Or via social:
Randie Benedict Randie Benedict, Assistant Head of School for Enrollment Management

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp A-
Học thuật B+
Ngoại khóa A-
Cộng đồng A-
Đánh giá A
Quan hệ thầy trò mật thiết Học tập linh hoạt Văn hóa đa dạng
Được thành lập vào năm 1856, trường St. Anne's Belfield School ban đầu là một trường nữ sinh, sau đó phát triển thành một trường tư thục đồng giáo dục thông qua việc sáp nhập. Môi trường học thuật cởi mở, quy mô lớp học nhỏ, nhấn mạnh vào tính cách cá nhân và khuyến khích khía cạnh tinh thần của học sinh là nền tảng giáo dục của trường St. Anne's Belfield. Thông qua việc lễ bái, phục vụ cộng đồng và quy tắc danh dự tôn vinh truyền thống Judeo-Christian, nhà trường giáo dục học sinh tuân thủ cam kết phục vụ cộng đồng và nhấn mạnh tầm quan trọng của hành vi đạo đức. Trường có một chế độ học bổng toàn diện, nhấn mạnh khái niệm phục vụ và quan niệm giá trị của nhân cách.
Xem thêm
Thông Tin Trường St. Anne's-Belfield School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
St. Anne's-Belfield School St. Anne's-Belfield School St. Anne's-Belfield School St. Anne's-Belfield School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$73670
Sĩ số học sinh
950
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Quỹ đóng góp
$75 Million
Số môn học AP
22
Điểm SAT
1399
Trường đồng giáo dục
Nội trú 9-12

Vietnam

Điểm TOEFL trung bình
100
Điểm SAT trung bình
1000

Tài liệu trường học

Hỗ trợ tài chính

St. Anne's-Belfield School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Mức % học phí phổ biến mà St. Anne's-Belfield School hỗ trợ là bao nhiêu?
20%-30%
0 10 20 30 40

Phân tích chi phí
Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại St. Anne's-Belfield School.
Tổng chi phí
$76,575 ~ $76,870
Thông tin chi tiết
Thứ tự Loại chi phí SChi phí
#1 Học phí & Phí nhập học $72,670
#2 Bảo hiểm sức khỏe $2,755 ~ $3,050 Bắt buộc
#3 Ăn uống $1,150 Bắt buộc
Tổng chi phí: $76,575 ~ $76,870
* Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2024-2025)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#2 Columbia University 1
#2 Harvard College 1
#2 Massachusetts Institute of Technology 1
#5 Yale University 1
#6 Stanford University 1
#6 University of Chicago 1
#8 University of Pennsylvania 1
#9 California Institute of Technology 1
#9 Duke University 1
#9 Johns Hopkins University 1
#9 Northwestern University 1
#13 Dartmouth College 1
#14 Brown University 1
#14 Vanderbilt University 1
#17 Cornell University 1
#17 Rice University 1
#20 University of California: Los Angeles 1
#23 Georgetown University 1
#25 Carnegie Mellon University 1
#25 University of Virginia 1
#27 University of Southern California 1
#28 New York University 1
#28 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#28 Wake Forest University 1
#38 Georgia Institute of Technology 1
#40 College of William and Mary 1
#49 Lehigh University 1
#49 Northeastern University 1
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1
#49 Purdue University 1
#55 Florida State University 1
#57 Penn State University Park 1
#59 Syracuse University 1
#62 Rutgers University 1
LAC #13 Grinnell College 1
#68 Indiana University Bloomington 1
#75 Clemson University 1
#83 Elon University 1
Auburn University 1
LAC #30 Kenyon College 1
LAC #46 Furman University 1
Babson College 1
Bard College 1
George Mason University 1
Gettysburg College 1
Hampton University 1
High Point University 1
Hobart and William Smith Colleges 1
James Madison University 1
Rhodes College 1
Roanoke College 1
Towson University 1
Wheaton College 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024-2025 2023-2024 2019-2022 2018-2021 2020 Tổng số
Tất cả các trường 42 33 157 97 23
#1 Princeton University 1 1 trúng tuyển 2
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#3 Stanford University 1 1 trúng tuyển 2
#3 Yale University 1 1 trúng tuyển 1 3
#3 Harvard College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 1 6
#6 University of Chicago 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 5
#7 Johns Hopkins University 1 1 trúng tuyển 1 3
#7 University of Pennsylvania 1 1 trúng tuyển 1 3
#9 California Institute of Technology 1 1 trúng tuyển 2
#10 Northwestern University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#10 Duke University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#12 Dartmouth College 1 1 trúng tuyển 2 4
#13 Brown University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 1 6
#13 Vanderbilt University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#15 Rice University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1 1 3
#17 Cornell University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#18 Columbia University 1 1 trúng tuyển 2
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1 2
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 1 1 3
#20 University of California: Los Angeles 1 1 trúng tuyển 2 1 5
#22 Carnegie Mellon University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#22 Georgetown University 1 1 trúng tuyển 1 3
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 1 3
#25 University of Southern California 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 5
#25 New York University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 5
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 1 2
#25 University of Virginia 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 1 6
#29 Wake Forest University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 5
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1 2
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 1
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 2
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 2 3
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 2
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 2 1 4
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 2 3
#40 College of William and Mary 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 5
#41 Boston University 1 trúng tuyển 1 1 3
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 1
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 1 1 trúng tuyển 2
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 trúng tuyển 2
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#49 University of Georgia 1 trúng tuyển 1 2
#51 Villanova University 1 trúng tuyển 1 2
#51 Purdue University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 1 6
#51 Lehigh University 1 1 trúng tuyển 2
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 trúng tuyển 1 2
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1 2
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#55 Florida State University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 1 2
#57 Penn State University Park 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 trúng tuyển 1 1 3
#62 University of Pittsburgh 1 trúng tuyển 2 1 4
#62 Rutgers University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 2
#62 Syracuse University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#67 University of Connecticut 1 trúng tuyển 1 2
#67 University of Massachusetts Amherst 1 trúng tuyển 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1
#67 Texas A&M University 1 trúng tuyển 1
#72 American University 1 trúng tuyển 1 1 3
#72 Indiana University Bloomington 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#72 Southern Methodist University 1 trúng tuyển 2 3
#72 North Carolina State University 1 trúng tuyển 1
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1 1 3
#77 Clemson University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1
#83 Marquette University 1 trúng tuyển 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 2
#89 Texas Christian University 1 trúng tuyển 1
#89 Howard University 1 trúng tuyển 1 2
#89 SUNY University at Buffalo 1 trúng tuyển 1
#89 Elon University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#97 Clark University 1 trúng tuyển 1 2
#97 Auburn University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#105 University of Oregon 1 trúng tuyển 1
#105 University of Utah 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1 1 3
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1 2
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 2
#115 Fairfield University 1 trúng tuyển 1 2
#115 University of South Carolina: Columbia 1 trúng tuyển 2 3
#121 University of Missouri: Columbia 1 trúng tuyển 1 2
#121 University of Vermont 1 trúng tuyển 1 1 3
#121 University of Kansas 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1 2
#127 Samford University 1 trúng tuyển 1
#127 Clarkson University 1 trúng tuyển 1 2
#137 University of Kentucky 1 trúng tuyển 1 2
#137 DePaul University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 2 3
#137 University of New Hampshire 1 trúng tuyển 1
#137 George Mason University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 2 5
#151 Simmons University 1 trúng tuyển 1
#151 Duquesne University 1 trúng tuyển 1
#151 University of Mississippi 1 trúng tuyển 1
#151 James Madison University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1
#166 Virginia Commonwealth University 1 trúng tuyển 2 3
#166 University of Hawaii at Manoa 1 trúng tuyển 1
#166 Bradley University 1 trúng tuyển 1
#182 Ohio University 1 trúng tuyển 1
#182 Oklahoma State University 1 trúng tuyển 1
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#194 Mississippi State University 1 trúng tuyển 1 2
#202 University of North Carolina at Wilmington 1 trúng tuyển 1
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#202 Florida Agricultural and Mechanical University 1 trúng tuyển 1
#219 Hampton University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#219 University of North Carolina at Charlotte 1 trúng tuyển 1
#219 University of North Carolina at Greensboro 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1 2
#234 Georgia State University 1 trúng tuyển 1
#234 East Carolina University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1 2
#234 West Virginia University 1 trúng tuyển 1 2
#250 University of North Dakota 1 trúng tuyển 1
#263 Montana State University 1 trúng tuyển 1 2
#285 University of Montana 1 trúng tuyển 1
#299 Campbell University 1 trúng tuyển 1
#299 Marshall University 1 trúng tuyển 1
#299 Old Dominion University 1 trúng tuyển 1 2
#299 Marymount University 1 trúng tuyển 1 2
#299 Shenandoah University 1 trúng tuyển 1
#317 East Tennessee State University 1 trúng tuyển 1
#317 Northern Arizona University 1 trúng tuyển 1
University of Tennessee: Knoxville 1 trúng tuyển 1
Radford University 1 trúng tuyển 1 2
University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
University of St. Thomas 1 trúng tuyển 1
Barry University 1 trúng tuyển 1
University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1 2
University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 2 1 4
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 2
Mary Baldwin University 1 trúng tuyển 1
Western Kentucky University 1 trúng tuyển 1
Liberty University 1 trúng tuyển 1 2
Lesley University 1 trúng tuyển 1
Kean University 1 trúng tuyển 1
Wingate University 1 trúng tuyển 1 2
University of California: Riverside 1 trúng tuyển 1
Gardner-Webb University 1 trúng tuyển 1
University of California: Santa Cruz 1 trúng tuyển 1
Clark Atlanta University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024-2025 2023-2024 2019-2022 2018-2021 2020 Tổng số
Tất cả các trường 8 8 68 35 8
#1 Williams College 1 trúng tuyển 1 2
#4 Swarthmore College 1 trúng tuyển 1 1 3
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 1 3
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1
#6 United States Naval Academy 1 trúng tuyển 1
#6 Bowdoin College 1 1
#11 Washington and Lee University 1 trúng tuyển 1 2
#11 Middlebury College 1 trúng tuyển 1 2
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Grinnell College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#15 Davidson College 1 trúng tuyển 1 1 3
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 1 trúng tuyển 1 1 3
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1 2
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 2 3
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1 2
#27 Colorado College 1 trúng tuyển 1 2
#31 Kenyon College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 1 5
#31 Bryn Mawr College 1 trúng tuyển 1
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1 2
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1 2
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1 1 3
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1 2
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1
#45 Furman University 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#45 DePauw University 1 trúng tuyển 1
#48 Whitman College 1 trúng tuyển 1
#51 Spelman College 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 2
#51 The University of the South 1 trúng tuyển 1 1 3
#55 Centre College 1 trúng tuyển 1
#55 Rhodes College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1
#60 Bard College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#61 Gettysburg College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#63 St. Olaf College 1 trúng tuyển 1 2
#63 Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#68 St. Lawrence University 1 trúng tuyển 1
#70 Virginia Military Institute 1 trúng tuyển 1
#70 Wofford College 1 trúng tuyển 1 2
#72 Reed College 1 trúng tuyển 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 3
#76 Allegheny College 1 trúng tuyển 1
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#81 Earlham College 1 trúng tuyển 1
#84 Bennington College 1 trúng tuyển 1
#85 Washington College 1 trúng tuyển 1
#85 University of Puget Sound 1 trúng tuyển 1
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#94 Hampden-Sydney College 1 trúng tuyển 1 2
#102 Transylvania University 1 1
#107 Randolph-Macon College 1 trúng tuyển 1 2
#111 Ohio Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#120 Roanoke College 1 1 trúng tuyển 1 trúng tuyển 1 4
#124 Randolph College 1 trúng tuyển 1 2
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
#149 University of Mary Washington 1 trúng tuyển 2 3
Oberlin College 1 trúng tuyển 1 2
Virginia Union University 1 trúng tuyển 1
Virginia Wesleyan University 1 trúng tuyển 1 2
Guilford College 1 trúng tuyển 1
Franklin & Marshall College 1 trúng tuyển 1 2
Bridgewater College 1 trúng tuyển 1 2
Wells College 1 trúng tuyển 1
University of Virginia's College at Wise 1 trúng tuyển 1
Union College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024-2025 2023-2024 2019-2022 2018-2021 2020 Tổng số
Tất cả các trường 0 0 10 1 0
#1 University of Toronto 1 trúng tuyển 1 2
#2 University of British Columbia 1 trúng tuyển 1
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1
#4 McMaster University 1 trúng tuyển 1
#9 University of Waterloo 1 trúng tuyển 1
#12 Dalhousie University 1 trúng tuyển 1
#16 Queen's University 1 trúng tuyển 1
#17 York University 1 trúng tuyển 1
#21 Concordia University 1 trúng tuyển 1
#25 Ryerson University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2024-2025 2023-2024 2019-2022 2018-2021 2020 Tổng số
Tất cả các trường 0 0 4 0 0
#3 University College London 1 trúng tuyển 1
#5 University of Edinburgh 1 trúng tuyển 1
#10 University of Bristol 1 trúng tuyển 1
#33 University of St. Andrews 1 trúng tuyển 1

Chương trình học

Chương trình AP

(20)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Statistics Thống kê
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
Computer Science A Khoa học máy tính A
Chemistry Hóa học
Environmental Science Khoa học môi trường
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
Human Geography Địa lý và con người
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
World History Lịch sử thế giới
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(14)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Diving Lặn
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Squash Bóng quần
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(14)
Acting Diễn xuất
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Play Production Sản xuất kịch sân khấu
Acting Diễn xuất
Drama Kịch sân khấu
Music Âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
Play Production Sản xuất kịch sân khấu
String Đàn dây
Voice Thanh nhạc
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Printmaking In ấn
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Design Thiết kế
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(41)
Academic Team
French Club
International Relations Club
Philosophy Club
Spanish Club
Amnesty International
Academic Team
French Club
International Relations Club
Philosophy Club
Spanish Club
Amnesty International
Art Club
Boarding Council
Care for Critters
Community Forum
Community Service Council
Cut-A-Thon
Environmental Club
FOCUS
Friends Supporting Uragate
Fundraising Club
Gay-Straight Alliance
Gold Key Club
Great Outdoors Club
Habitat for Humanity
Happy Club
Investment Club
Latin Club
Literary Club
Martial Arts Club
Model United Nations
NEDA (National Eating Disorders Association)
Peer Mentors
Nicaragua Club
Red Cross Club
Robotics Club
School Newspaper - Belfield Banter
Spoken Word Club
STEPup
Student Council/Class Office
Tea Club
Theatre Club
Upper School Mathematics Club
Working Title (Film Club)
Young Democrats Club
Young Republicans Club
Xem tất cả

Liên hệ St. Anne's-Belfield School


Randie Benedict Randie Benedict, Assistant Head of School for Enrollment Management
Bạn chưa tìm được thông tin mình cần?
Thân chào,

FindingSchool hỗ trợ bạn gửi thư đến trường với công cụ soạn tin và chuyển ngữ. Chỉ cần nhập nội dung tiếng Việt, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường.
1.
Chọn tối đa 5 câu hỏi dành cho trường Dưới đây là 10 thắc mắc phổ biến mà phụ huynh học sinh thường hỏi

2.
Thông tin liên lạc FindingSchool sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến trường St. Anne's-Belfield School bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể liên hệ lại với bạn qua thông tin:
Tên *
Điện thoại
Email *
(*) Thông tin bắt buộc

5.0/5 3 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 16/09/2022
"【Vị trí địa lý】Trường tọa lạc tại Charlottesville, Virginia, chỉ cách thủ đô Washington, D.C. hai giờ lái xe, liền kề Đại học Virginia, đây là một trong nhiều trung tâm văn hóa và lịch sử của Virginia.
【Cơ sở vật chất của trường】 Trường có hai cơ sở ở Belfield và Greenway Rise. Greenway Rise là khuôn viên trường trung học với các studio âm nhạc và nghệ thuật hiện đại, phòng thí nghiệm, nhà hàng mới được cải tạo và không gian công cộng dành cho học sinh, nhà hát hộp đen, cùng nhiều trang thiết bị thể thao, v.v.
【Chương trình giảng dạy】Chương trình giảng dạy của trường rất phong phú, có các khóa học như toán học, khoa học thực nghiệm, khoa học xã hội nhân văn, v.v., đồng thời cũng có nhiều chương trình AP và chương trình danh dự Honors Program;
【Chương trình nổi bật】Các chương trình nổi bật bao gồm khoa học máy tính, chương trình giảng dạy chuyên sâu, chương trình toàn cầu hóa và phụ đạo dự tuyển đại học;
【Thể thao】Trường có 25 đội thể thao, 15 hoạt động thể thao, bao gồm bóng rổ, chạy việt dã, khúc côn cầu, golf, bơi lội và nhiều môn thể thao khác;
【Nghệ thuật】 Trường cung cấp các dự án âm nhạc, nghệ thuật thị giác và nghệ thuật hài kịch. Học sinh có thể lựa chọn nhiều loại hình âm nhạc và nhạc cụ;
【Ký túc xá của trường】Học sinh được sắp xếp bạn cùng phòng dựa trên giới tính, độ tuổi và sở thích. Các phòng ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi và Wi-Fi phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường. Trường cũng sắp xếp rất nhiều hoạt động cuối tuần cho học sinh. Đồng thời còn cung cấp chương trình ở trọ nhà người bản xứ cho học sinh nội trú, để các em trải nghiệm văn hóa gia đình Mỹ;"
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 17/07/2020
"Tôi đến Mỹ đầu năm 2016 và tốt nghiệp năm 2020. Mối quan hệ thầy trò ở trường rất gần gũi, tỷ lệ giáo viên / học sinh phù hợp, mỗi học sinh đều nhận được sự quan tâm cao độ. Trình độ của giáo viên và chất lượng giảng dạy của trường đều được học sinh đánh giá cao. Thiết kế chương trình học (độ khó, nội dung khóa học, phương pháp giảng dạy, v.v.) cũng phản ánh đầy đủ các yêu cầu cao của trường đối với lĩnh vực học thuật, cho dù đó là bài kiểm tra tiêu chuẩn để nộp đơn vào trường đại học hay kiểm tra cải thiện kỹ năng cá nhân hàng ngày, đều giúp ích rất nhiều.
Vị trí địa lý rất yên tĩnh, an ninh trong trường cũng rất cao, rất thích hợp cho việc học tập. Sinh hoạt rất tiện, nhu cầu thiết yếu hàng ngày và nhu cầu sinh hoạt cơ bản tại trường hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trong khi trải nghiệm cuộc sống thời trung học, bạn cũng có thể trải nghiệm nhiều tài nguyên của Đại học Virginia ở bên cạnh. Chẳng hạn như vào cuối tuần, nhiều sinh viên sẽ đi bộ khoảng 20 phút đến thư viện của Đại học Virginia để học tập. Ngoài ra, trong kỳ học, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn mọi người mượn sách và tài liệu liên quan từ thư viện trường Virginia để hoàn thành các bài báo học thuật, v.v. Cơ sở vật chất bên trong khuôn viên trường cũng rất toàn diện. Điều kiện nội trú tốt, hàng tuần các khoa nội trú residential faculty sẽ thay phiên nhau quản lý cuộc sống ký túc xá của học sinh và sắp xếp nhiều hoạt động vào mỗi cuối tuần để thúc đẩy mối quan hệ và tình cảm của mọi người trong trường. Ở đây, bạn sẽ không cảm thấy rằng bạn đã đến một môi trường xa lạ, mà bạn sẽ có cảm giác như đang ở nhà."
Xem thêm
FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 16/07/2020
"Tôi đến Saint Anne vào đầu năm 2020, mặc dù tôi chỉ được học ở trường 2 tháng vì dịch bệnh, nhưng cũng chính vì dịch bệnh mà tôi đã có những cảm nhận sâu sắc.

Về cuộc sống, St. Anne nằm trên một sườn đồi nhỏ ở Charlottesville, sự tiện lợi và yên bình của Summer village vượt xa sức tưởng tượng của tôi trước khi đến đây. Trường cũng gần Đại học Virginia, là một thành phố có trường đại học nên ở đây có đầy đủ tất cả các tiện ích như siêu thị, nhà hàng, hiệu sách, hiệu thuốc, ngân hàng, bệnh viện và thư viện của Đại học Virginia, v.v. Cuộc sống rất thuận tiện. Đồng thời, bởi vì toàn bộ thành phố không lớn, môi trường sinh thái tự nhiên cũng rất tốt. Giáo viên của trường thường tổ chức cho học sinh đi tản bộ ngoài trời vào cuối tuần, nơi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phố và thiên nhiên.

Về mặt học thuật, các thầy cô rất có trách nhiệm và quan tâm đến từng học sinh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các thầy cô đều rất sẵn lòng giải đáp trực tiếp và phụ đạo một kèm một cho học sinh vào thời gian rảnh của mỗi buổi học. Đồng thời, trên lớp các thầy cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách học tập chủ động, thay vì học thuộc lòng một cách cứng nhắc.

Các loại hình hoạt động ngoại khóa cũng rất phong phú, sau giờ học có rất nhiều hoạt động thể thao để lựa chọn như bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, tennis, golf, tùy theo các mùa sẽ có các hoạt động thể thao khác nhau. Vào cuối tuần, các thầy cô trong ký túc xá cũng sẽ tổ chức cho học sinh các hoạt động bên ngoài trường như ăn uống, dã ngoại, mua sắm, xem phim, v.v.

Trước khi trở về Trung Quốc vì dịch bệnh, thầy cô trong trường đã chuẩn bị chu đáo các vật tư chống dịch cho từng du học sinh trong ký túc xá để sử dụng. Nói tóm lại, STAB là một gia đình rất ấm áp, và không hề có cảm giác xa lạ khi ở đây."
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

Washington, DC, thủ đô của nước Mỹ, là một thành phố tinh gọn nằm bên Sông Potomac, tiếp giáp với các tiểu bang Maryland và Virginia. Thành phố nổi tiếng với các di tích và tòa nhà tân cổ điển hùng vĩ - bao gồm cả những công trình mang tính biểu tượng, là trụ sở của 3 cơ quan chính phủ liên bang: Điện Capitol, Nhà Trắng và Tòa án Tối cao. Đây cũng là nơi có các bảo tàng và các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng như Kennedy Center.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 0
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 39%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()