wooster 1
#79 American University 1
#103 Clark University 1
#103 Drexel University 1
#103 Saint Louis University 1
#103 University of California: Santa Cruz 1
#111 Goucher College 1
#117 University of Vermont 1
#122 Chapman University 1
#127 University of Kentucky 1
LAC #27 Macalester College 1
#136 University of New Hampshire 1
#136 University of Tulsa 1
LAC #28 Harvey Mudd College 1
LAC #38 Skidmore College 1
#212 Lipscomb University 1
#250 Utah State University 1
LAC #50 The University of the South 1
LAC #60 Bard College 1
Freed-Hardeman University 1
St. John's College 1
University of Colorado Denver 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2022 2021 2016-2020 2014-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 30 10 28 34 6
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1
#6 University of Chicago 1 1 1 trúng tuyển 3
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#7 Johns Hopkins University 1 1 trúng tuyển 1 3
#10 Northwestern University 1 1 trúng tuyển 2
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1
#15 Rice University 1 1
#15 Washington University in St. Louis 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1
#18 University of Notre Dame 1 1 trúng tuyển 2
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1
#25 New York University 1 trúng tuyển 1 2 1 trúng tuyển 1 6
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1
#32 University of California: Santa Barbara 1 1
#34 University of California: Irvine 1 1 2
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1
#36 University of Rochester 1 1
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#38 University of Texas at Austin 1 1
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 trúng tuyển 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#51 Purdue University 1 1 trúng tuyển 1 3
#55 University of Miami 1 1
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#57 Penn State University Park 1 trúng tuyển 1
#62 Rutgers University 1 trúng tuyển 1
#62 George Washington University 1 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1
#67 Yeshiva University 1 trúng tuyển 1
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#72 American University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 1 4
#77 Clemson University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#83 University of Iowa 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 1
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1
#103 University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1
#104 University of Tennessee: Knoxville 1 1
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1 1 trúng tuyển 3
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1
#105 University of Utah 1 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Kansas 1 1
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1
#137 DePaul University 1 1
#137 University of Tulsa 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#137 University of Kentucky 1 trúng tuyển 1
#151 Florida International University 1 1
#166 Bradley University 1 1 2
#166 Kansas State University 1 1
#212 Lipscomb University 1 trúng tuyển 1
#250 Utah State University 1 trúng tuyển 1
#263 University of Missouri: Kansas City 1 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2021-2022 2021 2016-2020 2014-2019 2018 Tổng số
Tất cả các trường 13 4 16 12 3
#1 Williams College 1 1
#3 Pomona College 1 trúng tuyển 1
#4 Swarthmore College 1 1
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#6 Bowdoin College 1 1 1 trúng tuyển 1 4
#11 Middlebury College 1 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#13 Smith College 1 1 1 trúng tuyển 2 5
#15 Grinnell College 1 1 trúng tuyển 2
#18 Haverford College 1 1 trúng tuyển 2
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1 2
#29 Harvey Mudd College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#31 Kenyon College 1 1 trúng tuyển 2
#33 Pitzer College 1 trúng tuyển 1
#36 Mount Holyoke College 1 1 trúng tuyển 2
#38 Franklin & Marshall College 1 1
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1
#45 DePauw University 1 1
#48 Whitman College 1 1
#51 The University of the South 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2
#63 St. Olaf College 1 trúng tuyển 1
#63 Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#72 Knox College 1 trúng tuyển 1
#76 Allegheny College 1 1
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#81 Beloit College 1 1
#85 Lake Forest College 1 1
#100 Cornell College 1 1
#111 Goucher College 1 trúng tuyển 1
#136 SUNY College at Purchase 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(13)
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Biology Sinh học
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Statistics Thống kê
United States History Lịch sử nước Mỹ
Physics 1 Vật lý 1
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Environmental Science Khoa học môi trường
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(6)
Basketball Bóng rổ
Fitness Thể hình
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Yoga Yoga
Basketball Bóng rổ
Fitness Thể hình
Soccer Bóng đá
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Yoga Yoga

Khóa học nghệ thuật

(15)
Directing Đạo diễn
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Musicianship Tài năng âm nhạc
Performing Biểu diễn
Theater Nhà hát
Directing Đạo diễn
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Musicianship Tài năng âm nhạc
Performing Biểu diễn
Theater Nhà hát
Art History Lịch sử mỹ thuật
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Photography Nhiếp ảnh
Art Nghệ thuật
Audition Thử âm
Design Thiết kế
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(22)
Student Activities Committee
Student Council
School Newspaper
Pandora Arts Magazine
Music Club
Debate
Student Activities Committee
Student Council
School Newspaper
Pandora Arts Magazine
Music Club
Debate
Coding and Computer Science Club
International Thespian Society (ITS)
Prom Committee
Admissions Ambassadors
Mock Trial
Mediation Team
Equality Club (GSA)
Global Citizenship Club
Boarding Council
Chess Club
Math Club
Robotics Team
Coffee Therapy Club
Yearbook Club
Arts & Crafts Club
Creative Writing Club
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Baylor School
Nổi bật
Trường nội trú
The Webb School

4.5/5 2 bình luận

Người dùng FindingSchool tại châu Á 16/09/2022
Thomas Jefferson School là trường nội trú dành cho cả nam và nữ nằm trong khu vực người giàu, an toàn và thuận tiện. Trường có cơ sở vật chất giảng dạy hoàn chỉnh, phòng thí nghiệm khoa học tiên tiến, thiết bị thể thao và nghệ thuật đầy đủ. Với số lượng học sinh ít và quy mô lớp học nhỏ, học sinh có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ giáo viên. Trường chú trọng việc chuẩn bị hành trang cho học sinh vào đại học, tỷ lệ học sinh vào đại học đạt 100%, hàng năm có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường Ivy League và các trường đại học hàng đầu thế giới.
Xem thêm
Người dùng FindingSchool tại châu Á 16/02/2018
Mình đang là học sinh của trường, nhìn chung trường rất tuyệt vời, student ratio rất tốt, quan trọng nhất là giáo viên và Residential Assistant (trợ lý nội trú) có thể quan tâm đến từng học sinh, vì vậy phụ huynh có con học nội trú rất yên tâm. Mặc dù trường chúng tôi có nhiều du học sinh nhưng ai cũng xuất sắc, học lực cạnh tranh, điểm số khắt khe, việc duy trì mức average ở TJ không phải là chuyện dễ dàng. TJ không phải là một ngôi trường cởi mở và đa dạng, nhưng chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng tốt hơn và giúp bạn chuẩn bị bước vào những trường đại học ưu tú.
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Kansas City nằm ở rìa phía tây của Missouri, ngay sát biên giới với Kansas. Thành phố được biết đến với thịt nướng, di sản nhạc jazz và đài phun nước. Ở trung tâm thành phố, Bảo tàng nhạc Jazz của Mỹ nằm chung một tòa nhà với Bảo tàng Bóng chày Negro Leagues ở Phố 18th & Vine Jazz lịch sử. Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins, với những quả cầu lông khổng lồ ở phía trước, là nơi lưu giữ gần 40.000 tác phẩm nghệ thuật, từ các bộ sưu tập cổ đại đến đương đại.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 146
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 0%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()