Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B+
Học thuật A
Ngoại khóa A-
Cộng đồng A
Đánh giá C
St. Viator High School là một cộng đồng dự bị đại học Công giáo, cung cấp cho các học sinh nam và nữ trẻ tuổi ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Chicago tín ngưỡng tôn giáo và các dự án học thuật xuất sắc. Tại St. Viator, chúng tôi nỗ lực cung cấp cho học sinh nền giáo dục dự bị đại học Công giáo tốt nhất nhằm tái khẳng định và củng cố các giá trị và đạo đức Cơ đốc.
Thông Tin Trường St. Viator High School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
St. Viator High School St. Viator High School St. Viator High School St. Viator High School St. Viator High School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
812
Học sinh quốc tế
5.5%
Tỷ lệ giáo viên cao học
75%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
18
Điểm SAT
1360
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2022)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#3 Stanford University 1
#10 Northwestern University 1
#13 Vanderbilt University 1
#18 University of Notre Dame 1
#22 Georgetown University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#38 University of California: Davis 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1
#44 Case Western Reserve University 1
#51 Purdue University 1
#51 Villanova University 1
#55 University of Washington 1
#62 Syracuse University 1
#72 Indiana University Bloomington 1
#76 College of Wooster 1
#77 Clemson University 1
#77 Loyola Marymount University 1
#83 Gonzaga University 1
#83 Marquette University 1
#83 University of Iowa 2
#85 Lake Forest College 1
#89 Texas Christian University 1
#89 Ursinus College 1
Auburn University 1
#97 University of Illinois at Chicago 1
#97 University of South Florida 1
#100 Cornell College 1
#102 Hope College 1
#105 Miami University: Oxford 1
#105 Saint Louis University 1
#105 University of Arizona 1
#105 University of Denver 1
#111 St. Norbert College 1
#115 Creighton University 1
#115 Loyola University Chicago 1
#115 University of South Carolina: Columbia 1
Arizona State University 1
#121 University of Kansas 1
#121 University of Missouri: Columbia 1
#121 University of Vermont 1
#127 Illinois Institute of Technology 1
#127 University of Dayton 1
#137 DePaul University 1
#137 George Mason University 1
#137 University of Alabama 1
#137 University of Kentucky 1
#151 Colorado State University 1
#151 University of Cincinnati 1
#151 University of Mississippi 1
#166 Bradley University 1
#166 Quinnipiac University 1
#166 Xavier University 1
#182 Montclair State University 1
#194 Union University 1
#202 Florida Agricultural and Mechanical University 1
#219 Illinois State University 1
#263 Southern Illinois University Carbondale 1
#263 University of North Florida 1
#263 University of South Dakota 1
Anderson University 1
Benedictine University 1
Berklee College of Music 1
Butler University 1
Carthage College 1
Davenport University 1
Elmhurst College 1
Harper College 1
Illinois Wesleyan University 1
Iowa State University 1
Loras College 1
Marian University-Indianapolis-IN 1
Northern Kentucky University 1
Oakton Community College 1
Ohio State University: Columbus Campus 1
Parsons The New School for Design 1
Pellissippi State Community College 1
Penn State Abington 1
Penn State University Park 1
Piedmont College 1
Pratt Institute 1
Savannah College of Art and Design 1
Tarrant County College 1
Truman State University 1
tusculum university 1
University of Alberta 1
University of California: Riverside 1
University of Colorado Boulder 1
University of Dubuque 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
University of Maryland: College Park 1
University of Nebraska - Lincoln 1
University of Tampa 1
University of Tennessee: Knoxville 1
University of Toronto 1
University of Wisconsin-Eau Claire 1
Viterbo University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018-2019 2016 Tổng số
Tất cả các trường 65 60 52 26 26
#3 Harvard College 1 trúng tuyển 1
#3 Stanford University 1 1
#3 Yale University 1 1
#6 University of Chicago 1 1 2
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 trúng tuyển 3
#10 Northwestern University 1 1 1 3
#13 Vanderbilt University 1 1 2
#15 Washington University in St. Louis 1 1
#17 Cornell University 1 1
#18 University of Notre Dame 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1 2
#20 University of California: Los Angeles 1 1 trúng tuyển 2
#22 Georgetown University 1 1 trúng tuyển 2
#25 University of Southern California 1 1 2
#25 University of Michigan 1 1 trúng tuyển 1 3
#25 New York University 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#29 Wake Forest University 1 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#29 University of Florida 1 1 1 trúng tuyển 3
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1
#34 University of California: Irvine 1 1 trúng tuyển 2
#34 University of California: San Diego 1 1 trúng tuyển 1 3
#36 University of Rochester 1 1 trúng tuyển 2
#36 Boston College 1 1 1 trúng tuyển 3
#38 University of Wisconsin-Madison 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
#38 University of California: Davis 1 1 1 1 trúng tuyển 4
#40 College of William and Mary 1 1 trúng tuyển 2
#41 Boston University 1 1 trúng tuyển 1 3
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 trúng tuyển 2
#44 Case Western Reserve University 1 1 trúng tuyển 2
#44 Brandeis University 1 1
#44 Tulane University 1 1 2
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 1 2
#51 Villanova University 1 1 1 trúng tuyển 3
#51 Purdue University 1 1 1 1 4
#55 University of Miami 1 1 1 3
#55 University of Washington 1 1 2
#55 Pepperdine University 1 1
#55 Santa Clara University 1 1
#62 Syracuse University 1 1 trúng tuyển 2
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1
#67 Texas A&M University 1 1
#68 University of Minnesota: Twin Cities 1 1 2
#72 American University 1 1
#72 Indiana University Bloomington 1 1 1 1 4
#77 Michigan State University 1 1 2
#77 Loyola Marymount University 1 1
#77 Clemson University 1 1 1 3
#83 Gonzaga University 1 1 2
#83 University of Iowa 2 1 1 1 5
#83 Marquette University 1 1 1 1 4
#89 SUNY University at Buffalo 1 1
#89 Texas Christian University 1 1 1 3
#97 University of South Florida 1 1 2
#97 University of San Diego 1 1
#97 Auburn University 1 1
#97 University of Illinois at Chicago 1 1 2
#105 Saint Louis University 1 1 1 1 4
#105 University of Arizona 1 1 2
#105 Rochester Institute of Technology 1 1
#105 University of Denver 1 1
#105 Miami University: Oxford 1 1 1 1 4
#115 Creighton University 1 1 1 3
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1 1 3
#115 Loyola University Chicago 1 1 1 3
#121 University of Kansas 1 1 2
#121 Arizona State University 1 1 2
#121 University of Missouri: Columbia 1 1 1 3
#121 University of Vermont 1 1
#127 Illinois Institute of Technology 1 1 2
#127 University of Dayton 1 1 1 3
#137 University of Alabama 1 1 1 3
#137 University of Kentucky 1 1
#137 DePaul University 1 1 1 3
#137 George Mason University 1 1
#151 Colorado State University 1 1 2
#151 University of Cincinnati 1 1
#151 University of Mississippi 1 1 2
#166 Bradley University 1 1 1 3
#166 Xavier University 1 1 2
#166 Quinnipiac University 1 1
#176 University of Arkansas 1 1
#182 Belmont University 1 1
#182 Montclair State University 1 1
#194 Union University 1 1
#202 Loyola University New Orleans 1 1
#202 University of Detroit Mercy 1 1
#202 Florida Agricultural and Mechanical University 1 1
#202 Indiana University-Purdue University Indianapolis 1 1
#219 Illinois State University 1 1 2
#234 Bellarmine University 1 1
#234 Maryville University of Saint Louis 1 1
#250 Central Michigan University 1 1
#250 Abilene Christian University 1 1
#263 Southern Illinois University Carbondale 1 1 1 3
#263 University of North Florida 1 1 2
#263 Grand Valley State University 1 1
#263 University of South Dakota 1 1
#263 Montana State University 1 1
University of California: Riverside 1 1
Iowa State University 1 1 1 3
University of Colorado Boulder 1 1 1 3
University of Wisconsin-Milwaukee 1 1
University of Tennessee: Knoxville 1 1 2
Northern Kentucky University 1 1
Penn State University Park 1 1
Eastern Kentucky University 1 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 1 1 trúng tuyển 4
Aurora University 1 1 2
University of Maryland: College Park 1 1
Edgewood College 1 1
Florida Gulf Coast University 1 1
University of Nebraska - Lincoln 1 1
Ohio State University: Columbus Campus 1 1 1 1 trúng tuyển 1 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018-2019 2016 Tổng số
Tất cả các trường 6 2 7 3 1
#3 Pomona College 1 trúng tuyển 1
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1
#33 College of the Holy Cross 1 1
#39 Denison University 1 1 2
#72 Reed College 1 1
#76 College of Wooster 1 1 2
#85 Lake Forest College 1 1 2
#89 Ursinus College 1 1
#94 Augustana College 1 1
#100 Cornell College 1 1
#100 Saint Mary's College 1 1
#102 Hope College 1 1 2
#111 St. Norbert College 1 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2022 2021 2020 2018-2019 2016 Tổng số
Tất cả các trường 2 1 0 0 0
#1 University of Toronto 1 1 2
#5 University of Alberta 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(18)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
Chemistry Hóa học
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
European History Lịch sử châu Âu
Italian Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Ý
Statistics Thống kê
Computer Science A Khoa học máy tính A
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Human Geography Địa lý và con người
Environmental Science Khoa học môi trường
Biology Sinh học
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Psychology Tâm lý học
United States History Lịch sử nước Mỹ
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(18)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Bowling Bowling
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Dance Khiêu vũ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Bowling Bowling
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Dance Khiêu vũ
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Water Polo Bóng nước
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(7)
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Digital Music Nhạc kỹ thuật số
Theater Nhà hát
Art Nghệ thuật
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Jazz Nhạc jazz
Digital Music Nhạc kỹ thuật số
Theater Nhà hát
Art Nghệ thuật
Design Thiết kế
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(11)
Science Club
Viator Voice
ANIME CLUB
BASS FISHING CLUB
CAHILL CRAZIES
ILLUSTRATORS CLUB INVESTMENT CLUB
Science Club
Viator Voice
ANIME CLUB
BASS FISHING CLUB
CAHILL CRAZIES
ILLUSTRATORS CLUB INVESTMENT CLUB
Chinese Club
French Club
Intercultural Club
Italian Club
Spanish Club - Una Gente
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
The Linsly School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Western Reserve Academy United States Flag

4.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 20/02/2017
Trình độ học vấn của trường đạt mức khá, những năm gần đây có 82 học sinh tốt nghiệp đỗ vào top 30 trường đại học của Mỹ, phản hồi của học sinh về trường rất tốt, hoạt động ngoại khóa của trường tương đối phong phú, môi trường an toàn và giáo viên rất có trách nhiệm; học phí vừa phải với các gia đình trung lưu. Trường phù hợp với học sinh có học lực trung bình trở lên và mong muốn chạy nước rút vào top 30 trường đại học trong tương lai.
Xem thêm

Hỏi đáp về St. Viator High School

01.
Các thông tin cơ bản về trường St. Viator High School.
St. Viator High School ilà một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Chicago, Bang Illinois, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1961, và hiện có khoảng 812 học sinh, với khoảng 5.50% trong số đó là học sinh quốc tế..

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.saintviator.com/.
02.
Trường St. Viator High School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường St. Viator High School cung cấp 18 môn AP.

Trong những năm gần đây, có -1 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường St. Viator High School cũng có 75% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
03.
Học sinh trường St. Viator High School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 1.33% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 7.08% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 0% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường St. Viator High School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
04.
Yêu cầu tuyển sinh của St. Viator High Schoolbao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường St. Viator High Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, kết quả các bài thi chuẩn hoá (chẳng hạn như TOEFL và SSAT), và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
05.
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường St. Viator High School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường St. Viator High School cho năm 2024 là $15,800, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại Abellino@saintviator.com .
06.
Trường St. Viator High School toạ lạc tại đâu?
Trường St. Viator High School toạ lạc tại bang Bang Illinois , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Chicago, có khoảng cách chừng 22. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay O‘Hare International Airport làm điểm di chuyển.
07.
Mức độ phổ biến của trường St. Viator High School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường St. Viator High School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 379 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường St. Viator High School cũng được 37 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
08.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường St. Viator High School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường St. Viator High School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường St. Viator High School tại địa chỉ: https://www.saintviator.com/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 847-392-4050.
09.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường St. Viator High School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: A Mother's Touch, Christian Liberty Academy and Northwest Suburban Montessori.

Thành phố chính gần trường nhất là Chicago. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Chicago.
10.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường St. Viator High School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường St. Viator High School là B+.

Đánh giá theo mục của trường St. Viator High School bao gồm:
B+ Tốt nghiệp
A Học thuật
A- Ngoại khóa
A Cộng đồng
C Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Nằm bên Hồ Michigan ở Illinois, Chicago là một trong những thành phố lớn nhất ở nước Mỹ. Nổi tiếng với kiến trúc đặc sắc, thành phố có đường chân trời được vẽ bởi các tòa nhà chọc trời như Trung tâm John Hancock nổi tiếng, Tháp Willis cao 1.451 feet (trước đây là Tháp Sears) và Tháp Tribune phong cách Gothic mới. Thành phố này cũng nổi tiếng với các viện bảo tàng, trong đó có Viện Nghệ thuật Chicago với các tác phẩm Trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng nổi tiếng.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 8,087
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 22%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế O'Hare

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()