Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
A+
Tốt nghiệp A+
Học thuật A+
Ngoại khóa A+
Cộng đồng A
Đánh giá A
Các chương trình giảng dạy và các dự án tại Harvard-westlake School tạo nên một môi trường giáo dục ưu việt cho những học sinh năng động và có năng lực, giúp các em hoàn thành tốt các chương trình dự bị đại học nghiêm ngặt. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng cho học sinh, giúp các em phát huy tối đa tài năng về cả trí tuệ, tinh thần, tình cảm và thể chất của bản thân, đồng thời cũng giúp các em hiểu và tôn trọng sự khác biệt của chính mình và mọi người trong cộng đồng xã hội. Từ đó nuôi dưỡng thói quen tư duy và ý thức kỷ luật tự giác, để các em trở thành những nhân tài trung thực, tin cậy, có mục tiêu rõ ràng và có tinh thần cống hiến cho xã hội.
Xem thêm
Trường Harvard-westlake School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Harvard-westlake School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
N/A
Sĩ số học sinh
1631
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
76%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Quỹ đóng góp
$75.09 Million
Số môn học AP
19
Điểm SAT
1453
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 7-12

Học sinh trúng tuyển đại học


Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
American University 1
American University of Paris 2
Amherst College 1
Art Center College of Design 1
Bard College 1
Bates College 1
Berklee College of Music 1
Boston College 3
Boston University 5
Bowdoin College 1
Brandeis University 1
Brown University 6
California College of the Arts 1
California Institute of Technology 1
California Lutheran University 1
California State University: Northridge 1
Carleton College 1
Carnegie Mellon University 2
Case Western Reserve University 4
Claremont McKenna College 1
Clemson University 1
Colgate University 5
Columbia University 9
Cornell University 8
Dartmouth College 3
Denison University 1
Duke University 3
Emerson College 2
Emory University 1
Fordham University 1
Georgetown University 6
Grinnell College 1
Hampton University 1
Harvard College 13
Howard University 1
Indiana University Bloomington 2
Johns Hopkins University: Peabody Conservatory of Music 1
Kenyon College 3
Loyola Marymount University 5
Massachusetts Institute of Technology 1
McGill University 2
Mount Holyoke College 1
New York University 14
Northeastern University 1
Northwestern University 3
Oberlin College 2
Occidental College 1
parsons school of design 1
Pasadena City College 2
Pitzer College 3
Pomona College 1
Princeton University 3
Providence College 1
Purdue University 2
Rhode Island School of Design 1
Rice University 2
Santa Clara University 4
Savannah College of Art and Design 1
Scripps College 2
Skidmore College 1
Southern Methodist University 5
Spelman College 1
St. John's University 1
Stanford University 9
Syracuse University 3
Temple University 1
Texas Christian University 1
The New School College of Performing Arts 3
Trinity College 1
Tufts University 3
Tulane University 5
United States Military Academy 1
University of California: Berkeley 10
University of California: Davis 2
University of California: Irvine 1
University of California: Los Angeles 4
University of California: San Diego 1
University of California: Santa Barbara 1
University of California: Santa Cruz 1
University of Chicago 14
University of Massachusetts Amherst 1
University of Miami 2
University of Michigan 10
University of Notre Dame 2
University of Pennsylvania 7
University of Richmond 1
University of St. Andrews 1
University of Texas at Austin 3
University of Utah 1
University of Vermont 1
University of Virginia 2
University of Washington 2
University of Wisconsin-Madison 2
Vanderbilt University 2
Vassar College 2
Wake Forest University 2
Washington University in St. Louis 1
Wellesley College 2
Wesleyan University 4
Williams College 1
Yale University 5
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 211 217 234 214 228
#1 Princeton University 3 4 2 5 5 19
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 2 3 1 1 8
#3 Harvard College 13 10 9 5 13 50
#3 Yale University 5 8 6 7 7 33
#3 Stanford University 9 6 5 7 7 34
#6 University of Chicago 14 18 15 13 14 74
#7 Johns Hopkins University 1 1 1 3 6
#7 University of Pennsylvania 7 12 7 6 7 39
#9 California Institute of Technology 1 1 1 3
#10 Northwestern University 3 6 4 3 1 17
#10 Duke University 3 1 3 3 5 15
#12 Dartmouth College 3 3 1 5 4 16
#13 Brown University 6 6 2 8 7 29
#13 Vanderbilt University 2 2 1 2 1 8
#15 Washington University in St. Louis 1 5 9 13 28
#15 Rice University 2 3 1 6
#17 Cornell University 8 8 7 9 8 40
#18 University of Notre Dame 2 1 1 4
#18 Columbia University 9 5 1 3 1 19
#20 University of California: Berkeley 10 8 8 2 7 35
#20 University of California: Los Angeles 4 4 1 5 2 16
#22 Emory University 1 1 1 5 5 13
#22 Carnegie Mellon University 2 2 3 1 3 11
#22 Georgetown University 6 7 5 7 8 33
#25 University of Michigan 10 11 20 13 5 59
#25 University of Virginia 2 1 1 2 6
#25 University of Southern California 11 11 10 14 46
#25 New York University 14 12 17 25 21 89
#29 Wake Forest University 2 1 1 2 6
#32 Tufts University 3 5 7 5 3 23
#32 University of California: Santa Barbara 1 2 1 1 1 6
#34 University of California: Irvine 1 1 1 1 4
#34 University of California: San Diego 1 1 5 2 9
#36 Boston College 3 5 2 2 3 15
#36 University of Rochester 1 1 1 3
#38 University of Wisconsin-Madison 2 2 2 6 12
#38 University of Texas at Austin 3 6 1 2 3 15
#38 University of California: Davis 2 1 1 1 1 6
#40 College of William and Mary 1 1 2
#41 Boston University 5 2 2 5 1 15
#44 Tulane University 5 2 4 5 6 22
#44 Georgia Institute of Technology 1 1 2
#44 Brandeis University 1 2 1 1 5
#44 Case Western Reserve University 4 4 2 1 11
#44 Northeastern University 1 5 2 2 10
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 2
#49 University of Georgia 1 1 2
#51 Villanova University 1 1 1 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 1
#51 Purdue University 2 1 1 1 1 6
#54 Ohio State University: Columbus Campus 1 1
#55 University of Washington 2 1 1 1 5
#55 Santa Clara University 4 1 1 6
#55 University of Miami 2 1 1 1 5
#55 Pepperdine University 1 1 2 1 5
#62 George Washington University 4 5 1 1 11
#62 Syracuse University 3 1 1 3 1 9
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1
#67 Worcester Polytechnic Institute 1 1
#67 University of Massachusetts Amherst 1 1 2
#72 American University 1 2 1 1 5
#72 Fordham University 1 2 1 1 5
#72 Indiana University Bloomington 2 1 2 2 7
#72 Southern Methodist University 5 4 3 4 2 18
#77 Clemson University 1 1 2
#77 Loyola Marymount University 5 1 4 10
#83 Gonzaga University 1 1 2
#83 SUNY University at Binghamton 1 1
#83 Stevens Institute of Technology 1 1 2
#89 Texas Christian University 1 1 2
#89 Brigham Young University 1 1 2
#89 Howard University 1 1 1 3
#89 Elon University 1 1 2
#104 University of Colorado Boulder 2 3 4 1 10
#105 University of Denver 1 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 1 2
#105 University of Utah 1 1 2
#105 University of Oregon 1 3 1 5
#105 University of San Francisco 1 1 2
#105 University of Arizona 1 1 2
#105 Miami University: Oxford 1 1
#121 University of Vermont 1 1 2
#121 Chapman University 4 3 7
#121 University of Missouri: Columbia 1 1 1 3
#121 Temple University 1 1 1 3
#136 University of Texas at Dallas 1 1 2
#137 DePaul University 1 1 2
#137 California State University: Long Beach 1 1 2
#137 University of Kentucky 1 1 2
#151 University of Cincinnati 1 1 2
#166 California State University: Fullerton 1 1
#219 Hampton University 1 1
#234 San Francisco State University 1 1 2
University of California: Santa Cruz 1 3 1 1 1 7
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 40 36 69 46 65
#1 Williams College 1 4 2 2 9
#2 Amherst College 1 3 1 4 5 14
#3 Pomona College 1 1 1 2 1 6
#4 Swarthmore College 2 1 1 4
#5 Wellesley College 2 2 1 2 7
#6 Bowdoin College 1 1 2 2 6
#6 United States Naval Academy 1 1 1 3
#6 Carleton College 1 1 2 4
#9 Claremont McKenna College 1 3 4 1 9
#11 Middlebury College 1 1 2
#13 Vassar College 2 4 1 2 9
#13 Smith College 1 1 1 3
#15 Grinnell College 1 1 1 2 5
#15 Hamilton College 1 1 1 3
#15 Davidson College 1 1
#18 Colgate University 5 4 2 6 7 24
#18 Haverford College 1 1 2
#18 Barnard College 3 1 4
#18 Wesleyan University 4 5 4 5 3 21
#18 University of Richmond 1 1 1 3 1 7
#24 Colby College 1 2 2 5
#25 Bates College 1 2 1 2 1 7
#27 Macalester College 1 1 2
#27 Colorado College 1 1 2 4
#29 Harvey Mudd College 1 1 2
#31 Kenyon College 3 4 2 4 3 16
#33 Scripps College 2 1 1 2 1 7
#33 Pitzer College 3 1 1 1 1 7
#36 Mount Holyoke College 1 1
#37 Bucknell University 2 1 3
#37 Occidental College 1 1 1 3
#39 Denison University 1 1 2
#39 Trinity College 1 3 1 5
#39 Lafayette College 1 1
#39 Skidmore College 1 1 1 3
#45 Union College 1 1 2
#48 Whitman College 1 1
#51 The University of the South 1 1
#51 Principia College 1 1 2
#51 Spelman College 1 1
#55 Connecticut College 1 1 1 3
#55 Trinity University 1 1
#55 Rhodes College 1 1
#60 Bard College 1 1 1 1 4
#61 Gettysburg College 1 1
#72 Reed College 2 1 1 4
#72 Sarah Lawrence College 4 1 5
#76 Muhlenberg College 1 1 2
#84 Bennington College 1 1 2
#85 Southwestern University 1 1 2
#94 Lewis & Clark College 1 1 2
#111 Ohio Wesleyan University 1 1 2
#124 Morehouse College 1 1
United States Military Academy 1 1 1 3
Oberlin College 2 1 1 1 5
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 2 1 2 1 3
#2 University of British Columbia 1 2 3
#3 McGill University 2 1 1 1 1 6
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2022 2021 2020 2019 Tổng số
Tất cả các trường 1 4 0 0 0
#7 University of Manchester 1 1
#33 University of St. Andrews 1 3 4

Chương trình học

Chương trình AP

(19)
Calculus AB Giải tích AB
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Latin Tiếng Latin
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Calculus AB Giải tích AB
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Latin Tiếng Latin
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
Chemistry Hóa học
Environmental Science Khoa học môi trường
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
Calculus BC Giải tích BC
Statistics Thống kê
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
European History Lịch sử châu Âu
Human Geography Địa lý và con người
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
Microeconomics Kinh tế vi mô
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(19)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Beach Volleyball Bóng chuyền bãi biển
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Equestrain Kỹ năng cưỡi ngựa
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Beach Volleyball Bóng chuyền bãi biển
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Equestrain Kỹ năng cưỡi ngựa
Fencing Đấu kiếm
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Water Polo Bóng nước
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(9)
Community Service
Economics & Business
Harvard-Westlake Life
Politics
Science
Speech
Community Service
Economics & Business
Harvard-Westlake Life
Politics
Science
Speech
Debate & Performance
Tutoring
Miscellaneous
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(30)
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Choreography Biên đạo múa
Chorus Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Acting Diễn xuất
Band Ban nhạc
Chamber Choir Dàn hợp xướng thính phòng
Choreography Biên đạo múa
Chorus Dàn đồng ca
Dance Khiêu vũ
Drama Kịch sân khấu
Jazz Nhạc jazz
Music Âm nhạc
Music Technology Kỹ thuật âm nhạc
Music Theory Nhạc lý
Performing Biểu diễn
Production Sản xuất
Stagecraft Nghệ thuật viết kịch
Symphony Âm nhạc giao hưởng
Theater Nhà hát
Vocal Thanh nhạc
Voice Thanh nhạc
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
Drawing Hội họa
Glass Chế tác thủy tinh
Graphic Design Thiết kế đồ họa
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
Video Truyền hình
Art Nghệ thuật
Costume Design Thiết kế trang phục
Scene Study Nghiên cứu cảnh phim
Storytelling Kể chuyện
Xem tất cả
Nổi bật
Trường nội trú
Midland School United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
The Thacher School United States Flag

5.0/5 1 bình luận

FindingSchool's user
Người dùng FindingSchool tại châu Á 30/04/2022
Kể từ khi chương trình Mùa hè Harvard-Westlake bắt đầu vào năm 2015, đã có hàng trăm người tham dự vào mỗi mùa hè hàng năm và trường đã cung cấp sự đào tạo và hướng dẫn xuất sắc theo phương pháp tranh luận cho nhiều trình độ hay kinh nghiệm khác nhau. Chương trình Flagship kéo dài 2 tuần mang đến cho học sinh ở mọi cấp độ trải nghiệm thực tế về biện luận. Chương trình Flagship cung cấp 3 hình thức biện luận: Lincoln Douglas, MSPDP và diễn đàn công cộng. Một trại hè hàng đầu đòi hỏi phải có phương pháp giảng dạy xuất sắc để những người tham gia tận dụng tối đa trải nghiệm của họ. Chương trình biện luận của Harvard-Westlake có đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và sáng tạo, do các chuyên gia hùng biện Mike Bietz, Greg Achten và Jenny Achten hướng dẫn. Ba chuyên gia này đã từng huấn luyện 24 nhà vô địch đại học toàn quốc.
Xem thêm

Hỏi đáp về Harvard-westlake School

Các thông tin cơ bản về trường Harvard-westlake School.
Harvard-westlake School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang California, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1900, và hiện có khoảng 1631 học sinh.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể https://www.hw.com.
Trường Harvard-westlake School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Harvard-westlake School cung cấp 19 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 67 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Harvard-westlake School cũng có 76% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Harvard-westlake School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Theo dữ liệu tuyển sinh đại học mới nhất của năm, khoảng 3.25% đỗ vào các trường đại học thuộc top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ*, 7.7% đỗ vào các trường thuộc top 25,, và khoảng 3.67% đỗ vào các trường thuộc nhóm Harvard, Yale, Princeton, Stanford and MIT.

Xem dữ liệu tuyển sinh đại học trong 10 năm của trường Harvard-westlake School tại đây.

*Đánh giá được dựa trên danh sách Các trường đại học US New College of 2024.
Yêu cầu tuyển sinh của Harvard-westlake School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Harvard-westlake Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Harvard-westlake School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Harvard-westlake School cho năm 2024 là $49,700, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại admission@hw.com .
Trường Harvard-westlake School toạ lạc tại đâu?
Trường Harvard-westlake School toạ lạc tại bang Bang California , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Los Angeles, có khoảng cách chừng 14. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Los Angeles International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Harvard-westlake School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Harvard-westlake School nằm trong số các trường khá nổi tiếng, và hiện thuộc nhóm top 92 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Harvard-westlake School cũng được 295 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Harvard-westlake School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Harvard-westlake School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Harvard-westlake School tại địa chỉ: https://www.hw.com hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 818-980-6692.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Harvard-westlake School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Emerson Academy For Arts And Sciences, St. Francis De Sales School-CA and Bridges Academy.

Thành phố chính gần trường nhất là Los Angeles. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Los Angeles.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Harvard-westlake School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Harvard-westlake School là A+.

Đánh giá theo mục của trường Harvard-westlake School bao gồm:
A+ Tốt nghiệp
A+ Học thuật
A+ Ngoại khóa
A Cộng đồng
A Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Los Angeles, thường được gọi bằng tên viết tắt L.A., là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa của Nam California. Los Angeles là thành phố lớn nhất ở bang California, thành phố đông dân thứ 2 ở nước Mỹ, sau Thành phố New York và là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Với dân số khoảng 3,9 triệu người tính đến năm 2020, Los Angeles được biết đến với khí hậu Địa Trung Hải, sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa, là quê hương của ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và khu vực đô thị rộng lớn.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 21,981
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()