Pennsylvania

Pennsylvania, tên chính thức là Thịnh vượng chung Pennsylvania, là một tiểu bang trải dài giữa các vùng Trung Đại Tây Dương, Đông Bắc, dãy Appalachian và Ngũ Đại Hồ của Mỹ.

Dân số (2022)
12,960,000
Diện tích (km2)
119283
Dân số người Mỹ gốc Việt (2022)
41,731   -2.14% (5 năm qua)
Thành phố chính

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng