Or via social:

Giới thiệu trường

Notre Dame Academy's philosophy of education is built on the belief that education should prepare students for their roles as Christian women. We wish to provide our students with the opportunity to become more aware of what is happening in their lives and to assume responsibility for themselves and their community. In order to learn to make responsible choices, Notre Dame students have the freedom to learn in a school dedicated to high academic standards, and to involve themselves in the community, both utilizing its resources and serving its people.
Xem thêm
Thông Tin Trường Notre Dame Academy-Worcester Đầy Đủ Chính Thức Của Năm 2024 | FindingSchool

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
286
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
85%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
0
Điểm SAT
N/A
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú Grades 9-12

Chương trình học

Nổi bật
Trường nội trú
Cushing Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Worcester Academy United States Flag

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
;
So sánh trường ()
()