Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A
Tốt nghiệp A+
Học thuật A
Ngoại khóa B
Cộng đồng A
Đánh giá B+
Rutgers Preparatory School thành lập vào năm 1766 với tư cách là một trường tư thục bán trú dành cho cả nam và nữ. Trường có môi trường phong phú, học sinh đến từ các vùng khác nhau với nền tảng kinh tế và chủng tộc không giống nhau. Phương châm của trường chúng tôi là "nỗ lực phấn đấu là niềm vui thực sự", điều này thể hiện sự kỳ vọng của chúng tôi đối với học sinh, hi vọng các em sẽ có thái độ học tập tích cực, từ đó có được cảm giác thành tựu. Nhà trường coi trọng việc theo đuổi tri thức và sự toàn vẹn của nhân cách, cố gắng khuyến khích học sinh phát triển về mọi mặt.
Xem thêm
Thông Tin Trường Rutgers Preparatory School Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School Rutgers Preparatory School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
691
Học sinh quốc tế
12%
Tỷ lệ giáo viên cao học
77%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Quỹ đóng góp
$43.5 Million
Số môn học AP
6
Điểm SAT
1324
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú PreK-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2017-2021)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#1 Princeton University 1
#2 Massachusetts Institute of Technology 1
#3 Stanford University 1
#3 Yale University 1
#6 University of Chicago 1
#7 Johns Hopkins University 1
#7 University of Pennsylvania 1
#10 Duke University 1
#10 Northwestern University 1
#12 Dartmouth College 1
#13 Brown University 1
#13 Vanderbilt University 1
#15 Rice University 1
#15 Washington University in St. Louis 1
LAC #3 Pomona College 1
#17 Cornell University 1
#18 Columbia University 1
#18 University of Notre Dame 1
#20 University of California: Berkeley 1
#20 University of California: Los Angeles 1
LAC #4 Swarthmore College 1
#22 Carnegie Mellon University 1
#22 Emory University 1
#22 Georgetown University 1
#25 New York University 1
#25 University of Michigan 1
#25 University of Southern California 1
#25 University of Virginia 1
LAC #5 Wellesley College 1
#29 University of Florida 1
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1
#29 Wake Forest University 1
LAC #6 Carleton College 1
LAC #6 United States Naval Academy 1
#32 Tufts University 1
#32 University of California: Santa Barbara 1
#34 University of California: Irvine 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 1
#36 University of Rochester 1
#38 University of California: Davis 1
#38 University of Texas at Austin 1
#38 University of Wisconsin-Madison 1
#41 Boston University 1
#44 Brandeis University 1
#44 Case Western Reserve University 1
#44 Georgia Institute of Technology 1
#44 Northeastern University 1
#44 Tulane University 1
#49 University of Georgia 1
#51 Lehigh University 1
#55 Pepperdine University 1
#55 University of Miami 1
LAC #11 Washington and Lee University 1
LAC #13 Smith College 1
LAC #13 Vassar College 1
LAC #15 Grinnell College 1
LAC #15 Hamilton College 1
LAC #18 Haverford College 1
LAC #18 University of Richmond 1
LAC #18 Wesleyan University 1
LAC #24 Colby College 1
LAC #31 Bryn Mawr College 1
LAC #33 College of the Holy Cross 1
LAC #36 Mount Holyoke College 1
LAC #37 Bucknell University 1
LAC #39 Denison University 1
LAC #39 Lafayette College 1
LAC #39 Skidmore College 1
LAC #39 Trinity College 1
LAC #51 Dickinson College 1
LAC #55 Connecticut College 1
College of William and Mary 1
Franklin & Marshall College 1
Union College 1
United States Military Academy 1
University of Illinois at Urbana-Champaign 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2020 2014-2018 2013-2015 2009-2013 Tổng số
Tất cả các trường 50 85 50 30 41
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 2
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1 2
#3 Harvard College 1 1
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1 2
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1 1 3
#7 Johns Hopkins University 1 trúng tuyển 2 1 1 1 6
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 2 1 1 5
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1 1 1 1 5
#13 Brown University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1 1 3
#15 Rice University 1 trúng tuyển 1 1 3
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 2 1 1 5
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 1 1 1 5
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1 1 3
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#20 University of California: Berkeley 1 trúng tuyển 4 1 6
#20 University of California: Los Angeles 1 trúng tuyển 1 2
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1 1 3 6
#22 Georgetown University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#25 New York University 1 trúng tuyển 3 1 1 6 12
#25 University of Michigan 1 trúng tuyển 4 1 6
#25 University of Virginia 1 trúng tuyển 1 1 3
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1 2
#29 Wake Forest University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1 2
#32 Tufts University 1 trúng tuyển 2 1 1 2 7
#32 University of California: Santa Barbara 1 trúng tuyển 1 2
#34 University of California: Irvine 1 trúng tuyển 1 2
#34 University of California: San Diego 1 trúng tuyển 1 1 3
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 1 3
#36 Boston College 1 trúng tuyển 1 1 1 1 5
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#38 University of California: Davis 1 trúng tuyển 1 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 1 2
#41 Boston University 1 trúng tuyển 2 1 1 1 6
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1 1 1 1 5
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 1 1 3
#44 Northeastern University 1 trúng tuyển 7 1 1 10
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 1 3
#49 University of Georgia 1 trúng tuyển 1
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 2 1 1 1 5
#51 Purdue University 1 1
#51 Villanova University 1 1
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 1 1 2 6
#53 Ohio State University: Columbus Campus 1 1
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#57 Penn State University Park 1 1
#58 University of Maryland: College Park 1 1
#62 University of Pittsburgh 6 6
#62 Syracuse University 1 2 3
#62 Rutgers University 10 10
#62 George Washington University 1 4 5
#72 Indiana University Bloomington 1 1
#72 Fordham University 1 1 2
#72 American University 1 1
#77 Clemson University 1 1
#105 Drexel University 5 5 10
#115 Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus 1 1
#121 Chapman University 1 1
#127 Thomas Jefferson University: East Falls 1 1
#137 Seton Hall University 1 1
#176 Catholic University of America 1 1
#219 Sacred Heart University 2 2
#234 East Carolina University 1 1
#234 University of Hartford 1 1
#317 Morgan State University 2 2
College of William and Mary 1 trúng tuyển 1 1 3
University of Illinois at Urbana-Champaign 1 trúng tuyển 1 2
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2017-2021 2020 2014-2018 2013-2015 2009-2013 Tổng số
Tất cả các trường 27 8 33 17 21
#2 Amherst College 1 1
#3 Pomona College 1 trúng tuyển 1
#4 Swarthmore College 1 trúng tuyển 1 1 3
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 1 3
#6 Carleton College 1 trúng tuyển 1 1 3
#6 United States Naval Academy 1 trúng tuyển 1 2
#11 Washington and Lee University 1 trúng tuyển 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Davidson College 1 1 2
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#18 Haverford College 1 trúng tuyển 1 1 3
#18 Barnard College 1 1 1 3
#18 Colgate University 1 1 2
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1 1 3
#25 Bates College 1 1
#27 soka university of america 1 1
#27 Macalester College 1 1
#31 Kenyon College 1 1 2
#31 Bryn Mawr College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#33 College of the Holy Cross 1 trúng tuyển 1 1 3
#33 Pitzer College 1 1
#36 Oberlin College 1 1 1 3
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1 2
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#37 Occidental College 1 1 2
#38 Union College 1 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 1 3
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#39 Trinity College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 1 1 1 5
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 1 1 4
#60 Bard College 1 1 1 3
#61 Gettysburg College 1 1
#76 Muhlenberg College 2 2
#111 Drew University 1 1
Franklin & Marshall College 1 trúng tuyển 1 2
United States Military Academy 1 trúng tuyển 1 2
Union College 1 trúng tuyển 1 2

Chương trình học

Chương trình AP

(6)
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Computer Science A Khoa học máy tính A
Calculus AB Giải tích AB
Calculus BC Giải tích BC
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
United States History Lịch sử nước Mỹ
Computer Science A Khoa học máy tính A

Hoạt động thể chất

(11)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cross Country Chạy băng đồng
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(5)
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Architecture Kiến ​​​​trúc
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Architecture Kiến ​​​​trúc
Nổi bật
Trường nội trú
Westtown School
Nổi bật
Trường nội trú
Blair Academy

5.0/5 1 bình luận

Người dùng FindingSchool tại châu Á 28/07/2020
Trường dự bị đại học Rutgers là ngôi trường có lịch sử lâu đời có chứng nhận Ruy băng Xanh, cách đại học Rutgers không xa. Học sinh có thể tận hưởng các nguồn tài nguyên của đại học Rutgers. Vị trí của trường gần thành phố New York, cho phép học sinh dễ dàng đến thăm thành phố New York để có thêm những trải nghiệm giáo dục và văn hóa. Trường rất khắt khe về mặt học thuật và có đội ngũ giáo viên hùng hậu. Trong số 87 giáo viên toàn thời gian, có 61% giáo viên đã có bằng thạc sĩ. Trường và đại học Rutgers thực hiện dự án nghiên cứu Waxman, lĩnh vực chính là nghiên cứu về vi khuẩn, và dự án lập trình ứng dụng di động do Cục Thông tin Công cộng Liên Hợp Quốc cùng phát triển. Có 33 đội thể thao trong trường, cũng có nhiều môn học nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghệ thuật thị giác, hợp xướng, biểu diễn nhạc cụ, kịch, v.v. Trường còn cung cấp các khóa dự bị đại học và các môn học bậc đại học cho học sinh .
Xem thêm

Thành phố lớn lân cận

New York, thường được gọi là Thành phố New York hoặc NYC, là thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Với dân số năm 2020 là 8.804.190 người trên diện tích 300,46 dặm vuông (778,2 km2), Thành phố New York là thành phố lớn có mật độ dân số cao nhất tại nước Mỹ và đông hơn gấp đôi so với Los Angeles, thành phố lớn thứ 2 của Mỹ. Thành phố New York nằm ở cực nam của bang New York. Thành phố cấu thành trung tâm địa lý và nhân khẩu học của cả siêu đô thị Đông Bắc và vùng đô thị New York, vùng đô thị lớn nhất ở nước Mỹ về cả dân số và diện tích đất đô thị. Thành phố New York là một trung tâm văn hóa, tài chính, giải trí và truyền thông toàn cầu có tầm ảnh hưởng đáng kể về thương mại, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục, chính trị, du lịch, ăn uống, nghệ thuật, thời trang và thể thao. Là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, New York là một trung tâm ngoại giao quốc tế quan trọng và đôi khi được mô tả là thủ đô của thế giới.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 13,864
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 146%
Sân bay lân cận Sân bay quốc tế Kennedy

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()